Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Příjem žádostí o kotlíkovou dotaci začne 13. května v 10 hodin dopoledne

Přesně v 10:00 hodin v pondělí 13. května začne Krajský úřad Moravskoslezského kraje přijímat elektronické žádosti o kotlíkové dotace. V první fázi kraj přerozdělí půl miliardy korun. Výměnu starých kotlů za nové podpoří spolu se státem region a občanům Orlové přispěje i město.

„Díky dotaci si budou moci občané pořídit plynové kondenzační kotle, tepelná čerpadla a kotle na biomasu, které splňují nejvyšší emisní třídu. Kotlíkové dotace nebude možné využít na nákup kotlů, které spalují uhlí. Přesto věřím, že bude o příspěvky velký zájem. Ministerstvo životního prostředí nám navíc přislíbilo další prostředky, pokud se nám podaří vyčerpat přidělených 500 milionů korun. V čerpání kotlíkových dotací byl zatím Moravskoslezský kraj nejúspěšnější v republice, doufám, že v tomto trendu budeme pokračovat i nadále. Je třeba si připomenout, že se s největší pravděpodobností jedná o poslední dotace na nákup kotlů a také to, že se blíží rok 2022 a tedy zákaz provozu starých neekologických kotlů,“ řekla náměstkyně hejtmana kraje pro životní prostředí Jarmila Uvírová a doplnila, že domácnostem, které budou používat kotle 1. a 2. emisní třídy po 1. 9. 2022 hrozí pokuta až ve výši 50 000 Kč.

Pro občany jsou k dispozici speciální webové stránky s informacemi o kotlíkových dotacích (https://lokalni-topeniste.msk.cz), poradní kotlíková linka (595 622 355). Pro žadatele o kotlíkovou dotaci je dostupná na adrese https://kotliky.msk.cz elektronická žádost o dotaci.

 

Stručný postup při vyřizování „kotlíkové dotace“ a „kotlíkové zápůjčky“:

 

 1. 1.    Občané podají žádost o kotlíkovou dotaci na krajském úřadu Moravskoslezského kraje (dále jen „krajský úřad“)

 

Základní parametry a výše podpory v rámci 3. výzvy kotlíkových dotací:

 • příjem žádostí od 13. května 2019 od 10,00 hod (vzhledem k předpokládanému velkému zájmu a omezenému počtu financí doporučujeme vyplnit žádost elektronicky předem tj. od 10.4.2019  na adrese https//: kotliky.msk.cz a odeslat  v okamžiku zahájení příjmu žádostí)
 • způsob podání žádosti – elektronicky s následným doložením žádosti  a příloh (do 10 pracovních dnů) na krajský úřad

požadované dokumenty:

a)    žádost o poskytnutí dotace vygenerovanou za webové aplikace-originál

b)    doklad o vedení bankovního účtu – kopie

c)    doklad o kontrole technického stavu původního kotel (revize) – kopie

d)    fotodokumentace stávajícího kotle – možnost předložení na elektronickém nosiči (flash disk, CD)

e)    Písemné souhlasy s realizací dílčího projektu – kopie

f)     Plná moc (notářsky nebo úředně ověřená) pro pověřenou osobu (pokud žádost podepisuje někdo jiný než žadatel)

 • ukončení příjmu žádostí  - 30. října 2020 nebo přijetím 10.000 žádostí (počítá se se stejně jako ve 2. výzvě s vytvořením tzv. zásobníku),
 • časová způsobilost výdajů -  od 15. července 2015.

Výše podpory:

Typ nového zdroje tepla

míra podpory

max. dotace za kotel (Kč)

navýšení  v prioritní oblasti (Kč)

příspěvek MSK (Kč)

příspěvek obce (Kč)

max. dotace (Kč)

Tepelná čerpadla

80 %

120 000

7 500

7 500

5 000

140 000

Kotle na biomasu - samočinná dodávka paliva

80 %

120 000

140 000

Kotle na biomasu - ruční dodávka paliva

80 %

100 000

120 000

Plynové kondenzační kotle

75 %

95 000

115 000

 

Výzvu bude doprovázet náležitá informační kampaň (nadále bude fungovat stránka www.lokalnitopeniste.cz).

Za účelem poskytování informací veřejnosti k připravovaným kotlíkovým dotacím, financovaným z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 byla zřízena
na krajském úřadě speciální telefonní linka: 595 622 355  (dostupná v době úředních hodin, t.j.: Po a St od 8.00 do 17.00 h,  Út a Čt od 8.00 do 14.30 h a v Pá od 8.00 do 13.00 h) a speciální e-mailová adresa kotliky@msk.cz. V úředních hodinách je možnost osobní konzultace na Krajském úřadě v Ostravě v kanceláři A 106.

 1. 2.    Krajský úřad schválí žádost o kotlíkovou dotaci – obec poskytne zápůjčku občanům až do výše 200 tis. Kč (dle typu kotle)

 

 • na základě podané žádosti o poskytnutí kotlíkové zápůjčky, 
 • žadatel zároveň doloží k žádosti originál nebo ověřenou kopii Smlouvy
  o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje a potvrzení
  o souhlasu s inkasem z účtu žadatele s neomezeným počtem inkas do výše zápůjčky ve prospěch účtu města Orlová,
 • bude sepsána smlouva o poskytnutí kotlíkové zápůjčky mezi Městem Orlová
  a žadatelem.

 

 1. 3.    Občané zaplatí výměnu kotle za nový ekologický zdroj z bezúročné zápůjčky

 

 1. 4.    Občané obdrží z krajského úřadu kotlíkovou dotaci  = 1. splátka obci

 

 1. 5.    Zbývající finanční prostředky = občané bezúročně splácí obci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení JPG [3.5MB]

Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30