Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Bezdávkové zóny na území našeho města

Stejně jako okolní města chceme také v Orlové dát stopku „obchodníkům s chudobou“, pro které jsou ubytovny výnosným byznysem a také spekulantům, kteří skoupili byty a následně je pronajímají lidem, žijícím ze sociálních dávek. Bez doplatků za bydlení jsou pro tyto spekulanty nájemníci méně zajímaví.

 

Vyhlásit „bezdávkové zóny“ nám umožňuje novela zákona o pomoci v hmotné nouzi, a to § 33 zákona č. 98/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/20206 Sb. Proto se rozhodli zastupitelé za „Volím Orlovou“ a Nezávislé vydat na nejbližším jednání zastupitelstva města dne 17. 9. 2018 pokyn, aby právní odbor v součinnosti s dotčenými odbory městského úřadu zahájil proces vydání veřejné vyhlášky obecné povahy. Na základě této vyhlášky pak budou tyto „bezdávkové zóny“ na území města Orlová vyhlášeny.

 

Tímto opatřením obecné povahy budou stanoveny oblasti na území města se zvýšeným výskytem sociálně nežádoucích jevů, jako je např. porušování veřejného pořádku, nepříznivé vlivy působící na děti, výskyt osob pod vlivem návykových látek apod. Osobám žijícím v této oblasti úřad práce doplatek na bydlení nepřizná, pokud jim vlastnické právo nebo právo na užívání bytu či ubytovacího zařízení vzniklo po vydání opatření obecné povahy. Jednoduše řečeno, jsou tím postiženi neidentifikovaní lidé, kteří by se do lokality chtěli v budoucnu nastěhovat, nikoliv ti, kteří tam již bydlí. Nájemníků, kteří tam bydlí, se nové opatření nedotkne, ale je vyloučeno, aby se jejich novým sousedem stal člověk, pobírající doplatek na bydlení. Lidé, kteří tento doplatek na bydlení nepobírají, se sem mohou stěhovat a žít tu. Lidé s platnou nájemní smlouvou doplatek na bydlení mohou pobírat dále. Nebudou se ale do těchto lokalit stěhovat lidé, kteří většinou nepracují a žijí jen z podpory státu. Město bude mít i nadále pro ty, kteří se ocitli v těžké životní situaci, jako např. matky samoživitelky nebo důchodci, či ovdovělí lidé, k dispozici levné sociální byty.

 

Jsme přesvědčení, že tímto opatřením se Orlová nestane pro jednu skupinu lidí městem, do kterého se budou chtít stěhovat. Pro druhou skupinu obyvatel bude Orlová městem, které jim zaručí zvýšení bezpečnosti, zatraktivnění a zlepšení prostředí pro život a v neposlední řadě zvýší jejich životní úroveň a zlepší vztah k městu. Opatření, která se chystáme vyhlásit, mohou přispět k rozvoji města, ke zvýšení počtu obyvatel na základě ukončení tolerance k problémům s občanským soužitím, či veřejným pořádkem.

 

O „bezdávkových zónách“ budete mít možnost získat více informací 30. srpna v Domě kultury města Orlové. Začátek veřejného projednávání je v 16:00 hodin. Jste srdečně zváni!

 

 


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30