Školství

Spolupráce ZŠ Mládí a  SŠTO v Havířově v době distanční výuky
1.6.2021

Spolupráce ZŠ Mládí a SŠTO v Havířově v době distanční výuky

  V únoru naši školu oslovila Střední škola technických oborů v Havířově jako dlouholeté partnery se zajímavou a poučnou online soutěží spojenou s prezentací oborů a aktivit střední školy. Tímto se střední škola snaží oslovit potenciální zájemce z řad našich žáků o studium na střední škole. Soutěže se účastnily i některé zákla... více informací

MAP II - Projekt „Mladý farmář“ v MŠ Ke Studánce
1.6.2021

MAP II - Projekt „Mladý farmář“ v MŠ Ke Studánce

Projekt naší MŠ probíhá jako součást vzdělávacího programu „Mladý farmář“ v rámci projektu MAP II – ORP Orlová, reg. č. Z.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482. Činnosti projektu budou probíhat celý rok. Jsou zaměřeny na environmentální vzdělávání. Cílem projektu je motivovat děti k respektování a úctě k životnímu prostředí, přiblí... více informací

Turecká studentka v ZŠ Školní
31.5.2021

Turecká studentka v ZŠ Školní

Na přelomu zimy jara, kdy už se distanční výuka ve školách zdála téměř nekonečná všem učitelům, žákům, i jejich rodičům, tehdy vyučující hledali všemožné způsoby, jak online výuku zpestřit. Přesně v té době se naše škola zapojila do projektu Erasmus in Schools, který byl akcí dobrovolníků Vysoké školy ekonomické v Praze a byl... více informací

Finanční gramotnost za ZŠ Jarní 400
31.5.2021

Finanční gramotnost za ZŠ Jarní 400

Dne 27. května jsme na naší základní škole připravili pro žáky projektový den na téma „Finanční gramotnost.“ Smyslem a hlavním cílem této akce je porozumění finančním situacím, do kterých se mohou děti dostat, učí se rozhodovat o svých penězích.    Žáci byli v průběhu projektu seznámeni se základními pojmy v oblasti finančn... více informací

KVĚTINOVÝ DEN V ZŠ JARNÍ
27.5.2021

KVĚTINOVÝ DEN V ZŠ JARNÍ

  Pro jarní měsíc květen jsou typické rozkvetlé zářivé květiny, proto jsme se rozhodli, že ve třídě VI.B uskutečníme na toto téma projektový den s názvem „KVĚTINOVÝ DEN“. Tímto projektem jsme chtěli podnítit zájem dětí o přírodu a naučit je ohleduplnému chování k živé přírodě a získaní prvních zkušeností s pěstováním rostlin ... více informací

ZŠ Jarní 400 - Praktické činnosti – práce se dřevem
27.5.2021

ZŠ Jarní 400 - Praktické činnosti – práce se dřevem

V hodinách praktických činností si žáci VIII. A třídy vyzkoušeli zpracování přírodní kulatiny. Dřevěná polena zkrátili na požadovanou tloušťku ručními pilami a ruční pokosovou pilou. Následovalo opilování a broušení. Nakonec jsme nažehlili připravené motivy a nanesli lak.   Mgr. Michal Sebroň   ... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - ŽÁCI 1. B SE SMĚJÍ OD UCHA K UCHU
24.5.2021

ZŠ Ke Studánce 1050 - ŽÁCI 1. B SE SMĚJÍ OD UCHA K UCHU

Třída 1. B se ve čtvrtek dne 20. 5. zúčastnila zábavně vzdělávací akce s názvem „Ztracené vejce,“ která se konala ve Spirále DDM Orlová. Díky této akci už známe vejce mnoha živočichů. Děti si zahrály týmovou hru, ve které hledaly ztracené vejce ve volné přírodě. Za odměnu dostaly sladkosti. Děkujeme panu Adamu Burovi, který sp... více informací

MAP II - STÁŘÍ NAŠÍ PLANETY
21.5.2021

MAP II - STÁŘÍ NAŠÍ PLANETY

Minulý týden měli žáci 5. A ze ZŠ Ke Studánce 1050 z Orlové, možnost zhlédnout on – line program „Stáří naší planety“. Vzhledem k epidemiologické situaci probíhalo spojení pomocí aplikace Google meet. Tento pořad byl realizován prostřednictvím projektu „MAP II – ORP Orlová“,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482,  jehož účelem j... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Hurá do přírody
21.5.2021

ZŠ Ke Studánce 1050 - Hurá do přírody

Hurá do přírody Tentokrát do zahrady volnočasového střediska Spirála,kde se konala přírodovědná akce ,,Ztracená vejce". Tuto akci připravil a vedl p.Adam Bura,který již několik let vede přírodovědné oddělení DDM. Nejprve jsem si vyslechli přednášku s ukázkami vajec různých druhů živočichů, od zástupců hmyzu, ryb, přes oboj... více informací

Zábavné dopoledne žáků speciální třídy ZŠ Jarní
20.5.2021

Zábavné dopoledne žáků speciální třídy ZŠ Jarní

Dne 19. 5. jsme přijali pozvání Bc. Adama Bury, vedoucího oddělení přírodních vět DDM v Orlové na zábavně vzdělávací akci s názvem „ Ztracené vejce“. V první části byla dětem formou projekce představena pestrá škála vajec různých živočichů, od bezobratlých, přes obojživelníky až po savce. Děti si také mohly prohlédnout a ohma... více informací

