Fórum nastolilo nové náměty k přednostnímu řešení

Bezmála osmdesát lidí, aktivních v různých sférách života v Orlové, se 26. dubna sešlo na Fóru Zdravého města s cílem definovat problémy, které je potřeba vyřešit co nejdříve.
V desítce nejpalčivějších záležitostí se promítly kauzy uplynulých měsíců i evergreeny, které naráží hlavně na financování. To je třeba případ opravy letního koupaliště, které se v pořadí důležitosti řešení umístilo na 5. místě.

O pomyslnou příčku výše se ocitlo zřízení psího parku s volným výběhem coby nápad, s kterým přišla orlovská mládež. „Ohrazenou louku, na které mohou psi volně pobíhat bez náhubku, mají například v Ostravě a je tam stále plno. Něco takového bychom chtěli i v Orlové,“ prohlásila Patricie Pindrochová z Dětského parlamentu. „Také bychom uvítali, kdyby se na celoměstské akce zvali i zpěváci a další osobnosti bližší naší generaci, například mladí vítězové televizních soutěží,“ doplnila místopředsedkyně parlamentu Natálie Suhajdová.

Největší zájem měli zúčastnění na zapojení dlouhodobě nezaměstnaných do údržby veřejných prostranství, zřízení městského sportovního klubu a rozvoji otevřeného sektoru pro volný čas tak, aby děti neinklinovaly k drogám a jiným patologickým jevům. „Chceme, aby bylo v Orlové více takových center, jako je Maják, Spirála nebo nízkoprahové zařízení v klubu Futra, kam mohou děti docházet zdarma nebo za symbolický poplatek, klidně nepravidelně a trávit tam část nebo i celé odpoledne,“ přiblížila podnět členka komise Zdravého města Eva Ježíšková. „Také by nebylo od věci zřídit jedno takové centrum na V. etapě,“ dodal zastupitel Mgr. Štěpán Janča.

Účastníci fóra by uvítali i pozitivnější mediální obraz města, větší finanční podporu kulturních a preventivních akcí, napojení MHD na vlaky a zavedení terénní ošetřovatelské péče o osoby bez přístřeší, která již funguje v sousední Karviné. „Je vidět, že lidé přemýšlejí a že se konečně zabýváme i věcmi, které lze vyřešit v kratším časovém horizontu. Samozřejmě ale neopomíjíme ani záležitosti, jejichž řešení si žádá delší čas. Zúčastnění se dnes vyjádřili k problémům, které je trápí právě teď, a musím říct, že dost z toho, co tady zaznělo, vyřešit lze a není k tomu potřeba ani tak velký objem financí jako spíše chuť a součinnost ostatních orgánů,“ okomentoval fórum starosta Ing. Tomáš Kuča.

Kromě nových podnětů byly zrekapitulovány i ty, které byly vymezeny v minulém roce. „Bylo řečeno, že většina loňských témat je dnes v nějaké fázi řešení. Když vezmeme v potaz, že mezi jednotlivými fóry je poměrně krátká doba na jakoukoliv realizaci, asi tak půl roku reálného času, a slyšíme, že jsou připraveny projektové dokumentace, za kterými se skrývá obrovské množství práce, tak je to opravdu úspěch a potvrzení toho, že tahle fóra mají smysl,“ řekla závěrem Ing. Dana Diváková, která na setkání zastupovala Národní síť Zdravých měst.


Datum zveřejnění/aktualizace: 14.5.2016

Zpět na výpis