Školství

ZŠ Ke Studánce 1050 - Hurá do přírody
21.5.2021

ZŠ Ke Studánce 1050 - Hurá do přírody

Hurá do přírody Tentokrát do zahrady volnočasového střediska Spirála,kde se konala přírodovědná akce ,,Ztracená vejce". Tuto akci připravil a vedl p.Adam Bura,který již několik let vede přírodovědné oddělení DDM. Nejprve jsem si vyslechli přednášku s ukázkami vajec různých druhů živočichů, od zástupců hmyzu, ryb, přes oboj... více informací

Zábavné dopoledne žáků speciální třídy ZŠ Jarní
20.5.2021

Zábavné dopoledne žáků speciální třídy ZŠ Jarní

Dne 19. 5. jsme přijali pozvání Bc. Adama Bury, vedoucího oddělení přírodních vět DDM v Orlové na zábavně vzdělávací akci s názvem „ Ztracené vejce“. V první části byla dětem formou projekce představena pestrá škála vajec různých živočichů, od bezobratlých, přes obojživelníky až po savce. Děti si také mohly prohlédnout a ohma... více informací

Mediální vzdělávání v ZŠ Mládí
20.5.2021

Mediální vzdělávání v ZŠ Mládí

V úterý 18. 5. 2021 se oba deváté ročníky ZŠ Mládí Orlová v rámci hodin mediální výchovy zapojily do Online debaty PRAVDA vs. LEŽ. Debatu pořádala u příležitosti "Týdne mediálního vzdělávání" organizace Člověk v tísni v rámci jejich vzdělávacího programu Jeden svět na školách (www.JSNS.cz). 9.A sledovala debatu v rámci distančn... více informací

Preventivní programy na ZŠ Slezská 850
19.5.2021

Preventivní programy na ZŠ Slezská 850

Díky projektu MAP II – ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482, dostaly školy možnost financovat pro své žáky preventivní programy. Mohly vybírat z celé škály nabídek zaměřených na prevenci rizikového chování a seznámení s úskalím dospívání. Žáci naší školy byli zapojeni do programu společnosti MP Education. Tématy je c... více informací

AKTUALIZOVÁNO: ZMĚNY VE FUNGOVÁNÍ ŠKOL OD 24. KVĚTNA
17.5.2021

AKTUALIZOVÁNO: ZMĚNY VE FUNGOVÁNÍ ŠKOL OD 24. KVĚTNA

Druhé stupně ZŠ (nižší ročníky víceletých gymnázií) budou od 24. května v celé ČR bez rotací. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1x týdně. Střední školy se od 24. května vrací k plné teoretické výuce. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1x týdně. Teoretickou výuku mohou obnovit také vysoké škol... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
13.5.2021

ZŠ Ke Studánce 1050 - PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ

  V neděli 2. května proběhlo v SVČ Juventus Karviná okresní kolo recitační soutěže. Vzhledem k epidemiologické situaci se uskutečnilo přes aplikaci Meet. Podmínkou bylo natočit recitační vystoupení pomocí telefonu, tabletu atd. a audiovizuální nahrávku odevzdat do stanoveného termínu organizátorům přehlídky. Naši školu repre... více informací

DEN MAMINEK VE ŠKOLCE HUSOVA
12.5.2021

DEN MAMINEK VE ŠKOLCE HUSOVA

V neděli 9. 5. měly maminky svátek a jelikož je tradicí, že tento svátek slavíme i u nás v MŠ, nebyl tento rok vyjímkou a přichystali jsme pro maminky krátký program a dárečky. Školka zahájila opět provoz od 12.4., kdy mohli nastoupit pouze předškoláci, přesto jsme nezaháleli  a na svátek jsme se připravili. Děti vyrobily pro m... více informací

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 05.2021
12.5.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 05.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení  od 17.05.2021 najdete v příloze. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

MŠ K. Dvořáčka 1228 - Školní projekt MŠ „Mladý farmář“ - MAP II
11.5.2021

MŠ K. Dvořáčka 1228 - Školní projekt MŠ „Mladý farmář“ - MAP II

V dnešním, téměř virtuálním stylu života, kdy je doporučováno omezení společenského kontaktu a navrhováno co nejvíce pohybu ve volné přírodě, se mateřské školy rozhodly  toto období zpříjemnit a čas ve školce dětem zatraktivnit ročním školním projektem „Mladý farmář“. Pro školní projekt MŠ K. Dvořáčka využila přírodu v okolí... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Čarodějnický rej ve školní družině
11.5.2021

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Čarodějnický rej ve školní družině

Čarodějnice mají rej 30. dubna, a to hlavně k večeru, když se přiblíží noc. Scházejí se na kopcích a křižovatkách cest. Před ohni prchají. Na noc z 30. dubna na 1. květen se však dá pohlížet i jinak. Nejde v ní ani tak o magii, čarodějky a démony, ale o lásku a oslavu života. Keltský svátek Beltine, připadající na noc 30. dubna ... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Projektový den ,, Právo ve škole "
11.5.2021

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Projektový den ,, Právo ve škole "

Ve středu 28.04.2021 proběhl ve školní družině projektový den s názvem ,,Právo ve škole". Jeho cílem bylo seznámit děti s právním povědomím a pojmem zákon. Vzhledem k epidemiologickým opatřením byla každá třída ve svém oddělení a v besedě, výtvarné a pracovní dílně se po uplynutí časového limitu střídaly. Odborník z praxe, č... více informací

