Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Výběrové řízení na obsazení pracovní pozice "Hlavní trenér MSK Orlová"

Ředitel Městského sportovního klubu Orlová, p.o. vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:

Hlavní trenér MSK Orlová

Předpokládaný termín nástupu: 02.01.2019 (případně dle dohody)

Platová třída: 6. platová třída

Požadavky na uchazeče: 

▪ trenérská praxe ve sportovním prostředí
▪ orientace ve sportovním prostředí oboru a všeobecný sportovní přehled
▪ komunikativní schopnosti, flexibilita, samostatnost
▪ manažerské a organizační schopnosti
▪ státní občan ČR, příp. cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR
▪ způsobilost k právním úkonům
▪ bezúhonnost
▪ uživatelská znalost WORD, EXCEL

Přihláška musí být písemná a musí obsahovat:

▪ jméno, příjmení, titul uchazeče
▪ datum a místo narození uchazeče
▪ místo trvalého pobytu
▪ státní příslušnost
▪ číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu na území ČR
▪ kontaktní telefonní číslo, e-mail
▪ datum a vlastnoruční podpis

K přihlášce je nutno připojit:

▪ strukturovaný profesní životopis včetně údajů o odborných znalostech a dovednostech
▪ motivační dopis
▪ doklady o dosavadní praxi
▪ kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
▪ čestné prohlášení, že zájemce nemá záznam v Rejstříku trestů (výpis bude požadován až v případě přijetí), u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným prohlášením
▪ písemnou koncepci rozvoje Městského sportovního klubu Orlová příspěvkové organizace, (dále jen MSKO) na roky 2019 – 2021 (max. 3 strany formátu A4) vlastnoručně podepsanou

Adresa, způsob a lhůta podání přihlášky:

▪ Adresa: Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace
                Na Stuchlíkovci 340735 14 Orlová-Lutyně
• Způsob: na výše uvedené adrese osobně (po dohodě na tel. čísle 734 267 727) nebo poštou
▪ Lhůta: do 14.12.2018

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.

Nabízíme:

- Práci ve sportovním kolektivu
- Dovolenou 5 týdnů
- Příspěvek na stravování
- Příspěvek na dovolenou
- Možnost zvyšování kvalifikace
- Pružnou pracovní dobu

Podáním přihlášky uchazeč bere na vědomí, že Městský sportovní klub Orlová, příspěvková organizace bude pro potřeby výběrového řízení zpracovávat jeho osobní údaje. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

(Bližší informace naleznete v níže přiloženém souboru PDF nebo JPG.)Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [213.3KB]

Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30