Školství

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 zajišťuje nezbytnou péči pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury
16.3.2021

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 zajišťuje nezbytnou péči pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury

Od soboty 27. února platí na území České republiky nový 30 denní nouzový stav. Od 1. března došlo vzhledem k současné epidemické situaci ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a také ve školství. Mateřské a základní školy jsou z rozhodnutí vlády uzavřené až do odvolání. Avšak naše Mateřská škola ... více informací

ZŠ Jarní 400 - Žáci se zdravotním postižením se začali učit distančně
15.3.2021

ZŠ Jarní 400 - Žáci se zdravotním postižením se začali učit distančně

Je to právě rok, kdy se poprvé zavřely školy a nikdo z nás nepředpokládal, že pandemie bude mít tak dlouhý průběh a natolik ovlivní životy nás všech. Každodenní život se proměnil také ve školách. Naše škola na budově Slezská 200 zůstávala po většinu času v provozu. Vládním opatřením došlo k jeho omezení pouze na 14 dní v měsíci... více informací

MŠ K. Dvořáčka 1228 - Distanční vyučování s využitím moderních technologií
15.3.2021

MŠ K. Dvořáčka 1228 - Distanční vyučování s využitím moderních technologií

   Z důvodu uzavření MŠ naše školka zahájila distanční výuku, která se stala rozhodnutím MŠMT povinnou, a to i v mateřských školách pro 5 leté děti. Vybraly jsme zejména formu sociálních sítí tak, aby byly děti plně připraveny na vstup do ZŠ. Uvědomujeme si, že některé rodiny nemohou umožnit dětem přístup ke vzdělávání na inter... více informací

MŠ Orlík, Kosmonautů 1229 - Výuka v MŠ v době pandemie
15.3.2021

MŠ Orlík, Kosmonautů 1229 - Výuka v MŠ v době pandemie

Náhled na pedagogickou činnost a distanční výuku učitelů na MŠ Orlík v době zpřísněné pandemické situace Na základě zpřísněných epidemiologických opatření vyhlášených vládou České republiky a plošné uzavření mateřských škol ČR od 1. března přistoupila MŠ Orlík ke změně forem výuky především týkajících se předškolních dětí. Rod... více informací

MŠ Ke Studánce 1033 - Distanční vzdělávání v MŠ
12.3.2021

MŠ Ke Studánce 1033 - Distanční vzdělávání v MŠ

Distanční vzdělávání se stalo součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou v tomto případě povinny distanční výuku plnit. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jiné formy výuky jsou znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace – momentálně z důvodu uzavře... více informací

Co se děje na Slezské
12.3.2021

Co se děje na Slezské

Uzavřené školy pro žáky mají vedle mnoha negativ i své světlé stránky. Jednou ze světlých stránek škol bez žáků je možnost údržby vybavení a prostor, která mají svá léta. Na naší škole proběhla renovace toalet u tělocvičen – nalepení nových obkladů a dlažby, výmalba, výměna sanitárního zařízení sice ještě není dokončena, ale pra... více informací

MŠ Na Vyhlídce 1143 - Akce s rodiči
12.3.2021

MŠ Na Vyhlídce 1143 - Akce s rodiči

Společná lednová „distanční“ akce s rodiči. Různými způsoby doma se svými dětmi ztvárňovali oblíbenou zimní postavu. A tak vznikla na třídě Zajíčků krásná výstavka a zimní výzdoba zároveň. ... více informací

MŠ Ke Studánce 1033 - Stihli jsme to na poslední chvíli
12.3.2021

MŠ Ke Studánce 1033 - Stihli jsme to na poslední chvíli

Blížil se svátek žen a společně s dětmi jsme přemýšleli, že bychom mohli opět klientům v domovech seniorů, tentokráte osamělým ženám, udělat radost alespoň malou pozorností, vykouzlit jim úsměv na rtech. Zima už pomalu končí, jaro je za dveřmi, čekáme a vyhlížíme blížící se jarní sluníčko, oteplování, které do našich srdcí při... více informací

MŠ Okružní 917 - Předškolní vzdělávání na dálku
11.3.2021

MŠ Okružní 917 - Předškolní vzdělávání na dálku

Před rokem když se zavíraly poprvé základní školy, aby se eliminovalo šíření neznámého viru, nikdo nečekal, že boj s koronavirem se protáhne na celý, dlouhý rok. Již 12 měsíců jsou školáci připoutáni k počítači, tabletu, notebooku. I po roce boj s krutým virem, který si nemilosrdně vybírá svou daň, není na ústupu a vláda je nu... více informací

MŠ Na Vyhlídce 1143 - Naše děti si užívají interaktivního vzdělávání
11.3.2021

MŠ Na Vyhlídce 1143 - Naše děti si užívají interaktivního vzdělávání

Rozhodli jsme se jít naproti modernímu směru ve vzdělávání, a proto mají děti z Mateřské školy Lesní a Mateřské školy Na Vyhlídce možnost rozvíjet své předškolní vzdělávání pomocí interaktivních kateder Omnneo Sweetbox, které byly zakoupeny v rámci rozvojového programu Šablony. Tato unikátní vzdělávací pomůcka umožní dětem pr... více informací

Spolupráce MŠ a ZŠ K. Dvořáčka - "Těšíme se do školy"
10.3.2021

Spolupráce MŠ a ZŠ K. Dvořáčka - "Těšíme se do školy"

