Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Den prázdných tříd na ZŠ Mládí

 

17. května jsme se připojili k mezinárodní akci Den prázdných tříd. Žáci se svými učiteli opustili třídy a strávili tento den na exkurzích v Moravskoslezském kraji. Takzvaný Outdoor Classroom Day zavedla v roce 2012 skupina londýnských učitelů jako svátek vzdělávání na čerstvém vzduchu, a to s cílem podpořit venkovní vzdělávání a motivovat další učitele, aby během daného dne strávili alespoň jednu vyučovací hodinu se svými žáky mimo budovu. Z původní malé iniciativy se během pár let stala mezinárodní kampaň, která každým rokem nachází rostoucí počet příznivců z celého světa. Cílem exkurzí je bližší poznání našeho kraje, její přírody, kulturního dědictví a současného života. Každý ročník má svůj specifický program. Exkurze probíhají v rámci školního projektu Zvýšení kvality ve vzdělávání prostřednictvím netradičních metod a forem.

Pro naše prvňáčky to byla již druhá exkurze, poprvé byli na podzim v Planetáriu v Ostravě. Tentokrát jeli do přírodovědné stanice Juventus v Karviné, kde se dozvěděli spoustu nových informací o životě různých druhů zvířat. Na zpáteční cestě se zastavili v Dinoparku, kde si nakoupili suvenýry, které na správném výletě i exkurzi nesmějí chybět.

Žáci druhých ročníků se vypravili kousek dál, až do Kopřivnice. Tématem exkurze byla doprava – historie a současnost. Absolvovali prohlídku Technického muzea Tatra v Kopřivnici, vypracovali si pracovní list k danému tématu a na zpáteční cestě si jeli prohlédnout vlakovou dopravu na vlakovém nádraží v Bohumíně.

Žáci třetích ročníků se vydali po stopách naší historie. Jejich cesta vedla na Opavsko, konkrétně do obce Raduň, v níž se nachází stejnojmenný zámek. Během dopoledne žáci 3.A a 3.B postupně absolvovali prohlídku zámku, uzavřeného zámeckého nádvoří a západní zimní zahrady, prohlédli si též jen sto metrů vzdálenou zámeckou novoklasicistní oranžérii a prošli celou okrasnou zámeckou zahradu. Poté měli všichni prostor nakoupit si suvenýry, turistické známky či pohlednice. Při cestě autobusem tam se děti zaměstnávaly zaznamenáváním trasy a pozorováním ubíhající krajiny, při návratu pak povídáním či poslechem hudby. I přes občasné dešťové přeháňky se děti z exkurze vracely spokojené, plné zážitků a nových poznatků, zejména o životě našich předků žijících na území Slezska v době od počátku 19. století do poloviny 20. století.

Čtvrťáci si jeli doplnit učivo vlastivědy do Archeoparku v Chotěbuzi-Podobora. Tématem byl život našich předků. Archeopark je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. V rámci prohlídky expozic v multifunkčním výukovém centru a replice slovanského hradiska žáci absolvovali také interaktivní zážitkové aktivity, při kterých se ještě více seznámili se životem našich předků

Žáci pátých tříd si jeli prohlédnout významné světové stavby na jednom místě. Zavítali do Miniuni – světa miniatur v Ostravě. Prohlédli si 34 modelů významných světových staveb jako je například Eiffelova věž, 7 starodávných divů světa, šikmá věž v Pise, Staroměstská radnice, lanovka na horu Ještěd a jiné.

Cílem exkurze šesťáků bylo město Opava, kde měli přednášku a prohlídku v Opavsko – Slezském zemském muzeu. Další zastávka byla v Areálu čs. opevnění v Hlučíně Darkovičkách. Tento pevnostní areál je dnes evropsky vysoce ceněnou prezentací ojedinělého fortifikačního sytému naší republiky, který vznikal v letech 1935–1938.

Žáci sedmých a osmých ročníků zhlédly výukový program v Planetáriu Ostrava „Cesta za miliardou hvězd“. Také žáci měli možnost vyzkoušet si aktivity v experimentáriu. Zkoušeli gravitaci na Měsíci, vytvořili si vlastní vzdušný vír, zkoumali struktury plynných planet, oběžné dráhy vesmírných těles. Na zpáteční cestě si udělali malý výšlap na Haldu Emu, která poskytuje fenomenální výhledy na město.


Na plánovanou exkurzi do Laser arény se žáci 7.B těšili, a měli opravdu na co. Po příjezdu na místo se převlékli do sportovního oblečení a rozdělili do 4 týmů. Před začátkem hry byli seznámeni se základními pravidly i s tím, jak se laserové pistole ovládají. Po nasazení svíticích vest je vpustili do arény. Při vstupu byly vidět v obličejích emoce – radost, obavy, nervozita, nadšení … Magickou atmosféru arény vytváří spletitý labyrint nasvícených překážek ponořený do tajuplné mlhy. Žáci si v praxi osvojili poznatky z hodin fyziky – světelné jevy.

Další zastávka autobusem byla v Dolní oblasti Vítkovic, kterou tvoří bývalý průmyslový areál Dolu Hlubina, koksovny a vysoké pece Vítkovických železáren. Navštívili Svět techniky a na památku vytvořili obraz otisku ruky.

Naši nejstarší deváťáci zvládli prohlídku zámku Raduně a v Hrabyni Památník II. světové války. Národní památník II. světové války v obci Hrabyně na Opavsku nabízí expozici nazvanou Doba zmaru a naděje, která postihuje hlavní okamžiky II. světové války. V roce 2000 byl vládou prohlášen Národním památníkem II. světové války na území ČR. Exkurze byla přesně pro ně, protože tohle téma mají důkladně probráno v hodinách dějepisu.

Letošní jarní exkurze byly opravdu vydařené, žáci měli bohatý program, nenudili se a zadané úkoly plnili s nadšením. Počasí nám zrovna nepřálo, protože celý den pršelo, ale přesto jsme si to všichni užili.

Mgr. Jarmila Nováková a Mgr. Lucie Walová

ZŠ Mládí Orlová


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30