Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

RADNICE HLEDÁ MZDOVOU ÚČETNÍ

Tajemník Městského úřadu Orlová vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovní pozice:   

 

Mzdová/-ý/  účetní.

 

1.           Zaměstnavatel: Město Orlová se sídlem Osvobození 796, 735 14

           Orlová-Lutyně

 

2.           Místo a doba výkonu práce: město Orlová, doba neurčitá

 

3.           Druh práce: komplexní zajišťování výpočtu, výplaty a zúčtování platu, náhrad 

           platu, nemocenského a dalších plnění, výpočet a provádění srážek z platu,  

          zajišťování agendy daně z příjmu ze závislé činnosti, pojistného na sociálním a

         zdravotním pojištění včetně zúčtování odměn uvolněných a neuvolněných   

         členů zastupitelstva města;

 

Platové zařazení: 9. platová třída (rozpětí základního platového tarifu podle délky praxe) v souladu s nařízením vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění, možnost postupného přiznání osobního příplatku dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů;

 

4.           Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

 

-          Min. střední vzdělání s maturitní zkouškou /výhodou je obor ekonomický/

-          Odborná praxe v oblasti komplexního zpracování mezd výhodou;

-    Praxe v  oblasti veřejné správy výhodou;

-          Velmi dobrá orientace ve mzdových a daňových předpisech (např. zák. č. 262/2000 Sb. zákoník práce, v platném znění; zák. č. 586/1992 Sb. o dani z příjmu, v platném znění a související);

-          Samostatnost v rozhodování;

-          Znalost personálně-mzdového programu firmy Datacentrum výhodou;

-          Uživatelská znalost WORD, EXCEL;

 

5.           Přihláška musí obsahovat tyto údaje o uchazeči:

-          jméno,  příjmení a titul

-          datum a  místo narození

-          místo trvalého pobytu

-          datum a podpis

 

6.           K přihlášce uchazeč připojí tyto doklady:

-          strukturovaný profesní životopis s důrazem na odbornou praxi;

                -    čestné prohlášení, že zájemce nemá záznam v Rejstříku trestů (výpis bude požadován až v případě přijetí), u cizích státních příslušníků obdobný doklad osvědčující bezúhonnost, vydaný domovským státem, pokud takový doklad domovský stát  nevydává, doloží se  bezúhonnost čestným prohlášením;

-          kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání v souladu s bodem 4 oznámení;

 

7.           Místo, způsob a lhůta podání přihlášky:

-          Místo a adresa pro podání přihlášky: Městský úřad Orlová, Osvobození 796, 735 14 Orlová-Lutyně, podatelna úřadu

-          Způsob podání: na výše uvedené adrese osobně nebo poštou; přihlášky přijímáme pouze v listinné podobě s doloženými doklady;

-          Lhůta pro podání přihlášky: 7.12.2018, při osobním podání na podatelně úřadu do 13,00 hod.

              -    Předpokládaný nástup: ihned po ukončení výběrového řízení nebo dle

                                                           dohody;  

         9.      Nabízíme:

-          Práci u stabilního zaměstnavatele

-          Dovolenou 5 týdnů

-          3 dny placeného volna v kalendářním roce dle KS;  

-          Příspěvek na stravování

-          Příspěvek na dovolenou

-          Možnost zvyšování kvalifikace

-          Příspěvek na důchodové připojištění

-          Pružnou pracovní dobu

 

 Vyhlašovatel výběrového řízení si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit.

Podáním přihlášky uchazeč bere na vědomí, že město Orlová bude pro potřeby výběrového řízení zpracovávat  jeho  osobní údaje. Zpracování bude probíhat v souladu s příslušnými právními normami o ochraně osobních údajů a s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

 

V Orlové dne 22.11.2018

 

Ing. Radomír Matušek, MBA

Tajemník úřadu

 

 


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30