Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

BUDOU V ORLOVÉ PLYNOVÉ KOTELNY?

8.5.2018

 Dne 23. dubna naše firma TZB Orlová prezentovala na Zastupitelstvu města Orlové projekční záměr „Nové plynové zdroje tepla pro město Orlovou“. Důvod je jednoduchý, nastal konečně čas, kdy jsme dokončili projekt pro stavební povolení a můžeme již na dané téma zodpovědně diskutovat.

Jak to všechno začalo?

Firma SMO městská a.s. jako dodavatel cca 90% tepla do objektů sídlištní zástavby na území Orlové, vyhlásila vloni soutěž na zpracování projektu budoucích plynových kotelen města Orlové na základě podkladů z předchozí studie. Naše firma TZB Orlová soutěž vyhrála a před několika týdny jsme dokončili komplexní projekční řešení.

Ptáte se, proč se plánují plynové kotelny v Orlové?

Na počátku této úvahy vznikly 2 zásadní problémy ve výhledu budoucí energetické koncepce města Orlové:

  1. 1.     Jakým způsobem snížit cenu tepla pro odběratele SMO?
  2. 2.     Jak se bude vyvíjet cena tepla pro Orlovou, když se EDĚ změní z elektrárny na teplárnu (výtopnu)?

Nejsme zcela kompetentní odpovídat detailně na první otázku, nicméně víme, že proběhlo několik kol jednání mezi ČEZ Teplárenskou (dodavatel primárního tepla do Orlové horkovodem z EDĚ) a SMO (výrobce a distributor sekundárního tepla) ohledně snížení ceny tepla pro Orlovou. Je veřejně známo, že před několika lety byl dotažen horkovod z EDĚ do Bohumína. Po zahájení provozu byla cena pro Bohumín vyšší než pro Orlovou. Pozdějším administrativním sloučením obou měst do jedné cenové lokality došlo v Orlové k navýšení ceny tepla. Jinými slovy, odběratelé tepla z Orlové splácí v teple převážnou část investice horkovodu do Bohumína. Společná jednání nakonec přinesla dočasnou stabilizaci ceny na několik let, nicméně hledání vlastního alternativního řešení zásobování teplem města Orlové s důrazem na významnější snížení ceny tepla pro odběratele bylo vyhodnoceno jako rozumné.

Ke druhé otázce je faktem, že EDĚ aktuálně informuje o proběhlých a plánovaných opatřeních zajišťujících ekologizaci jejich provozu i po roce 2021, kdy vstoupí v platnost přísné emisní limity stanovené EU. Přesto ČEZ jako vlastník EDĚ v médiích sdělil, že s EDĚ jako s elektrárnou do budoucna nepočítá a bude řešit potřebu tepla pro vytápění pravděpodobně změnou na výtopnu, což je v podstatě velká kotelna. Zde se nabízí otázka, proč by měla být velká kotelna až v Dětmarovicích a významná část tepla, kterou odběratelé musí zaplatit, se ztrácí při dopravě dlouhým horkovodem, když by mohla být vybudována v Orlové. V případě použití plynu jako paliva by přitom byly všechny předepsané emisní limity s rezervou splněny.

Všechny tyto úvahy nastartovaly rozhodnutí zpracovat koncepční energetickou studii, která ekonomicky navrhla vytvoření 12 plynových kotelen v centru Orlové a 3 lokální kotelny na okraji města. A to je začátek vzniku projektu výstavby plynových kotelen v Orlové.

Nabízí se otázka, proč těch kotelen bude v centru zrovna 12?

Když se provádí plynofikace různých areálů či měst, vždy se nabízí několik technických koncepčních řešení. Buď vytvořit jednu centrální kotelnu, nebo několik větších oblastních kotelen, nebo vytvořit lokální kotelnu v každém objektu samostatně. Neexistuje universální recept k tomu, jak postupovat, ale vždy je nutno najít optimální variantu podle místních podmínek.

 Orlová se vyznačuje hustou zástavbou objektů a veřejných sítí na malém prostoru, což je důvod k tomu, aby těch kotelen bylo co nejméně. Proto se jednoznačně nabízí varianta centrální kotelny nebo oblastních kotelen v co nejmenším počtu. Musíme vzít v úvahu důležitý fakt, že v Orlové jsou vytvořeny velké výměníkové stanice s rozsáhlými rozvody tepla a teplé vody a tato technika je ve velmi dobrém stavu (během posledních 20 let byly rekonstruovány všechny tepelné sítě). Počet předběžně navržených kotelen tedy vycházel z existence stávajících výměníkových stanic a rozvodných tepelných sítí. I když se v projekčním řešení počítá se slučováním některých výměníkových stanic, výsledným řešení je nejnižší možný počet oblastních kotelen v počtu 12 kusů (centrální část).

Co všechno je rozsahem projektu a tedy výstavby kotelen?

Projekt obsahuje 3 hlavní části:

  1. plynovody – zajištění nového přívodu plynu pro nové kotelny a posílení stávající plynovodní sítě
  2. teplovody - propojení některých objektů a výměníkových stanic topným potrubím v zemi
  3. kotelny - výstavbu 12 centrálních plynových kotelen a 3 ks lokálních kotelen

Jaké jsou předběžné termínové představy?

