Školství

MŠ Na Vyhlídce 1143 - Předškoláci v Dolní Lomné
15.4.2019

MŠ Na Vyhlídce 1143 - Předškoláci v Dolní Lomné

Předškoláci na výletě v Dolní Lomné v zážitkovém centrum URSUS Dne 11. 4. 2019  předškoláci všech  třech našich  Mateřských škol – Na Vyhlídce 1143, Lesní 859 a Kpt. Jaroše 762, navštívili zážitkové CENTRUM URSUS v Dolní Lomné. Celodenní zážitková vzdělávací akce byla financována z projektu MAP II - ORP Orlová, reg. č. projek... více informací

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ
22.1.2019

Zápis dětí do 1. tříd ZŠ

TERMÍN ZÁPISU V ORLOVÉ proběhne ve všech základních školách  v jednotném termínu, více viz příloha   Podrobné informace k zápisu můžete najít na webových stránkách jednotlivých škol.  Stanovisko MŠMT k zápisům: http://www.msmt.cz/file/39619/ ... více informací

ZŠ Mládí - Global Money Week
15.4.2019

ZŠ Mládí - Global Money Week

SVĚTOVÝ TÝDEN O VZDĚLÁVÁNÍ A PENĚZÍCH #GlobalMoneyWeek2019 Do GMW 2019 se zapojilo 169 zemí světa a více než 53 tisíc organizací. Cílem bylo, aby se srozumitelnou a nenásilnou cestou předaly mladé generaci informace o jejich společenských a ekonomických právech a finanční odpovědnosti. Na 32 milionů dětí a teenagerů tak moh... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Krajská přehlídka DPS v Orlové
10.4.2019

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Krajská přehlídka DPS v Orlové

Ve dnech 4.4. - 5.4. se v Orlové konala Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů, kterou organizovala ZŠ K. Dvořáčka. Ve čtvrtek proběhla soutěž sborů běžných základních škol a v pátek soutěžily sbory základních uměleckých škol a základních škol s rozšířenou výukou hudební výchovy. Celkově se během těchto dvou dnů představilo ... více informací

ZŠ U Kapličky 959 - Exkurze do psího útulku
8.4.2019

ZŠ U Kapličky 959 - Exkurze do psího útulku

Dne 27. března 2019 se třída 4. B vydala v rámci výuky přírodovědy na exkurzi do psího útulku Orlová – Lazy. Děti připravily pejskům spoustu dárečků – piškotky, granule, hračky, vodítko atd. a osobně vše předaly pracovnici útulku, která je provedla celým areálem, seznámila je s péčí o pejsky, možností venčení a také odpověděla n... více informací

MŠ Lesní 859 - Světový den autismu
8.4.2019

MŠ Lesní 859 - Světový den autismu

Světový den autismu Dne 2. 4. 2019 se  děti a paní učitelky ze třídy MOTÝLKŮ z MŠ Lesní 859  zapojily a společně podpořili děti  a kamarády s autismem, v modrých tričkách. ... více informací

Na Vyhlídce 1143 - Multikulturní výchova a finanční gramotnost v MŠ
8.4.2019

Na Vyhlídce 1143 - Multikulturní výchova a finanční gramotnost v MŠ

Ve středu 3. 4. přijeli za dětmi s MŠ Na Vyhlídce 1143 velcí  „kamarádi“ z Afriky, děti se dozvěděly o životě v Africe,  zajímavosti z africké kultury. V rámci finanční gramotnosti si samy nakoupily památeční předměty, typické pro africkou kulturu, naučily se africký  tanec. Dopoledne  si užily děti a všichni zaměstnanci školy. ... více informací

DDM - Výstava keramiky
8.4.2019

DDM - Výstava keramiky

Pozvánka na výstavu keramiky, která se koná v DDM, více v příloze ... ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Velmi dobrá spolupráce ZŠ Školní 862 s MŠ Lesní
3.4.2019

Velmi dobrá spolupráce ZŠ Školní 862 s MŠ Lesní

  V rámci spolupráce již mnoho let připravujeme společné akce pro děti této mateřské školy. Předškoláci se svými rodiči nás navštívili již začátkem března. První společné učení se současnými prvňáky bylo pro všechny zajímavé. Děti hravou formou počítaly, poznávaly písmenka, rozšiřovaly si slovní zásobu. Odnesly si drobné dárky,... více informací

Den učitelů
28.3.2019

Den učitelů

  Dne 27. března 2019 proběhlo ve výstavní síni Domu kultury města Orlové slavnostní ocenění pedagogů. Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů.  V České republice a na Slovensku je určen na 28. března, na výročí narození Jana Amose Komenského.  Tento den je věnován učitelům i proto, že je to velmi důležité povolání, vždyť... více informací

ZŠ Mládí - Úspěch ZŠ Mládí na výtvarné soutěži DDM
25.3.2019

ZŠ Mládí - Úspěch ZŠ Mládí na výtvarné soutěži DDM

Ve středu 20. března opět ukázala naše škola, že máme mnoho výtvarně šikovných žákůl! 9 vybraných děvčat z 1. stupně malovalo a soutěžilo v Domě dětí. Byli zde žáci nejen z Orlovských škol, ale i Rychvaldu, Doubravy a Lutyně. Soutěžilo se ve třech kategoriích a 3 tématech: “Exotická zvířata”, “Mé toulky přírodou” a “Když nemůžeš... více informací

