Úklid černých skládek na ulici 17. listopadu


Pneumatiky, gauče, židle, sedačky aut, obaly od chemikálií, barev... Velmi pestré složení odpadu jsme do července tohoto roku mohli nalézt na ulici 17. listopadu a v jejím okolí. Zde nám před očima rostly černé skládky, které vidíte na fotografiích, níže umístěné fotky jsme pořídili v průběhu úklidu.Byla zajištěna strojní nakládka, doprava a likvidace odpadů - přesněji v lokalitě Kopaniny, na pozemcích parc. č. 973, 1284, 976 (ulice Bezručova) a parc. č. 1360, 1361,1394 (ulice 17. listopadu) v k. ú. Orlová.

s  s


Proč a jak nejčastěji skládky vznikají?Stavební firmy si za likvidaci suti a dalšího odpadu nechají od zákazníka dobře zaplatit. Místo na skládku ho ale odvezou do lesa. Stejně tak platí motoristé za likvidaci pneumatik, které rovněž ve velkém končí v lesích. Tam je pak navíc sběrači železa zapalují, aby získali dráty. Pro jiné je tento způsob prostě jednodušší...

s  s


Pokud město objeví nebo je nahlášena jakákoliv černá skládka umístěna kdekoli na celém území města, postará se Odbor správy majetku a hospodářské správy o nápravu. Složitější je to s pozemky soukromých společností, s majiteli se musí jednat a snažit se na likvidaci černé skládky dohodnout.
Kdo se chce odpadu zbavit načerno, složí ho kamkoli, i přes to se město snaží místa zabezpečit nastraženými fotopastmi, kamerovým bezpečnostním systémem či závorami.

s  s

Zasypávání přírody odpadem není potřeba. Ve městě fungují sběrné dvory, kam může každý svůj odpad odvézt a bezplatně uložit! Proč sami sebe zasypávat odpadem? Likvidace takových to skládek jsou pro města časově i finančně náročná! Finance mohlo město využít jinak, v tomto případě použilo necelých 260 000,- Kč na úklid.

s  s


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.9.2018

Zpět na výpis