Mediální vzdělávání v ZŠ Mládí
20.5.2021

Mediální vzdělávání v ZŠ Mládí

V úterý 18. 5. 2021 se oba deváté ročníky ZŠ Mládí Orlová v rámci hodin mediální výchovy zapojily do Online debaty PRAVDA vs. LEŽ. Debatu pořádala u příležitosti "Týdne mediálního vzdělávání" organizace Člověk v tísni v rámci jejich vzdělávacího programu Jeden svět na školách (www.JSNS.cz). 9.A sledovala debatu v rámci distančn... více informací

Preventivní programy na ZŠ Slezská 850
19.5.2021

Preventivní programy na ZŠ Slezská 850

Díky projektu MAP II – ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482, dostaly školy možnost financovat pro své žáky preventivní programy. Mohly vybírat z celé škály nabídek zaměřených na prevenci rizikového chování a seznámení s úskalím dospívání. Žáci naší školy byli zapojeni do programu společnosti MP Education. Tématy je c... více informací

AKTUALIZOVÁNO: ZMĚNY VE FUNGOVÁNÍ ŠKOL OD 24. KVĚTNA
17.5.2021

AKTUALIZOVÁNO: ZMĚNY VE FUNGOVÁNÍ ŠKOL OD 24. KVĚTNA

Druhé stupně ZŠ (nižší ročníky víceletých gymnázií) budou od 24. května v celé ČR bez rotací. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1x týdně. Střední školy se od 24. května vrací k plné teoretické výuce. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1x týdně. Teoretickou výuku mohou obnovit také vysoké škol... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
13.5.2021

ZŠ Ke Studánce 1050 - PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ

  V neděli 2. května proběhlo v SVČ Juventus Karviná okresní kolo recitační soutěže. Vzhledem k epidemiologické situaci se uskutečnilo přes aplikaci Meet. Podmínkou bylo natočit recitační vystoupení pomocí telefonu, tabletu atd. a audiovizuální nahrávku odevzdat do stanoveného termínu organizátorům přehlídky. Naši školu repre... více informací

DEN MAMINEK VE ŠKOLCE HUSOVA
12.5.2021

DEN MAMINEK VE ŠKOLCE HUSOVA

V neděli 9. 5. měly maminky svátek a jelikož je tradicí, že tento svátek slavíme i u nás v MŠ, nebyl tento rok vyjímkou a přichystali jsme pro maminky krátký program a dárečky. Školka zahájila opět provoz od 12.4., kdy mohli nastoupit pouze předškoláci, přesto jsme nezaháleli  a na svátek jsme se připravili. Děti vyrobily pro m... více informací

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 05.2021
12.5.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení od 17. 05.2021

Informace k provozu škol a školských zařízení  od 17.05.2021 najdete v příloze. ... více informací  |  Připojené soubory: 1

MŠ K. Dvořáčka 1228 - Školní projekt MŠ „Mladý farmář“ - MAP II
11.5.2021

MŠ K. Dvořáčka 1228 - Školní projekt MŠ „Mladý farmář“ - MAP II

V dnešním, téměř virtuálním stylu života, kdy je doporučováno omezení společenského kontaktu a navrhováno co nejvíce pohybu ve volné přírodě, se mateřské školy rozhodly  toto období zpříjemnit a čas ve školce dětem zatraktivnit ročním školním projektem „Mladý farmář“. Pro školní projekt MŠ K. Dvořáčka využila přírodu v okolí... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Čarodějnický rej ve školní družině
11.5.2021

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Čarodějnický rej ve školní družině

Čarodějnice mají rej 30. dubna, a to hlavně k večeru, když se přiblíží noc. Scházejí se na kopcích a křižovatkách cest. Před ohni prchají. Na noc z 30. dubna na 1. květen se však dá pohlížet i jinak. Nejde v ní ani tak o magii, čarodějky a démony, ale o lásku a oslavu života. Keltský svátek Beltine, připadající na noc 30. dubna ... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Projektový den ,, Právo ve škole "
11.5.2021

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Projektový den ,, Právo ve škole "

Ve středu 28.04.2021 proběhl ve školní družině projektový den s názvem ,,Právo ve škole". Jeho cílem bylo seznámit děti s právním povědomím a pojmem zákon. Vzhledem k epidemiologickým opatřením byla každá třída ve svém oddělení a v besedě, výtvarné a pracovní dílně se po uplynutí časového limitu střídaly. Odborník z praxe, č... více informací

ŽÁCI II. STUPŇŮ ZŠ SE 10. KVĚTNA VRÁTÍ V 11 KRAJÍCH DO ŠKOL
6.5.2021

ŽÁCI II. STUPŇŮ ZŠ SE 10. KVĚTNA VRÁTÍ V 11 KRAJÍCH DO ŠKOL

Vláda na svém jednání 3. května rozhodla, že se od 10. května vrátí do mateřských škol děti ve všech krajích s výjimkou Jihočeského a Zlínského kraje a Kraje Vysočina. Ve všech krajích s výjimkou tří krajů výše uvedených se také rotačně vrátí k prezenční výuce žáci 2. stupňů základních škol a žáci nižších stupňů víceletých... více informací

Výsledky zápisu dětí do 1. tříd
3.5.2021

Výsledky zápisu dětí do 1. tříd

V měsíci dubnu, probíhaly ve všech ZŠ na území města Orlová, zápisy dětí do 1. tříd, a to pro školní rok 2021/2022. Níže uvádíme počty budoucích školáků, které jsme obdrželi od ředitelů škol k termínu 27.04.2021. Někteří zákonní zástupci ještě v těchto dnech svoje děti přihlašují, takže víme, že se nejedná o konečný počet prvň... více informací