Školství

MŠ Orlík, Kosmonautů 1229 -  „Když podzim barvami kouzlí, všude kolem se strašidýlka probouzí“
9.11.2021

MŠ Orlík, Kosmonautů 1229 - „Když podzim barvami kouzlí, všude kolem se strašidýlka probouzí“

V MŠ Orlík tomu nebylo jinak. Dne 3.11.2021 v odpoledních hodinách proběhlo tvořivé odpoledne s dětmi na téma: „Hrajeme si s podzimem“. Děti pracovaly s různorodými přírodninami, které si na vycházce i doma s rodiči připravili dle svých představ a fantazií. Během tohoto odpoledne vznikly velmi hezké a působivé výrobky, které j... více informací

ZŠ Jarní 400 - Aktivace klenby nohy
2.11.2021

ZŠ Jarní 400 - Aktivace klenby nohy

V dnešní době má dost žáků problémy s plochou nohou, což se může projevit vadným držením těla, bolestmi kloubů nebo dokonce bolestmi hlavy. Ve zdravotní tělesné výchově se zaměřujeme na správné držení těla, protahovací a uvolňovací cviky, rozvíjíme motoriku, rovnováhu atd... V jedné z hodin jsme se zaměřili na zpevnění nožní kle... více informací

MAP II - Mladý farmář MŠ K. Dvořáčka Orlová
2.11.2021

MAP II - Mladý farmář MŠ K. Dvořáčka Orlová

Během roku se v rámci projektu MAP II – ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482, mateřské školy v Orlové, Doubravě a Petvaldě zapojily do společného projektu Mladý farmář, jehož cílem bylo umožnit dětem praktické poznávání přírodních prvků a podtrhnout význam ekologie. Byl kladen důraz na harmonii s přírodou a vztah k ... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Soustředění, soustředění – to je naše potěšení
2.11.2021

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Soustředění, soustředění – to je naše potěšení

  Tak asi takhle by si děti ze ZŠ K. Dvořáčka mohly prozpěvovat cestou z  pěveckého soustředění.  Ale popořádku. Po dlouhé, skoro dvouleté pauze mohli konečně v druhé půlce října zpěváci sborů Sluníčko, Sněženka a Kopretina vyjet na pěvecké soustředění do Valašských Klobouků. V rámci hygienických opatření jely děti z prvního ... více informací

MAP II - Webinář - Finanční gramotnost na školách
29.10.2021

MAP II - Webinář - Finanční gramotnost na školách

  4. pracovní skupina MAP II-ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482, uspořádala pro podporu výuky finanční gramotnosti pro základní školy města Orlové a přilehlé obce Petřvald a Doubravu webinář Finanční gramotnost na školách. Pedagogové nejrůznějších vyučovacích předmětů, prvního i druhého stupně ZŠ se mohli zoriento... více informací

ZŠ Jarní - HALLOWEENSKÉ REJDĚNÍ
29.10.2021

ZŠ Jarní - HALLOWEENSKÉ REJDĚNÍ

Poslední den před podzimními prázdninami se to ve speciálních třídách hemžilo nejrůznějšími strašidly, čaroději, dýněmi, netopýry, kouzelnicemi, piráty a snad poprvé jsme na naší společné akci mohli spatřit i jeptišku. V prostorách tělocvičny předvedly třídy svá krátká taneční vystoupení, prošly všechna stanoviště s atrakcemi ... více informací

MAP II - výjezdní zasedání Dětského parlamentu
29.10.2021

MAP II - výjezdní zasedání Dětského parlamentu

Ve dnech 22. - 24.10.2021 proběhlo již tradiční Výjezdní zasedání Dětského parlamentu. Letos jsme opět vyjeli do Ski Parku Gruň ve Starých Hamrech, bylo nás celkem 17.   Výjezdní zasedání se mohlo uskutečnit za podpory projektu MAP II-ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482.   Letošní rok do Dětského parlamentu přibylo... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Dětský pěvecký sbor Sněženka pojede do Uničova
29.10.2021

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Dětský pěvecký sbor Sněženka pojede do Uničova

ZŠ K. Dvořáčka za podpory Města Orlové a NIPOS - ARTAMA Praha opět organizovala třicátý ročník Krajské přehlídky dětských pěveckých sborů s postupem do celostátního kola, které se bude konat na konci listopadu v Uničově. Letošní ročník byl zcela netradiční. Byl organizován čtyřikrát a konečně se podařilo jej uskutečnit. Odborná... více informací

ZŠ Mládí - Návštěva besedy Živá knihovna
27.10.2021

ZŠ Mládí - Návštěva besedy Živá knihovna

Ve čtvrtek 21.10.2021 se naši osmáci z 8.A i 8.B ze ZŠ Mládí Orlová zúčastnili akce “Živá knihovna”. Vůbec netušili, co je v Domě kultury čeká, co pro ně YMCA připravila. Jedná se o projekt-takovou speciální knihovnu s podtitulem “nesuď knihu podle obalu”, kde jsou místo knih půjčováni lidé. Tyto vybrané knihy - zajímavé, jedine... více informací

ZŠ Školní 862 - Havířovská desítka
25.10.2021

ZŠ Školní 862 - Havířovská desítka

2. místo štafety na Havířovské desítce 2021 Po roce čekání se opět uskutečnil další ročník Havířovké desítky. V neděli 17. října se za optimálního počasí znovu běželo centrem Havířova. V roce 2019 naše orlovská štafeta obsadila krásné 4. místo a tehdy jsme si řekli, že se pokusíme umístění ještě vylepšit. Neobešlo se to bez kom... více informací