MŠ K. Dvořáčka - Malí šachisté
25.3.2019

MŠ K. Dvořáčka - Malí šachisté

  Děti z Mateřské školy Karla Dvořáčka hrají od letošního školního roku šachy, jež jsou nejstarší a nejrozšířenější deskovou hrou, kterou vynalezl moudrý učenec z Indie již před 2000 lety. Při této hře se utkávají soupeři na čtvercové desce zvané šachovnice, po níž posunují kameny s cílem dobýt soupeřova krále, dát mu mat. A to... více informací

ZŠ K. Dvořáčka - Podpora polytechnického vzdělání
25.3.2019

ZŠ K. Dvořáčka - Podpora polytechnického vzdělání

  V rámci projektového týdne se žáci 7. B zúčastnili exkurze na SŠ Albrechtová v Českém Těšíně. Studenti této školy pomohli našim žákům nahlédnout do tajů práce tiskařů a pekařů. Během exkurze si vyrobili  tričko s potiskem, sešit s návrhem úvodní strany a mohli si také upéct svou housku. Získané dovednosti jim pomůžou lépe se... více informací

ZUŠ J.R.Míši - Tvoření rodičů s dětmi v ZUŠ
22.3.2019

ZUŠ J.R.Míši - Tvoření rodičů s dětmi v ZUŠ

          V rámci projektu, který realizujeme na úseku školství připravujeme celou řadu zajímavých aktivit, které jsou zaměřené pro žáky, pedagogy, zákonné zástupce, veřejnost.  Akce jsou financovány z projektu "MAP-ORP II Orlová", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482.   Výstavu a výsledné díla z akce Tvoření ... více informací  |  Připojené soubory: 1

MŠ Na Vyhlídce - Jarní procházka dětí
22.3.2019

MŠ Na Vyhlídce - Jarní procházka dětí

Krásnou jarní procházku si užily děti  a paní učitelky Aneta a Jana ze třídy HVĚZDIČEK.  Naučily se vnímat přírodu všemi smysly J, plnily úkoly a krásně se prošly lesoparkem.  ... více informací

ZŠ Mládí - Úspěch v okresním kole Odznaku všestrannosti v Havířově
21.3.2019

ZŠ Mládí - Úspěch v okresním kole Odznaku všestrannosti v Havířově

  Opět po roce jsme se účastnili okresního kola Odznaku všestrannosti – atletické soutěže -  v Havířově. V konkurenci skoro 150 žáků z Havířova, Českého Těšína, Bohumína, Karviné, Těrlicka a Orlové, naši žáci opět předvedli skvělé výkony a hned v několika kategoriích se umístili na stupních vítězů! Soutěž se skládala z pěti di... více informací

ZŠ Mládí - Mládí na horách
20.3.2019

ZŠ Mládí - Mládí na horách

  Minulý týden se žáci šestých až devátých tříd účastnili lyžařského a snowboardového kurzu ve Velkých Karlovicích. I když už byla polovina března, sněhové podmínky byly vynikající a sjezdovky prázdné. Všichni žáci úspěšně zvládli základní lyžařské a snowboardové dovednosti počínaje nácvikem pádů, různých rovnovážných cvičení ... více informací

Vyhlášení konkursních řízení na ZŠ
12.2.2019

Vyhlášení konkursních řízení na ZŠ

Rada města Orlová vyhlašuje na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004, Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích konkursní řízení na ve... více informací  |  Připojené soubory: 1

ZŠ Mládí - Den robotiky a techniky
15.3.2019

ZŠ Mládí - Den robotiky a techniky

Letos již potřetí jsme pro všechny naše žáky zorganizovali Den robotiky a techniky, tentokrát s finanční podporou MAP II – ORP Orlová. Chceme tak našim žákům přiblížit současné možnosti těchto oborů, nabídnout jim ukázky vhodných studijních a učňovských oborů a předvést žákům různé aktivity, které smysluplně naplní jejich volný ... více informací

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ S RODIČI V 1.B
15.3.2019

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ S RODIČI V 1.B

Ve čtvrtek 7.3. jsme si do třídy pozvali rodiče, aby nám pomohli při vyrobě věcí na náš školní jarmark. Mnoho našich maminek je zaměstnáno, proto se nemohly zúčastnit, ale poslaly za sebe náhradu - tatínka nebo i tetu. Práce s pomocí dospělých nám šla krásně od ruky a výrobky docela rychle přibývaly. Maminka od Vojtíška K. nám p... více informací

Karnevalové veselí  MŠ Okružní 917
15.3.2019

Karnevalové veselí MŠ Okružní 917

  „Haló pane karnevale! Račte dále, račte dále! Máme všechno na míru, z krepového papíru“.    Tato známá báseň se stala ústřední motivací celého týdne, kdy se naše Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 připravovala na karneval. Karneval je oblíbeným tématem dětí. Dívky se převlékají za princezny s dlouhými závoji, z chla... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50