Školství

MŠ Na Vyhlídce - Mezigenerační setkáni
16.5.2019

MŠ Na Vyhlídce - Mezigenerační setkáni

Mezigenerační setkáni dětí z MŠ Na Vyhlídce Další krásné mezigenerační setkání si užily děti ze třídy Hvězdiček a babičky z domova senioru Vesna. Nejprve jim naše děti zpříjemnily den krátkým programem básniček a písniček ke Dni maminek a poté si spolu namalovaly krásné obrázky. Děkujeme tímto za výbornou organizaci zaměstnanců... více informací

ZŠ K. Dvořáčka - Sluníčko zpívalo v Cholticích
15.5.2019

ZŠ K. Dvořáčka - Sluníčko zpívalo v Cholticích

  Již osmým rokem pořádá městys Choltice festival pěveckých sborů ,,Zpívání s choltickým vodníkem “. Sbor Sluníčko ze ZŠ  K. Dvořáčka se letos tohoto hudebního klání také zúčastnil. Děti vyjely již v pátek, aby mohly shlédnout památky v okolí Pardubic. Nejdříve navštívily Litomyšl, rodiště Bedřicha Smetany, kde se po prohlídce... více informací

ZŠ Ke Studánce - Vítězství v okresním kole
15.5.2019

ZŠ Ke Studánce - Vítězství v okresním kole

V úterý 14.5. 2019 naše starší dívky vyhrály bez jediné prohry 1. místo v okresním kole ve vybíjené dívek. Za super výkon gratulujeme. Vítězné družstvo: K. Rybová, D. Solichová, N. Michalíková, N. Kleprlíková, M. Rusnáková, G. Gorolová, H. Hubincová, D. Hadvizdžáková, M. Stankušová, M. Volfová, J. Svatá a V. Kováčová. Za kabine... více informací

ZŠ Mládí - Poděkování spolku ČČK Orlová
14.5.2019

ZŠ Mládí - Poděkování spolku ČČK Orlová

Dne 25. dubna se na naší škole Mládí Orlová uskutečnila akce s názvem „Raději umět a nepotřebovat, než potřebovat a neznat“. Akci jsme pořádali v rámci rodičovského klubu, který organizujeme z projektu Šablony 2017. Programu se zúčastnili rodiče i se svými dětmi, vyzkoušeli si své znalosti v poskytování první pomoci. Kromě teor... více informací

MŠ Na Vyhlídce - Hrajeme si na malíře
14.5.2019

MŠ Na Vyhlídce - Hrajeme si na malíře

V rámci rozvoje estetického cítění a vnímání krásy kolem nás jsme s dětmi ze třídy Motýlků navštívily v DKMO výstavu fotografií nazvanou "Lidí z Orlové" a výstavu obrazů "Pestrý svět barev". Děti si obrazy i fotografie se zájmem prohlédly, porovnávaly je, zhodnotily, která umělecká díla se jim nejvíce líbí. Tato návštěva DKMO v... více informací

ZŠ K. Dvořáčka -
14.5.2019

ZŠ K. Dvořáčka -

Dopravní soutěž mladých cyklistů Dne 7. 5. 2019 se konalo na ZŠ K.Dvořáčka městské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. V letošním roce soutěžilo 5 družstev kategorie starších žáků a 4 družstva žáků mladších. Závod samotný byl složen ze tří disciplín, a to jízdy zručnosti, testů silničního provozu a zdravovědy. Jednotlivá d... více informací

MAP II - MŠ Ke Studánce 1033
13.5.2019

MAP II - MŠ Ke Studánce 1033

Medvídkovo království. Ve čtvrtek 25. 4. 2019  s dostatečnou zásobou pití, svačinou a pokrývkou hlavy nastoupilo 50 dětí z mateřské školy Ke Studánce do \autobusu, který je dovezl do zážitkového centra v Dolní Lomné ,,URSUS“. Název organizace vznikl podle velké beskydské šelmě, tedy medvědovi.                                   ... více informací

MAP II - Žáci ze ZŠ v Doubravě vyjeli ...
13.5.2019

MAP II - Žáci ze ZŠ v Doubravě vyjeli ...

