Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

K SITUACI V DOMOVĚ VESNA

Domov VESNA je v posledních týdnech poměrně skloňovaným pojmem. Mnozí určitě zaznamenali negativní zprávy o tomto domově, a to především z důvodu neoprávněně účtovaných nájmů uživatelům v období rekonstrukce objektu.

Současné vedení města před tímto problémem rozhodně nestrká hlavu do písku, jak se objevilo na webech některých politických stran. Víme, že ve Vesně je problém, a to nejen finanční, ale i personální a lidský. Vesna je skutečně dlouhodobě neřešeným problémem, který jde, bohužel, za minulým vedením města. První problémy ve Vesně vyvrcholily v polovině uplynulého roku odvoláním tehdejší ředitelky Ing. Šilhárové. Ta byla odvolána bez uvedení důvodu a na její místo tehdejší rada města (ve složení ANO, ČSSD, KDU-ČSL) jmenovala její zástupkyni Ing. Botlíkovou. Stala se ředitelkou tohoto zařízení bez řádného výběrového řízení, což bylo nestandardní, byť zákonné. Po několika dnech jejího nástupu do funkce začala rekonstrukce domova s přesunem některých klientů do jiných zařízení.

Události, popisované v Otevřeném dopise Radě města Orlové Ing. Jaroslavem Mazurkem, jsou velmi závažné. Bohužel, vedení města se o nich dozvědělo až z dopisu pana Mazurka, kdy okamžitě přijalo opatření. Za pochybení považuje vedení města i fakt, že ředitelka Vesny Ing. Botlíková neinformovala o problémech, na něž upozornil pan Mazurek, vedení odboru sociálního a zdravotního, ani stávající radu města (ve složení NEZ-ZPL, KSČM, Volím Orlovou a SPD). Také je škoda, že pan Mazurek ve chvíli, kdy vstoupil do jednání s ředitelkou Vesny Ing. Botlíkovou, současně neoslovil město. Kdybychom o celé záležitosti věděli, mohli jsme vzniklou situaci řešit bezprostředně, bez soudních jednání a časových průtahů.

V okamžiku, kdy nám byl doručen dopis Ing. Jaroslava Mazurka, a ověřili jsme si fakta, vydala rada města jasné pokyny - okamžitě vrátit finanční prostředky, přijmout taková opatření, aby se situace neopakovala a vzniklou škodu vymáhat po vinících. Hned na začátku podala paní ředitelka Botlíková rezignaci. Rada ji přijala, nebylo možné ji odmítnout. Současně radní pověřili řízením Domova Vesna současnou ředitelku SSMO Mgr. Jaroslavu Bernou, MBA a vyhlásili výběrové řízení na novou ředitelku Vesny. Na začátku září byly finanční prostředky všem uživatelům vráceny na jejich účty. U uživatelů již zemřelých bylo ve všech případech obnoveno dědické řízení, a i zde již došlo k narovnání. Celá situace byla do 14 dnů vyřešena.

Dále Rada města Orlové pověřila Mgr. Bernou, aby řešila úkoly, týkající se fungování domova a řešení jeho problémů. Má jasně stanovené úkoly k řešení – přehodnocení rozpočtu, podání žádosti o dotace z MPSV a musí se vypořádat se závěrečnou zprávou auditorů. Jsou zde k řešení i další, dlouhodobé problémy.

Cílem je poskytovat kvalitní péči o klienty a co nejdříve zvládnout dlouhodobě neřešené záležitosti. Nutno zdůraznit, že Vesna patří mezi kvalitní domovy, což dokládá i fakt, že byla vybrána mezi pět nejlepších zařízení z celé republiky, navržených k ocenění v Senátu ČR.

Mgr. Miroslav Chlubna, starosta města

Miroslav Koláček, 1. místostarosta

Bc. Naděžda Kubalová, 2. místostarostka


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.