Patříte k opatrovníkům?

Leden 2017 je důležité datum pro osoby omezené ve svéprávnosti a jejich opatrovníky. Proto žádáme opatrovníky těchto osob, aby si tento termín řádně pohlídali. S účinností nového občanského zákoníku, č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tedy od 1. ledna 2014, musí být u osob, které byly do 31. prosince 2013 zbaveny nebo omezeny způsobilosti k právním úkonům, zahájeno nové řízení o svéprávnosti nejpozději do 31. prosince 2016. V případě, že toto řízení zahájeno nebude, budou tyto osoby od 1. ledna 2017 považovány za osoby zcela svéprávné.

 

Pokud nové řízení o svéprávnosti nebude příslušným soudem včas zahájeno, doporučujeme opatrovníkům, aby nejpozději ve 4. čtvrtletí roku 2016 podali podnět k zahájení řízení k soudu sami. V případě jakýchkoliv nejasností nebo v případě potřeby pomoci při sepsání tohoto podnětu se můžete obrátit na Městský úřad Orlová, odbor sociální a zdravotní, oddělení ekonomicko-správní, kancelář č. 217, č. 218 na adrese Okružní 988, Orlová-Lutyně, nebo telefonicky na číslech 596 581 469, 596 581 470, 596 581 471.

-OSZ-


Datum zveřejnění/aktualizace: 30.11.2015

Zpět na výpis