Termíny jsou v zásadě závislé od délky legislativního procesu, tedy územního a stavebního řízení. V současnosti máme dokončeny projekty pro územní řízení a stavební povolení a řešíme vyjádření dotčených orgánů státní správy, které zatím blokuje zastaralý územní plán města (v energetické části). Proto je iniciována změna územního plánu, následně musí proběhnout vydání společného územního řízení a stavebního povolení pro budoucí plynové kotelny. Časově lze předpokládat legislativní vyřešení legalizace projektu do konce příštího roku 2019 a následně bude provedena realizace díla na náklady SMO ve spolupráci s bankou. V současné fázi jsou pro naši práci důležité souhlasy oslovených vlastníků dotčených objektů a budov.

Co čeká zbývajících 10% odběratelů tepla, kteří neodebírají teplo ze SMO?

Jak jsme zmínili, SMO dodává teplo do cca 90% objektů Orlové. Zbývajících 10% má 2 možnosti: zůstat u svého dodavatele tepla (ČEZ Teplárenská), nebo se připojit k novým plynovým kotelnám, jež jsou na tuto možnost kapacitně připraveny.

Nutno si položit otázku, k jak velkému znečištění dojde vlivem komínů nových kotelen v centru Orlové?

Mnoho lidí si představuje obrovské komíny chrlící černý dým jako z ostravských hutních firem. Pravda je úplně jiná. Nechali jsme zpracovat rozptylovou studii, bez které nelze projekt předložit patřičným úřadům ke schválení a zalíbil se mi výrok zpracovatele, který mi sdělil: „Rozptylovka vyšla excelentně, kotelny nebudou své okolí znečišťovat, ale čistit“. Tato věta je hodně odvážná, ale pravdivá a má svou logiku. V současné době se novými zákony stupňují požadavky na přísnější emise u nových zdrojů tepla. Nově navržené kotelny musí splnit nejpřísnější kritéria nových zákonů, nemluvě o tom, že Moravskoslezský kraj má již několik let přísnější limity než celá ČR. Aby to nebylo málo, navrhli jsme do projektu plynové hořáky nové generace s polovičními emisními limity vůči limitům MS kraje. Nic lepšího už neexistuje. Prakticky to bude vypadat tak, že z každého budoucího komínu bude vycházet bílá vlhká pára. Pro orientaci přikládáme tabulku porovnání emisních limitů. Problém je tedy vyřešen prakticky bez vlivu na místní ovzduší.

Specifické emisní limity [mg.m-3]

SO2

NOx

TZL

CO

emise dle zákona 415/2012

-

100

-

50

emise pro MS kraj

-

80

-

50

max. emise navržených hořáků

-

35

-

35

 

 

 

Ale položme si otázku, kde vnikají nejvyšší místní exhalace?

Pokud pomineme nepříznivé větry z Ostravy a místní dopravu, tak největší znečištění ovzduší způsobují kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním. Jeden kotel na tuhá paliva (s ručním přikládáním) vytvoří tolik exhalací jako 100 ks kotlů na tuhá paliva s automatickým podáváním paliva. Takže pokud v okrajové části Orlové bude existovat byť jen několik kusů kotlů na tuhá paliva s ručním přikládáním, tak tyto kotle zamoří celé naše město. Taková je skutečná situace, kterou naštěstí řeší současné kotlíkové dotace, jež jsou opravdu optimálním nástrojem k odstranění těchto starých kotlů, čímž dochází k výraznému zlepšení ovzduší.

Pro představu předkládáme vizualizaci vzhledu nových plynových kotelen:

Komíny budou zhotoveny z nerezové oceli, případně lze zvolit barvu dle fasády objektu. Netvrdím, že jsou komíny krásné, ale jsou účelné a bez nich to prostě nejde. Každopádně množství komínů jsme minimalizovali reálným návrhem nejnižšího počtu kotelen. To je jeden z důvodů, proč jsme vůbec nepřipouštěli variantu totální decentralizace, tj. vytvoření kotelny v každém objektu či vchodu. Variantu totální decentralizace (pro město Orlová) považuji za naprosto nesmyslné řešení.

 Na závěr sděluji, že máte-li dotazy k připravované „Plynofikaci města Orlové“, můžete nám tyto dotazy zaslat emailem a my vám rádi odpovíme. Nebráníme se schůzkám s odběrateli tepla nebo účasti na diskusním fóru pod záštitou města Orlové nebo firmy SMO. Jak vidíte, nebojíme se kritiky našeho projektu a jsme ochotni jej kdykoliv obhájit. O dalším průběhu projektu vás budeme podle potřeby informovat.

TZB Orlová, Libor Kuboš, email kubos@tzborlova.czPřipojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [238.5KB]

Zpět na výpis

Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Změna úředních hodin od 25.5.2020

Všechny budovy úřadu:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Pokladna:

Pondělí, Středa: 9:00-11:30 a 12:30-16:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek: 9:00-11:30 a 12:30-13:30

Prosíme občany, aby před příchodem na úřad nadále využívali systému objednání (telefon, e-mail, objednávkový systém na webu města) či upřednostnili, pokud je to možné, písemný, elektronický (e-mail, datová schránka) nebo telefonní kontakt před kontaktem osobním.Czechpoint:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Čtvrtek: 8:00-11:30 a 12:30-13:30
Úterý, Pátek: pouze na objednání

Podatelna:

Pondělí, Středa: 8:00-11:30 a 12:30-17:00
Úterý, Čtvrtek, Pátek 8:00-11:30 a 12:30-13:30

Vstup do hlavní budovy bude možný pouze vchodem z ulice Osvobození.