Stopy šelem Beskyd Díky účasti naší školy v projektu MAP II – ORP Orlová se vybraní žáci naši školy zúčastnili zážitkové vzdělávací akce Stopy šelem Beskyd. V úterý 7. 5. 2019 jsme navštívili URSUS - zážitkové centrum v Dolní Lomné. Název nese jméno po velké beskydské šelmě, tedy medvědovi. Celé dopoledne byly děti rozděleny do... více informací

ZŠ U Kapličky - Exkurze na Floru Olomouc 2019
13.5.2019

ZŠ U Kapličky - Exkurze na Floru Olomouc 2019

Poslední dubnový pátek se žáci osmých tříd Základní školy U Kapličky zúčastnili exkurze na Floru Olomouc. Po cestě vlakem, která už byla pro některé zážitkem, se celá skupina přesunula na výstaviště. Jubilejní čtyřicátý ročník mezinárodní květinové výstavy nesl název Strom života. Hlavní květinová expozice byla umístěna v nejnov... více informací

MŠ Okružní - Ozdravný pobyt dětí mateřské školy Okružní 917 „CHARBULÁK 2018“ podpořen SFŽP ČR
13.5.2019

MŠ Okružní - Ozdravný pobyt dětí mateřské školy Okružní 917 „CHARBULÁK 2018“ podpořen SFŽP ČR

Předškolní děti jely v termínu 8.4. - 12.4. 2016 do hotelu Charbulák Staré Hamry-Gruň. Program ozdravného pobytu byl realizován se zaměřením na prvky environmentální výchovy pod názvem „JARO S VEVERKOU EMILKOU“. Environmentální program týdenního pobytu vedli zkušení lektoři ze střediska volného času Alcedo Vsetín, do programu s... více informací

MŠ Lesní 859 - Milé návštěvy
13.5.2019

MŠ Lesní 859 - Milé návštěvy

Spolupráce mateřské a základní školy je pro všechny zúčastněné děti vždy velmi přínosná. Na naší mateřské škole není vůbec formální, ale stala se milým a přátelským setkáváním. Speciální třídu " Včeličky" v MŠ Lesní již potřetí v tomto školním roce navštívili kamarádi ze speciální třídy ZŠ Jarní s paní učitelkou Mgr. I. Valčáko... více informací

MŠ K. Dvořáčka 1228 - Projektový den v mateřské škole
13.5.2019

MŠ K. Dvořáčka 1228 - Projektový den v mateřské škole

Mateřská škola K. Dvořáčka získala z programu ŽPZ/06/2018 – Podpora vzdělávání a poradenství v oblasti životního prostředí, dotační titul č. 2, priorita Podpora aktivit na školních zahradách dotaci ve výši 70 tis. Kč. Dotaci poskytl Moravskoslezský kraj.Díky projektu stále vylepšujeme zahradu naší mateřské školky v přírodním sty... více informací

ZŠ Ke Studánce - Oslava Dne Země s dravci
2.5.2019

ZŠ Ke Studánce - Oslava Dne Země s dravci

V pátek 26.4.2019 navštívila naší školu sokolnická skupina „Vancoš“. Mezi prezentovanými ptáky byli orel, sup, káně, jestřáb, raroh, krkavec, sovy a kondor. Žáci mohli pozorovat dravce v letu a způsob jejich lovu. Pohladit si sovu a zkusit hebkost jejího peří a dokonce se zúčastnit sokolnického vystoupení jako asistenti. Vystou... více informací

