Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

3. kolo kotlíkových dotací - poslední šance pro domkaře!

Víte že –    od 1. září 2022 začne platit zákaz topení v kotlích 1. a 2. emisní třídy (staré kotle na tuhá paliva)?

Víte že –    porušení tohoto zákazu je přestupkem, za který lze udělit pokutu až do výše 50 tisíc Kč?

Víte že –    v dubnu 2019 bude vyhlášena 3. výzva kotlíkových dotací právě na výměnu těchto nevyhovujících kotlů a v květnu 2019 bude Moravskoslezský kraj přijímat žádosti o dotace?

Víte že -     občanům, kteří na základě dotazníkového šetření projeví zájem, poskytne město Orlová na pořízení nového kotle bezúročnou půjčku až do výše 200 tisíc Kč (dle typu kotle), která bude poskytována zálohově dopředu?

 

Žadatelé o dotace       – fyzické osoby nepodnikající, vlastnící rodinný dům na území Moravskoslezského kraje

Podání žádosti            – elektronicky s následným doložením listinné podoby a příloh

Předmět podpory       – výměna kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, nesplňujícím
třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5 za kotel na:

 • biomasu, automatický nebo s ručním přikládáním,
 • plynový kondenzační kotel,  
 • tepelné čerpadlo.

Výše podpory

Typ nového zdroje tepla

míra podpory

max. dotace za kotel (Kč)

navýšení  v prioritní oblasti (Kč)

příspěvek MSK (Kč)

příspěvek obce (Kč)

max. dotace (Kč)

Tepelná čerpadla

80 %

120 000

7500

7500

5000

140 000

Kotle na biomasu - samočinná dodávka paliva

80 %

120 000

140 000

Kotle na biomasu - ruční dodávka paliva

80 %

100 000

120 000

Plynové kondenzační kotle

75 %

95 000

120 000

 

Informace ke kotlíkovým dotacím naleznete na adrese https://lokalni-topeniste.msk.cz/

 

 

 

Anketa zájmu o bezúročnou půjčku na výměnu kotle

 

Na předfinancování nového kotle, který bude pořizován z kotlíkové dotace, bude na základě zájmu občanů město Orlová poskytovat bezúročnou půjčku až do výše 200 000,- Kč
v případě tepelného čerpadla a kotle na biomasu a do výše 150 000,- Kč v případě plynového kondenzačního kotle.

Půjčka

 • bude bezúročná po celou dobu splácení (RPSN 0 %)
 • lze ji kdykoli a bez sankce předčasně splatit
 • maximální měsíční splátka bude činit 2 000,- Kč (1. splátka = dotace poskytnutá krajem)
 • doba splácení 3 – 5 let, v závislosti na výši půjčky

V případě předběžného zájmu o tuto půjčku vyplňte prosím následující dotazník:

Jméno a příjmení žadatele:

……………………………………………………………………………………………………………

Adresa objektu, ve kterém se bude měnit kotel: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adresa žadatele, není-li stejná:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Typ nového zdroje tepla:

      tepelné čerpadlo                                   kotel na biomasu (ruční plnění) 

      kotel na biomasu (automatický)            plynový kondenzační kotel

 

 Mám zájem o bezplatné využití služeb specialisty (pomoc při zpracování žádosti o dotaci, při výměně kotle apod.)  

     

Telefon: ………………………………………………..

E-mail (pokud máte): …………………………………

Podpis: ………………………………………………..

 

Tento vyplněný dotazník odevzdejte nejpozději do 29.3.2019 na podatelnu MěÚ Orlová-Lutyně, ul. Osvobození 796, Orlová-Lutyně, na podatelnu MěÚ Orlová, Staré náměstí 76, Orlová-Město. Dotazy můžete zasílat na adresu kotlikovedotace@muor.cz nebo získat
na tel: 596 581 737 (kotlíkové dotace) 596 581 309 (kotlíkové půjčky).

 

Zpracování osobních údajů – pro účel návrhu

 

 1. Podpisem tohoto dokumentu udělujete souhlas městu Orlová, Osvobození 796, Orlová – Lutyně, IČ: 00297577, (dále jen „správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb.,
  o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) a nařízení (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů
  a o volném pohybu těchto údajů, zpracovával tyto osobní údaje: jméno a příjmení, adresa objektu, ve kterém se bude měnit kotel, kontaktní adresa, e-mail, telefonní číslo, podpis.
 2. Osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely výběru zájemce o bezúročnou půjčku na výměnu kotle. Tyto údaje budou správcem uloženy nejpozději do následujícího měsíce po ukončení vyúčtování kotlíkové dotace v rámci bezúročné půjčky na výměnu kotle v domácnostech.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem.
 4. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo vzít souhlas kdykoliv zpět například zasláním emailu na adresu posta@muor.cz či dopisu
  do sídla správce, dále máte právo požadovat po správci informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává, požadovat po správci vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u správce přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po správci výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení zpracování,
  v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

 

Prohlašuji, že veškeré uvedené osobní údaje v tomto formuláři jsou pravdivé

 

 

 

 

V Orlové dne:

 

 

 

 

 

Podpis: ……………………………

 

 Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [2.8MB]
Dokument ke stažení DOCX [65.9KB]

Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30