ANKETA k problémům města Orlové viděným občany města

 V estrádním sále Domu kultury města Orlové se uskutečnilo „Veřejné projednávání Plánu zdraví“, nazývané též „Fórum Zdravého města“. Fórum tvořené občany města, odborníky z řad městského úřadu i podnikatelských společností, zástupci policie, školských zařízení, dětského parlamentu a mnoha jiných institucí a sdružení si dalo za cíl definovat nejpalčivější problémy, které naše město trápí.

 V každé z projednávaných oblastí byly hlasováním vytyčeny stěžejní problémy, čímž bylo stanoveno celkem 16 nejtíživějších problémů, které jsou předloženy prostřednictvím ankety široké orlovské veřejnosti k vyjádření.

Na základě této ankety, jejíž uzávěrka je 08.12.2017, budou stanoveny problémy, které získají nejvíce hlasů. Těmito se budou následně zabývat rada a zastupitelstvo města a budou hledány cesty a způsoby, jak je řešit.

V příloze je zveřejněn anketní lístek, ve kterém můžete jakýmkoliv způsobem označit dva Vámi upřednostňované problémy, popřípadě připojit jiný, který považujete za důležitý. Takto vyplněný anketní lístek pak zašlete některým ze způsobů uvedených v jeho dolní části.

 Zapojit se do ankety lze také pohodlně na: http://mojeanketa.cz/pruzkum/260147380/

 Děkujeme za Váš zájem o dění ve městě a jeho budoucnost a těšíme se na podnětné návrhy k dalšímu zlepšování a zkrášlování tváře města, ve kterém žijeme.


Datum zveřejnění/aktualizace: 9.11.2017

Zpět na výpis