Situace v Domově VESNA se stabilizuje, problémy se řeší

Vážení občané,

dovolte mi, prosím, pár slov k současné situaci v Domově VESNA. Jistě jste v posledních týdnech zaznamenali negativní zprávy o našem domově, a to především kvůli neoprávněně účtovaným nájmům našim uživatelům v období rekonstrukce domova. Celá situace se díky panu Ing. Mazurkovi, bratrovi jedné naší uživatelky, který na tuto skutečnost upozornil, začala řešit. Vyrovnat se s tímto problémem mi bylo Radou města stanoveno jako úkol prioritní.  Na začátku září byly finanční prostředky všem uživatelům vráceny na jejich účty. U uživatelů již zemřelých bylo ve všech případech obnoveno dědické řízení, a i zde již došlo k narovnání.

Je smutné to, co se stalo a chápu Vaše rozhořčení. Chyba byla napravena, bohužel však pozdě. Přijměte tedy, prosím, vážení uživatelé a rodinní příslušníci dotčeni touto nepříjemností veřejnou omluvu Domova VESNA za toto pochybení. Děkuji rovněž Ing. Mazurkovi, že na nestandardní situaci upozornil.

Co se fungování domova a řešení jeho problémů týká, mám jasně stanoveny úkoly k řešení (přehodnocení rozpočtu, podání žádosti o dotace z MPSV, vypořádání se závěrečnou zprávou auditorů). Jsou zde k řešení ale i další problémy, jež jsou problémy dlouhodobými. Začátkem září byly v pracovním týmu pouze dvě zdravotní sestry, proto bylo nutné se zaměřit na získání nových zaměstnanců na zdravotní úsek. V současné době již u nás pracuje pět kmenových zdravotních sester a v listopadu nastupuje šestá. Zdravotní tým se začíná pomalu stabilizovat, ale stále je tento počet nedostačující.  Představitelé Rady města Orlová i Krajského úřadu v Ostravě byli seznámeni se současnou situací v domově a přislíbili nám z obou stran pomoc. Situaci nelze vyřešit hned, ale vzniklé problémy řešíme průběžně. Snažíme se reagovat i na podněty, Vás, občanů a přeorganizovat některé činnosti. Chceme také, aby byla péče o uživatele poskytována kvalitně, ale zároveň bez přetěžování zaměstnanců přímé péče. Proto od 1. 10. 2019 na tomto úseku došlo k personálnímu navýšení o tři zaměstnance. Další navýšení zaměstnanců jak zdravotního úseku, tak pracovníků v přímé péči je plánováno v průběhu roku 2020, což se bude odvíjet od výše přiznaných dotací. Nechceme mít však jen nataženou ruku, ale sami se přičinit ke zlepšení celého systému financování. Zaměstnanci sociálního úseku pracují na zkvalitnění žádostí o příspěvky na péči a zdravotní úsek zavádí nový systému vykazování ošetřovatelských úkonů zdravotním pojišťovnám. Zlepšení financování domova Vesna bude klíčové pro jeho další rozvoj.

To, zda jsme se díky spolupráci nás všech někam posunuli, ukáže čas. Kvalitu naší práce budou hodnotit jak uživatelé, tak zaměstnanci. Každý krůček vpřed, který se nám podaří společně ujít, bude mít pozitivní vliv na poskytovanou péči a povede k větší spokojenosti našich uživatelů.

Věřím, že Domov VESNA je Domovem pro život a že jako takový bude vnímán i okolím.

Děkuji všem za čas, který jste přečtení tohoto článku věnovali. A kdybyste náhodou věděli o zdravotní sestře, která nemá zaměstnání, chce zaměstnání změnit, či pracovat při důchodu, nasměrujte ji, prosím, do Domova VESNA.

 

Mgr. Jarmila Berná, MBA                                                                                                                     ředitelka  


Datum zveřejnění/aktualizace: 15.10.2019

Zpět na výpis