Mapy
MAPY
Fotogalerie
FOTOGALERIE
Online Rezervace
ONLINE REZERVACE
Dotazy občanů
DOTAZY OBČANŮ

Boj za zachování budovy ZUŠ J. R. Míši v Orlové-Porubě

 

Orlovou hýbou otazníky kolem budovy Základní umělecké školy J. R. Míši v Orlové-Porubě. Bude či nebude se škola stěhovat do objektu Obchodní akademie v Orlové? Do jaké míry to bude smysluplné? Jsou za tímto krokem pouze ekonomické důvody nebo je v tom něco jiného?

Poprvé se o stěhování ZUŠ J. R. Míši do objektu gymnázia hovořilo před dvěma či třemi lety. „Tehdy ředitelka školy v učitelském sboru, v Klubu přátel hudby a SRPŠ ZUŠ zveřejnila záměr ukončit výuku v současném objektu, opustit tyto prostory a pro další činnost školy využít uvolněných prostorů v Gymnáziu,“ vzpomíná dlouholetá členka SRPŠ ZUŠ Táňa Grocholová.

Podruhé se o stěhování začalo hovořit v závěru loňského roku, tentokrát už v souvislosti s Obchodní akademií Orlová, kde by se ZUŠ J. R. Míši měla přemístit. Podle ověřených zdrojů byl v uplynulém roce návrh přestěhování diskutován intenzívněji a dokonce s ním byla seznámena širší rodičovská a občanská veřejnost. Tato zpráva se setkala se značnou nevolí. A není divu.

Umělecká škola, dříve Lidová škola umění, má bohatou historii. Provoz v současné pavilonové budově školy byl zahájen v září 1978, jedná se o účelovou stavbu, která byla v naší republice postavena výlučně pro výuku a prezentaci umění.  Navíc, je to náhrada za objekty v Orlové-Městě, které sloužily Orlovanům k umělecké výuce, ovšem v důsledku hornické činnosti byly zlikvidovány. Došlo k mnoha necitlivým krokům, kdy město přišlo o různá kulturní a školská zařízení. Za stejně necitlivý považují Orlovští i možnost případného stěhování zušky z tohoto objektu, šitého umělecké výuce přímo na tělo.

Rodiče, žáci i samotní občané se rozhodli za zachování budovy Základní umělecké školy J.R.Míši v Orlové-Porubě bojovat a proto se obracejí s peticí na Krajský úřad Moravskoslezského kraje, jako zřizovatele ZUŠ.

Prostřednictvím petice žádají, aby byla zachována výuka dětí a mládeže v uměleckých dovednostech ve stávající budově. „Budova je přizpůsobena této výuce a poskytuje k tomu odpovídající zázemí. Je nedaleko centra, v dostupné vzdálenosti, obklopená zelení, s odpovídající možností parkování. Je reprezentativní a velmi potřebná pro udržení kvalitní výuky. Navíc vystupující umělci obdivují akustické vlastnosti koncertního sálu,“ argumentuje Táňa Grocholová. Její slova potvrzuje i častý návštěvník koncertů v ZUŠ a milovník vážné hudby Josef Lysek: „To, že se má přestěhovat zuška z Poruby do prostorů obchodní akademie, ve mně žádné nadšení nevzbudilo. Bohužel, žijeme v době, kdy za podobnými změnami občan vidí temné síly byznysu a položí si otázku „proč“. Proč se má stěhovat ZUŠ, která byla postavena teprve před šestatřiceti lety a speciálně pro potřeby výuky hudby, proč bychom měli zlikvidovat (dle názoru odborníků) jeden z nejlépe ozvučených komorních sálů v republice. Jaký bude osud budovy spojené s kulturním děním našeho města? Jsem přesvědčen, že představitelé Orlové se s „krajem“ dohodnou a najdou řešení, jak ZUŠ J. R. Míši udržet při životě. K tomu jim držím palce.“

Krajský úřad Moravskoslezského kraje se brání. Podle Libora Lenči, vedoucího odboru školství Krajského úřadu MSK není zatím nic jasné. „V této chvíli je uvedená záležitost pouze ve stádiu úvah, nicméně doposud nebylo přijato žádné usnesení či rozhodnutí k uvedené věci a neproběhla ani jednání, která jsou v optimalizačních procesech standartní, mimo jiné konkrétně jednání zástupců zřizovatele školy (zástupců kraje) a samosprávy města. Případná jednání o další činnosti a budoucnosti školy proběhnou pravděpodobně v průběhu letošního roku," vysvětluje zástupce zřizovatele školy.

Město ústy starosty města Ing. Tomáše Kuči prohlásilo, že má zájem na tom, aby ZUŠ zůstala ve svých stávajících prostorách, a je tudíž připraveno o tom s krajem jednat. „Ten objekt byl pro výuku uměleckých předmětů vybudován, disponuje i sálem se skvělou akustikou a celou řadou odborných učeben,“ podotkl starosta města.

V petici, kterou v těchto dnech Orlované podepisují, se hovoří i o nevyhovujících podmínkách po přestěhování ZUŠ do budovy Obchodní akademie. "Osobně jsem přesvědčen, že kvalita každé výuky je přímo úměrná odpovídajícímu prostředí a zázemí. Jen těžko si lze představit, že se někdo naučí opravdu kvalitně hrát na hudební nástroj bez toho, aby se mohl také sám dobře slyšet. Slučování činnosti ZUŠ, s absolutně rozdílným záměrem a typem výuky jiného školského zařízení, je v tak zásadní kolizi, že odpovídající technické řešení ani není možné," říká PhDr. Martin Juřica, syn vynikajícího hudebního skladatele PhDr. Leona Juřici.

