VÝSTAVNÍ SÍŇ V ORLOVÉ NA NOVÉ ADRESE ZPŘÍSTUPNÍ VÝSTAVU O PALEONTOLOGII

 

Muzeum Těšínska ve čtvrtek 22. února v 17.00 hodin poprvé zpřístupní výstavní síň v Orlové   na nové adrese. Z dosavadního sídla v tamním Domě dětí a mládeže byla přestěhována do objektu v areálu Gymnázia a Obchodní akademie Orlová na Polní ulici č. 964. Nové prostory jsou bezbariérové, větší, s lepším zázemím. Zřizovatelem obou těchto institucí je Moravskoslezský kraj, jehož zástupci na akci potvrdili svou účast.

 

Při této příležitosti bude zahájena výstava Zkamenělý život. Návštěvníky seznámí s paleontologií jako přírodní vědou zabývající se studiem zkamenělin, pozůstatků po organismech z minulých geologických období. „Konkrétně bude zaměřena na paleontologickou problematiku zájmového území Muzea Těšínska v období karbonu, kdy vznikalo černé uhlí, neboť těžbou této suroviny je naše tzv. Ostravsko-Karvinská kamenouhelná oblast proslulá. Návštěvníci se mohou těšit na paleontologické rekonstrukce, které je obeznámí se stavem tehdejšího klimatického prostředí, paleogeografickou situací a složením společenstev organismů nebo s úspěchy české paleontologie ve světovém měřítku. Meritem výstavy bude prezentace paleontologických nálezů z území Těšínska,“ vysvětluje autor výstavy, biolog Muzea Těšínska Mgr. Petr Pyszko.

Jako bonus poběží během výstavy experiment, představující dopady tehdejší koncentrace kyslíku na karbonskou faunu. Každý návštěvník si navíc bude moci zkusit najít v našem pískovišti s karbonskými břidlicemi svou vlastní zkamenělinu. Výstava bude s výjimkou sobot přístupná  do 29. července 2018.


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.2.2018

Zpět na výpis