Výborná spolupráce mezi školou a školkou K. Dvořáčka má již dlouholetou tradici. Pořádáme společné koncerty, projekty a různé akce. Většina našich dětí přechází právě na ZŠ K. Dvořáčka, kterou děti předškolních tříd znají již i díky tomu, že zde navštěvujeme tělocvičnu nebo odborné učebny a paní učitelky nám v posledních letec... více informací

MŠMT PRODLOUŽILO TERMÍN PRO PŘEDÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ UCHAZEČŮM O SŠ
10.3.2021

MŠMT PRODLOUŽILO TERMÍN PRO PŘEDÁNÍ ZÁPISOVÝCH LÍSTKŮ UCHAZEČŮM O SŠ

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Opatření obecné povahy, kterým z důvodu přetrvávajícího distančního vzdělávání a nemožnosti osobní přítomnosti žáků ve školách  prodlužuje termín pro odevzdání zápisového lístku  uchazečům o střední vzdělání z data 15. března 2021, které je stanoveno § 60g odst. 2 školského z... více informací

MSK Orlová - My to nevzdáme!
8.3.2021

MSK Orlová - My to nevzdáme!

Neměli bychom chodit ven, nesmíme chodit na hřiště, nemůžeme dýchat. Opatření, která sportu neprospívají jsou bohužel pro nás realitou. My však hledáme stále nějaké reálné možnosti, jak se sportu nevzdat. Ať už chystáme Virtuální běhy pro běžecké a chodecké nadšence nebo zasíláme dětem cvičební videa, vytváříme tréninkové plán... více informací

Pohádková zima v ZŠ Jarní
8.3.2021

Pohádková zima v ZŠ Jarní

Autistická třída VI.B ze základní školy Jarní se snaží i v této nelehké době naplno využívat společně strávený čas prostřednictvím dramatických her a činností, které mají v životě dětí nezastupitelnou roli. I přesto, že jsou všechna divadelní představení a akce pro děti zrušené, připravujeme dětem program tak, aby nebyly o nic... více informací

Montessori třídy v MŠ K. Dvořáčka
8.3.2021

Montessori třídy v MŠ K. Dvořáčka

V dnešní hektické době je daleko více, než kdy předtím důležité na chvíli zpomalit, rozhlédnout se kolem sebe, začít si všímat maličkostí, a vychutnávat krásy života a světa. A u koho začít, než u těch nejmenších. Naše Montessori třídy se již třetím rokem snaží dětem ukázat půvaby světa prožitkovým učením. Děti chodí do příro... více informací

V loňském roce se aktivně pracovalo na údržbě budov
8.3.2021

V loňském roce se aktivně pracovalo na údržbě budov

Odbor městských financí a školství, majetková správa škol Jako každý rok i v loňském roce odbor správy bytů a budov jako správce školských objektů, Domů dětí a mládeže a Městské knihovny zajištoval v rámci běžné údržby plánované i havarijní opravy. Mezi největší patřily: -        Výměna PVC v oddělení Sluníček, výměna části p... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Karneval ve ŠD je prostě tradice
8.3.2021

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Karneval ve ŠD je prostě tradice

Jak už to tak bývá, únor je měsícem karnevalových radovánek a společenských plesů. I přes současné nelehké období jsme se rozhodly, že o zábavné odpoledne v maskách děti nepřipravíme ani letos. Stanovily jsme tedy termín radovánek a s dětmi v jednotlivých odděleních školní družiny,  jsme se na velký den pečlivě připravovaly. Ve... více informací

Covid, necovid - MAP II jede dál
8.3.2021

Covid, necovid - MAP II jede dál

  Dne 02.03. se uskutečnila další aktivita pracovní skupiny č. 6 Kariérového poradenství. Tentokrát probíhalo on-line setkání kariérových poradců škol, kteří jsou zapojeni do projektu MAP II - ORP Orlová. Ve 13:00 hodin se všichni účastníci připojili na google meet a pod vedením lektorek Mgr. J. Czajové (ZŠ K. Dvořáčka) a Mgr.... více informací

MŠMT - Aktuální opatření pro školy od 15. 2.2021
15.2.2021

MŠMT - Aktuální opatření pro školy od 15. 2.2021

Aktualizace k 15. 2. 2021: Aktualizován odkaz na vyhlášení nouzového stavu do 28. 2. 2021, krizové opatření o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb od 15. 2. do 28. 2. 2021, krizové opatření o omezení volného pohybu od 15. 2. do 28. 2. 2021, krizové opatření o omezení provozu škol a školských zařízení od 15. 2. do ... více informací

Dotační podpora v roce 2020
11.2.2021

Dotační podpora v roce 2020

  Město Orlová každoročně vyhlašuje dotační programy na podporu práce s dětmi a mládeží a na podporu tělovýchovy a sportu. Pro projekty s mládeží město Orlová vyhlásilo dotační program č. 3/2020 – podpora projektů pro děti a mládež. Na tento dotační program byla z rozpočtu města vyčleněna částka 150 000 Kč. Do programu se přih... více informací

ZŠ SLEZSKÁ 850 PŘIPOJENA
11.2.2021

ZŠ SLEZSKÁ 850 PŘIPOJENA

Během první vlny pandemie se zdálo být velmi nepravděpodobné, že by se naše škola dokázala nějakým způsobem připojit k online výuce. Na začátku druhé vlny se však děti i rodiče začali více zajímat o možnosti připojení. Největším problémem bylo samozřejmě technické vybavení rodin. Možná se to bude zdát velmi úsměvné, ale pomohl... více informací