Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Operační program Doprava v Moravskoslezském kraji

     Zkrácení cestovních dob, snížení hlukové zátěže a dalších negativních vlivů, vyvedení tranzitní dopravy z center měst, zkvalitnění cestování, to vše jsou cíle, které se daří plnit i díky Operačnímu programu Doprava 2014–2020 (OPD2). OPD2 navazuje na Operační program Doprava 2007–2013 (OPD1) a představuje nejvýznamnější zdroj prostředků pro financování výstavby dopravní infrastruktury v České republice v období 2014–2020.

 Nové silnice a modernizované železniční tratě v Moravskoslezském kraji

     Prostřednictvím OPD1 bylo v České republice podpořeno celkem 417 projektů, postaveno a zrekonstruováno 319 km dálnic a silnic I. třídy a zmodernizováno 675 km železničních tratí. V Moravskoslezském kraji pak bylo z OPD1 realizováno 33 dopravních projektů, díky nimž se postavilo nebo zrekonstruovalo 35,03 km silnic a dálnic a 65,69 km železnic.

     Díky optimalizaci trati Český Těšín – Dětmarovice, která je součástí 3. tranzitního železničního koridoru ČR, dojde ke zvýšení bezpečnosti a komfortu jízdy. V rámci tohoto projektu OPD2 je modernizován traťový úsek Český Těšín - Louky nad Olší, včetně odbočky Chotěbuz a zastávky. Ke zvýšení bezpečnosti dojde i v  případě optimalizace žst. Louky nad Olší, žst. Karviná a traťového úseku Karviná – Dětmarovice vč. staničního kolejiště žst. Dětmarovice. Na zmíněných stavbách je provedena sanace železničního spodku, obnova železničního svršku, rekonstrukce vybraných mostních objektů, zmodernizováno zabezpečovací zařízení, vybudováno 5 nových nástupišť a zrekonstruováno 1 stávající nástupiště.

     V oblasti silniční dopravy například podporujeme výstavbu silnice I/58 Příbor – Skotnice. Díky této stavbě již nebudou obyvatelé obce Skotnice zatíženi nadměrným hlukem a exhalacemi. Doprava již nebude zastavěnou částí obce projíždět a bude vystavěna zcela nová trasa západně od obce. Zároveň dojde ke zvýšení plynulosti dopravy na silnici I/58, zkrácení jízdní doby a zvýšení bezpečnosti silničního provozu v obci Skotnice včetně bezpečnosti chodců.

Nejen modernizace železničních stanic

     V rámci OPD2 byl v moravskoslezském regionu realizován také například projekt Rekonstrukce kunčického zhlaví v žst. Ostrava – Vítkovice. Po rekonstrukci kolejí  se zvýšila rychlost z 80 km/h na 120 km/h, čímž došlo ke zkrácení jízdních dob a. zároveň také ke zvýšení spolehlivosti železniční dopravy. 

Mezi další významné dopravní projekty v Moravskoslezském kraji bezesporu patří Dálnice D48 Rybí – MÚK Rychaltice a řada dalších.

Více informací se dozvíte na webu OPD2 – www.opd.cz/msk nebo můžete navštívit ostravskou pobočku Eurocentra,  Českobratrská 7, 702 00 Ostrava 2.

Odbor fondů EU, Ministerstvo dopravy


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30