Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

MĚSTO CHCE DO BUDOUCNA ZABRÁNIT ZVYŠOVÁNÍ POPLATKŮ ZA ODPAD

Orlovští zastupitelé schválili na posledním zasedání vstup města do Spolku pro nakládání s komunálním odpadem, který se bude podílet na založení, řízení a kontrole akciové společnosti CEVYKO, která bude nabyvatelem a provozovatelem technologického zařízení na třídění a využití směsného komunálního odpadu, včetně nemovitostí, staveb a dalších věcí potřebných k řádnému provozování tohoto technologického zařízení.

„Kdybychom do tohoto spolku a potažmo do akciové společnosti nevstoupili, byl by občanům znatelně navýšen poplatek za odpad. V budoucnu by se měl tento vstup do Spolku projevit snížením poplatků navrhovaným zákonem o odpadech, ekologickým zpracováním odpadů a v neposlední řadě by měl znamenat splnění legislativních norem dle zákona o odpadech, které požaduje Evropská unie,“ vysvětluje starosta města Mgr. Miroslav Chlubna.

Spolek pro nakládání s komunálními odpady je dobrovolný spolek měst a obcí, které mají zájem se zapojit do fungování společnosti. Zároveň jeho členy můžou být právnické osoby, které jsou 100% vlastněny municipalitami a jsou rovněž členy spolku nebo přímými akcionáři. Tyto právnické osoby musí být držiteli oprávnění k podnikání v oblasti odpadů. Jejich smyslem členství ve spolku je určitá profesní garance a je to rovněž zákonná podmínka pro založení Spolku.

Zakladateli Spolku tedy budou: město Orlová, město Rychvald, obec Stonava, Technické služby Havířov a.s. a SMO, městská akciová společnost Orlová.

Hlavní přínos vstupu města do zmíněného Spolku a zapojení se do projektu je v tom, že členství garantuje kontrolu a vliv na řízení společnosti CEVYKO a.s., dlouhodobě – minimálně 25 let garantuje ekologické řešení situace v oblasti komunálních odpadů nejen dle legislativních požadavků ČR a EU, ale s minimalizací negativních dopadů na životní prostředí s využitím nejmodernějších technologií.

„Udržitelná a kontrolovaná cena pro zapojená města a obce na vstupu odpadu do zařízení a tím zabránění razantního zvýšení poplatku pro obyvatele města Orlové – to považuji za velmi významné pro budoucnost našeho města,“ vysvětluje vedoucí odboru správy majetku a hospodářské správy Ing. Milan Bill a dodává: „Dalším přínosem vstupu města do Spolku je fakt, že cena za zpracování odpadů bude na nejnižší možné provozní úrovni při zachování vysoké ochrany kvality životního prostředí. To znamená, že nebude docházet k odlivu finančních prostředků do soukromých rukou tvorbou zbytečného zisku.“


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30