Diskuzi vyvolává i fakt, že do budovy Obchodní akademie v Orlové byla v uplynulých letech investována nemalá částka. Obchodní akademie vynaložila značné finanční prostředky převážně z Evropských strukturálních fondů, mimo jiné také pro rekonstrukci učeben a prostor pro tělesnou výchovu a zřízení nové multifunkční posluchárny s podporou on-line výuky.  Ředitel Gymnázia a Obchodní akademie Mgr. Pavel Kubínek potvrdil, že zatím sice nezná stanovisko zřizovatele, tedy Krajského úřadu, ale předpokládá, že do konce příštího školního roku ke stěhování určitě nedojde. Osobně se však domnívá, že kdyby se opravily či zrekonstruovaly současné prostory „lidušky“, tak jsou pro výuku ZUŠ určitě vhodnější, a to včetně sálů, prostor pro gymnastiku atd. Na otázku, zda by přesun ZUŠ do prostor budovy obchodní akademie mohl ovlivnit výuku studentů obchodní akademie, odpověděl: „Přímo na rovinu říkám, že na výuku našich studentů případný zamýšlený přesun ZUŠ nebude mít vliv.“

S tímto názorem ovšem polemizuje Táňa Grocholová, která působí v orgánech ZUŠ už bezmála pětatřicet let: „Pokud by část Obchodní akademie Orlová byla zachována, docházelo by ke kolizi časových harmonogramů obou škol, kdy ZUŠ zahajuje výuku již v poledních hodinách.“

Jak prohlásilo vedení ZUŠ, které přišlo s návrhem přestěhovat školu do centra města, důvody pro stěhování jsou především ekonomické, přičemž: „Prostory Obchodní akademie Orlová, do kterých by ZUŠ měla být přestěhována, nejsou akusticky upraveny pro hudební obory, nejsou sály či prostory s možností společenské prezentace žáků ZUŠ, či konání společenských událostí. Obor taneční a výtvarný má rovněž specifické potřeby na prostory a vybavení, které nejsou k dispozici. Chybí parkoviště, parkovací místa v blízkém okolí jsou velmi omezená v souvislosti se sídlištní zástavbou,“ argumentují organizátoři petice.

Těch důvodů pro zachování zušky ve stávajícím objektu je víc než dost. Lidé podepsaní pod peticí jsou přesvědčení o tom, že přesun do nových prostorů je zcela kontraproduktivní a odporující poslání obou institucí. „Je věcí veřejného zájmu využívat tyto prostory adekvátně k jejich účelu. Rekonstrukce a přizpůsobení objektu Obchodní akademie Orlová, včetně nákladů na stěhování, představují nemalé finanční náklady, které ve prospěch obou škol mohou být vynaloženy efektivněji,“ píše se v petici.

"Myslím si, že upřednostňovat ekonomický pohled na provoz zařízení jako je právě ZUŠ, je pro mnoho rodičů nepřijatelné. Právě naopak si myslím, že by bylo vhodnější pokusit se centralizovat výuku odpovídajícího zaměření a charakteru do prostor, kterými zrovna orlovská ZUŠ disponuje. Mohlo by tím postupně docházet k naplňování kapacity školy, což by mohlo významně přispět k odbourání ekonomického pohledu na provoz lidušky. Je mi velice líto, že zatím se nikdo odpovědný nepokusil o tento způsob řešení provozu orlovské ZUŠ. Navíc, jsem si jist, že Orlová jako město s 30 tisíci obyvateli, si zaslouží jednu lidušku, jejíž potřebě by zřizovatel mohl rozumět," konstatuje jeden z rodičů a současně jeden z organizátorů petice Radim Lapšanský.

Orlované se poměrně logicky obávají, že přestěhování zušky bude impulsem pro likvidaci historického, kulturního i vzdělávacího centra v Orlové. Nechtějí přijít o to, oč jinde lidé usilovně bojují, aby bylo zřízeno. Zvlášť v době, kdy je tato mimoškolní umělecká činnost jednou z možných prevencí před nevhodně stráveným mimoškolním časem dětí a dospívající mládeže. „Jsme pro vypracování projektu, který bude podporovat zachování budovy ZUŠ ke stávajícímu účelu a zároveň navrhne smysluplné řešení situace k udržení tohoto specifického zázemí,“ argumentuje advokát Mgr. Jaroslav Kopecký, který je oprávněn zastupovat petiční výbor při jednání se státními orgány.

Do konce tohoto týdne je petice k dispozici v prostorách městské knihovny, od příštího týdne v Dětských střediscích MUDr. Bijokové v orlovské nemocnici, v ordinaci MUDr. Iwanuszkové u ZŠ Mládí, případně na Dětském středisku MUDr. Šabraty v panelovém domě u ZŠ Ke Studánce. Osmého března ji chtějí organizátoři odeslat na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. Pokud chcete pod petici za zachování budovy ZUŠ J. R. Míši připojit svůj podpis, tak si musíte pospíšit.

 


Zpět na výpis
Partner projektu:
Moravskoslezský kraj

Poštovní adresa

Městský úřad Orlová
Osvobození 796
Orlová - Lutyně
735 14

Datová schránka:
ID: r7qbskc

Identifikační údaje:
IČ: 00297577
DIČ: CZ00297577

Rychlý kontakt

Elektronická podatelna:
posta@muor.cz

Telefon:
+420 596 581 111

Fax:
+420 596 581 123

Úřední hodiny

Po, St: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 17:00
Čt: 8:00 - 11:30 a 12:30 - 13:30
Út, Pá: (pouze pro objednané)

Polední přestávka: 11:30 - 12:30

Pokladní hodiny

Po, St: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 16:00
Út, Čt, Pá: 9:00 - 11:30 a
12:30 - 13:30