Informace ke COVIDu k 25.10. a 01.11.2021
25.10.2021

Informace ke COVIDu k 25.10. a 01.11.2021

Aktuální informace z Ministerstva zdravotnictví ke Covid-19 nabízíme v příloze. ... více informací  |  Připojené soubory: 3

MAP II - Filmy, které pomáhají
25.10.2021

MAP II - Filmy, které pomáhají

V rámci projektu MAP II-ORP Orlová,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482, byla základní škole Ke Studánce poskytnuta sada preventivních filmů režiséra Davida Vignera. Každý ze sedmi filmů vznikl ve spolupráci s předními českými odborníky na konkrétní témata. Filmy jsou rovněž doporučené jako didaktické pomůcky Ministerstv... více informací

ZŠ Jarní - Projektový den  - Den stromů
25.10.2021

ZŠ Jarní - Projektový den - Den stromů

V současné době se Den stromů slaví ve více než 40 zemích světa. V České republice připadá tento svátek na 20. říjen. Naše škola se připojila k oslavám projektovým dnem, jehož hlavním cílem bylo probouzet kladný a ohleduplný vztah ke stromům. Děti se učily poznávat stromy, vyhledávaly informace v obrázkové encyklopedii, dozvěd... více informací

Ředitelské volno nebude
22.10.2021

Ředitelské volno nebude

Dětem v Orlové se prodlužovat podzimní prázdniny nebudou. Na tom se shodli ředitelé orlovských škol s vedením města, coby se zřizovatelem základních a mateřských škol. „Vnímáme doporučení Moravskoslezského kraje k prodloužení prázdnin o dva dny, nicméně souhlasíme s řediteli orlovských škol, že vyhlašovat ředitelské volno nebud... více informací

ZŠ Jarní Poznává podzim všemi smysly
20.10.2021

ZŠ Jarní Poznává podzim všemi smysly

  Příchod podzimu nás přirozenou cestou vtáhl do svých krás. S dětmi jsme pozorovali přírodu na podzim a její plody nejen při každodenních vycházkách do přírody, ale také v rámci podzimní výzvy "poznáváme podzim všemi smysly", které se účastnili všichni žáci naší školy. Během této výzvy žáci poznávali podzimní plody, rozvíjel... více informací

Žáci ZŠ U Kapličky navštívili Planetárium
19.10.2021

Žáci ZŠ U Kapličky navštívili Planetárium

Dne 8.10. 2021 navštívili žáci třetích tříd Základní školy U Kapličky Planetárium v Ostravě. I přesto, že to nebyla naše první návštěva, tak nás Planetárium opět okouzlilo. Prostředí, ve kterém se nachází, impozantní stavba, velice milý personál i samotné představení s názvem „Se zvířátky o vesmíru“ – to vše v nás zanechalo mim... více informací

ZŠ JARNÍ - Finále Legohrátek
18.10.2021

ZŠ JARNÍ - Finále Legohrátek

Již od jara letošního roku mají děti díky finančnímu příspěvku Nadace OKD možnost tvořit, rozvíjet svou fantazii a procvičovat jemnou motoriku se stavebnicí LEGO. Naučily se skládat jednotlivé komponenty stavebnice tak, aby vzniklo dílko, které bude reprezentovat jejich třídu. Pracovaly ve skupinách i samostatně, pracovaly v h... více informací

ZŠ Slezská 850 - Čistírna odpadních vod
15.10.2021

ZŠ Slezská 850 - Čistírna odpadních vod

  Žáci VIII. E  a VIII. D  ZŠ Slezská 850 navštívili ve dvou termínech, tj. dne 21. 9. a 29. 9.  2021  Čistírnu odpadních vod v Orlové. Seznámili se s celým postupem  mechanicko-biologického čištění odpadní vody, nahlédli do plynojemu a zásobárny kalů. Dověděli se, jak se využívají všechny produkty a porovnali čistotu přiték... více informací

MŠ Okružní 917 - MÝM ZRAKEM JE MŮJ PES….
15.10.2021

MŠ Okružní 917 - MÝM ZRAKEM JE MŮJ PES….

Zní vám to zvláštně? Tak to jste ještě neviděli ukázku pana Ladislava Holby a jeho labradorky Ami. My jsme tu možnost s dětmi v naší MŠ měli. „Pan Láďa“ nám představil svého vodícího pejska. Děti si mohly Aminku pohladit a sledovat, jak podává svému pánovi předměty, jak jej vede přes přechod (na dopravním hřišti). Dozvěděli js... více informací

Plavecká soutěž měst 2021 v Orlové
15.10.2021

Plavecká soutěž měst 2021 v Orlové

Dne 6.10.2021 proběhl 30.ročník Plavecké soutěže měst. Pravidla soutěže jsou jasně dané, každý účastník od dítěte až po veterány, tedy všechny věkové kategorie, může libovolným způsobem uplavat 100 m. Není to závod, čas se měří z toho důvodu, aby dle bodových tabulek a věkové kategorie, mohl plavec pro své město získat body, kte... více informací

Adaptační kurzy ZŠ Mládí
15.10.2021

Adaptační kurzy ZŠ Mládí

  Práce s třídními kolektivy na základních školách je náročný proces. Školní poradenské pracoviště proto pro kolektivy, které letos prošly většími změnami, uspořádalo tři dvoudenní adaptační kurzy, vždy pro dvě třídy stejného ročníku. Právě 5. až 7. ročníky byly nově změněny na třídy “bez” a “s rozšířenou výukou tělesné výcho... více informací