ŽÁCI II. STUPŇŮ ZŠ SE 10. KVĚTNA VRÁTÍ V 11 KRAJÍCH DO ŠKOL
6.5.2021

ŽÁCI II. STUPŇŮ ZŠ SE 10. KVĚTNA VRÁTÍ V 11 KRAJÍCH DO ŠKOL

Vláda na svém jednání 3. května rozhodla, že se od 10. května vrátí do mateřských škol děti ve všech krajích s výjimkou Jihočeského a Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Ve všech krajích s výjimkou tří krajů výše uvedených se také rotačně vrátí k prezenční výuce žáci 2. stupňů základních škol a žáci nižších stupňů víceletých... více informací

Výsledky zápisu dětí do 1. tříd
3.5.2021

Výsledky zápisu dětí do 1. tříd

V měsíci dubnu, probíhaly ve všech ZŠ na území města Orlová, zápisy dětí do 1. tříd, a to pro školní rok 2021/2022. Níže uvádíme počty budoucích školáků, které jsme obdrželi od ředitelů škol k termínu 27.04.2021. Někteří zákonní zástupci ještě v těchto dnech svoje děti přihlašují, takže víme, že se nejedná o konečný počet prvň... více informací

Prezentariáda na Mládí
3.5.2021

Prezentariáda na Mládí

V úterý 27. dubna proběhla na naší škole a v pokojích, či jiných místnostech žáků docela netradiční soutěž v prezentování se pod názvem PREZENTARIÁDA. Akce pod vedením vyučujících českého jazyka se zúčastnili žáci 2. stupně. Jak soutěž probíhala? Každý žák si připravil prezentaci na téma, které ho oslovilo a zaujalo a se který... více informací

Kravička Stračena v MŠ Na Vyhlídce 1143
3.5.2021

Kravička Stračena v MŠ Na Vyhlídce 1143

V rámci týdenního bloku se děti seznámily s tématem „ZVÍŘÁTKA A JEJICH MLÁĎÁTKA NA STATKU“, které je v mateřské škole stále oblíbené. Pro děti na třídě Hvězdiček a Sluníček jsme vyrobily kravičku Stračenu. Praktickou ukázkou jsme se pokusily dětem ukázat, jak se dojí mléko a jaká výrobky z mléka vyrábíme. Všechny děti si to vy... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Lesohraní s 3.A
3.5.2021

ZŠ Ke Studánce 1050 - Lesohraní s 3.A

Vysedávání u monitorů odzvonilo. Teď je na řadě čerstvý vzduch, kamarádi a sport!  Třída 3.A vyrazila do přírody užít si nejen Den země. Opičí dráha místo tělocviku, zlatý déšť nahradil sídliště za oknem ve třídě a i ten ekosystém rybníka je naživo lepší než ten namalovaný v učebnici. Soutěžní kvízy se střídaly se zábavou a s... více informací

POHYBOVÁ GRAMOTNOST – „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY“   v Mateřské škole Orlová-Lutyně Okružní 917
29.4.2021

POHYBOVÁ GRAMOTNOST – „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA ANEB SVĚT NEKONČÍ ZA VRÁTKY“ v Mateřské škole Orlová-Lutyně Okružní 917

V současné době je pohyb jeden z významných determinantů lidského jedince. Jedná se o důležitý aspekt výchovy a vzdělávání dětí. To, jak budeme pohybově gramotní v dospělém věku, záleží na tom, jaké základy pohybové gramotnosti si vytvoříme v dětském věku. Pohybová gramotnost je tedy budována už do raného věku dětí. V dětství ... více informací

ZŠ Slezská 850 - Den Země
28.4.2021

ZŠ Slezská 850 - Den Země

Den Země není jen celosvětovým dnem ekologie. Den Země by měl být především dnem k zamyšlení nad různými tématy, jak můžeme chránit celou naši planetu. I přes úskalí rotační a online výuky se dětem na ZŠ Slezská podařilo pilně věnovat tomuto svátku. Cílem nebylo pouze třídění odpadů, ale také ochrana zvířat, oceánů a souznění li... více informací

MAP II - Třídním učitelem v době postcovidové - 1. DÍL
28.4.2021

MAP II - Třídním učitelem v době postcovidové - 1. DÍL

  Dne 22. dubna 2021 se mohli zájemci z řad pedagogů celé ORP Orlová zúčastnit on-line semináře PhDr. Heleny Vrbkové s názvem Třídním učitelem v postkovidové době II. Paní lektorka je ředitelkou organizace Život bez závislostí z.s., která - mimo jiné - tvoří a realizuje vzdělávací programy pro odbornou veřejnost.   Tento prog... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Osová souměrnost v přírodě
27.4.2021

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Osová souměrnost v přírodě

Distanční výuka nemusí vždy probíhat doma u počítače. Mou snahou bylo žáky dostat ven, ale zároveň pobyt v přírodě propojit s matematikou. Žáci 6. B a 6. C si na online hodinu připravili rámeček z kartonu, střed vyznačili gumičkou či stužkou (žáci, kteří neměli karton, si poradili a použili např. foto rámeček). V hodině jsme... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Den Země
23.4.2021

ZŠ Ke Studánce 1050 - Den Země

„Ahoj děti, jsem vaše planeta Země. 22. dubna, slavím svůj svátek. Co mi dáte za dárek? Vzpomenete si na mě alespoň dnes? Poprvé slavili lidé můj svátek před lety v Americe. Divili se, že já, Země, moc neslavím. Ale copak jsem mohla?! Všude jen odpadky, kouř z továrních komínů, usychající lesy, znečištěné řeky… Zdá se mi, že s... více informací