ZŠ Ke Studánce - Sdílená výuka v rámci projektu OKAP
2.5.2019

ZŠ Ke Studánce - Sdílená výuka v rámci projektu OKAP

Naši žáci 8. a 9. tříd se v letošním školním roce se podílejí na projektu OKAP,  Odborné, kariérové a polytechnické vzdělávání v Moravskoslezském kraji, jako partnerská škola. Již na začátku školního roku proběhla velkolepá akce Týden řemesel, techniky a technologií aneb „i malé kolo roztočí ta velká“.  Kromě toho vybraná skupin... více informací

ZŠ Jarní - Recyklované Velikonoce
2.5.2019

ZŠ Jarní - Recyklované Velikonoce

  Od 15. 4. do 17. 4. 2019 se v naší školní družině konala již tradiční Velikonoční výstavka, která byla tentokrát propojena s ekologickou výchovou. Děti společně s vychovatelkami vytvářely velikonoční dekorace z materiálů původně určených k likvidaci.   Svou výstavkou společných prací ukázaly, že se dá starým věcem vdechnout... více informací

ZŠ Školní - Další škola v přírodě Bílá
2.5.2019

ZŠ Školní - Další škola v přírodě Bílá

I tato škola v přírodě byla financována ze státního fondu životního prostředí. Dotace činila 126 000 Kč. I žáci čtvrtých tříd naší školy ZŠ Školní 862 se zúčastnili ozdravného pobytu v Beskydech v termínu od 8. – 14. 4. 2019. V první polovině pobytu nám počasí přálo. Chodili jsme do lesa na delší procházky, děti stavěly domečky ... více informací

Chytrá škola Nadace O2
17.4.2019

Chytrá škola Nadace O2

Informace o novém programu O2 Chytrá škola Nadace O2Získejte až 100 000 Kč pro svou školu na příští školní rok z nového grantového programu Nadace O2. Přihlaste se do 13. 5. 2019!Věděli jste, že až 40 % dětí se už někdy v živote setkalo s kyberšikanou? Víte, že podle některých odhadů bude drtivá práce budoucnosti spojena s využí... více informací

MŠ Na Vyhlídce - Den otevřených dveří
17.4.2019

MŠ Na Vyhlídce - Den otevřených dveří

Mateřské školy Na Vyhlídce 1143, Lesní 859 a Kpt.Jaroše mají pro Vás 25.4.2019 od 8,30 do 10,00 hod otevřené dveře. Srdečně zveme všechny zájemce. ... více informací

Pozvánka - „BĚH OSVOBOZENÍ“
17.4.2019

Pozvánka - „BĚH OSVOBOZENÍ“

Město Orlová pořádá u příležitosti oslav 74. výročí osvobození města Orlové „BĚH OSVOBOZENÍ“ ve sportovním areálu města Orlové pro žáky základních a středních škol z Orlové a polských partnerských měst a pro občany města Orlové.   BĚH OSVOBOZENÍ je štafetovým závodem mládežnických kategorií (otevřená kategorie dospělých - závo... více informací  |  Připojené soubory: 1

ZŠ Školní - Škola v přírodě
17.4.2019

ZŠ Školní - Škola v přírodě

Žáci ZŠ Školní 862 ve škole v přírodě Čistý vzduch v lese  - to byl název ozdravného pobytu dětí 5. ročníků ZŠ Školní. Ozdravný pobyt byl hrazen ze Státního fondu životního prostředí, probíhal od 1.4 do 7.4  v obci Bílá. Celý projekt ozdravného pobytu byl zaměřen na ekologii, environmentální výchovu a pobyt na čerstvém vzduchu... více informací

ZŠ Školní 862 - Navštívili jsme naše přátele na Slovensku
16.4.2019

ZŠ Školní 862 - Navštívili jsme naše přátele na Slovensku

Již 10. rokem pokračuje spolupráce žáků ZŠ Školní 862 se slovenskou školou v Pružině. Letošní rok byla hostitelem Základní škola Štefana Závodníka. Byl pro nás připraven bohatý program. Po vzájemném představení a seznámení jsme se vypravili do místní jeskyně Dúpna, kde jsme se dozvěděli od člena speleologické společnosti plno z... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50