Školství

PF 2022
21.12.2021

PF 2022

... více informací

MAP II - Je život ve městě bezpečný?
21.12.2021

MAP II - Je život ve městě bezpečný?

  Dne 13. 12. 2021 navštívil Dětský parlament Městskou policii v Orlové. Probírala se především bezpečnost a kriminalita v problematických oblastech ve městě. Dětský parlament vyjádřil, jak to vidí s bezpečností ve městě oni a také si poslechli, jak to vidí samotná policie. Nechyběla ani prohlídka městského kamerového systému... více informací

ZŠ Jarní - Vánoční dekorace
20.12.2021

ZŠ Jarní - Vánoční dekorace

  V pátek 17.12. proběhl ve třídě IX. A projektový den s názvem "Vánoční dekorace". Žáci si ve školní dílně vyrobili kovové květiny. Při výrobě si vyzkoušeli základní postupy při zpracování kovu - stříhání, ohýbání, broušení, studené kování a povrchové úpravy kovu. Projektový den se velmi vydařil, výrobky se dětem povedly. ... více informací

Vánoční prázdniny
20.12.2021

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny pro ZŠ a SŠ vyhlašuje MŠMT. ... více informací

ZŠ Jarní - Městský kalendář – poděkování městu Orlová
20.12.2021

ZŠ Jarní - Městský kalendář – poděkování městu Orlová

  Naše škola využila možnosti podílet se na tvorbě a podobě nového městského kalendáře pro rok 2022. Ve výtvarné výchově kreslili žáci prvního stupně ZŠ a žáci se zdravotním postižením přidělené městské objekty. Jejich úkolem bylo namalovat Gymnázium Orlová, důl Lazy a Kolibu s rybníkem. Jsme velmi rádi, že kalendář obohatil... více informací

MAP II - NOVINKA z pracovní skupiny "Kariérového poradenství"
16.12.2021

MAP II - NOVINKA z pracovní skupiny "Kariérového poradenství"

Webovky PS č. 6 V rámci projektu MAP II-ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482, vytvořila pracovní skupina č. 6 „KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ „ pro žáky, rodiče i pedagogy samostatné webové stránky, na kterých jsou k dispozici informace týkající se: přijímacích zkoušek na SŠ, volby povolání, aktuálních akcí v dané oblasti, při... více informací

ZŠ Školní 862 - Bruslení na umělém kluzišti
16.12.2021

ZŠ Školní 862 - Bruslení na umělém kluzišti

Vedle naší školy se opět na zimní období postavilo umělé kluziště. Toto kluziště je součástí centra města, které po čas budování náměstí v Orlové má spoluvytvářet společenský život. Covidové období zdaleka neskončilo a pro sportování je lépe využívat venkovní prostory. Žáci 1. stupně naší školy se pro hodiny tělesné výchovy ro... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Gratulace Terezce Czajové
15.12.2021

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Gratulace Terezce Czajové

Tereza Czajová je žákyně 9. třídy s rozšířenou výukou hudební výchovy. Terezka nejen krásně zpívá, ale také se již od dětství úspěšně věnuje badmintonu. Již dlouhodobě patří v žákovských kategoriích ke špičce v ČR a opět to dokázala ve dnech 11. a 12. 12., kdy jako jediná Moravačka dosáhla na stupně vítězů na MČR v Praze a zís... více informací

MŠ Ke Studánce 1033 -     Těšíme se na Vánoce
14.12.2021

MŠ Ke Studánce 1033 - Těšíme se na Vánoce

             Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, maminka u stolu jablíčko rozkrojí,……..    Jak moc se třída Motýlků těší na vánoce, je znát v každém koutku naší třídy, který si děti postupně vánočně zdobí nejen vánočními motivy, ale každý den si zpívají české vánoční písně a koledy u klavíru, recitují, povídají si o adventu, v... více informací

Andělský den v Mateřské škole Ke Studánce
13.12.2021

Andělský den v Mateřské škole Ke Studánce

 Andělská křidýlka jsou docela malinká. Někdy anděl milé děti, vůbec nikam nedoletí. V úterý 7. 12. prožily děti z mateřské školy Ke Studánce krásný Andělský den. Naši andílci proletěli nebeskou branou přímo k obláčkům. U každého z obláčku plnili andělské úkoly. Navlékali poztrácené hvězdičky na šňůrku, zdobili obláčky, sklá... více informací

Šesťáci ze ZŠ Mládí na exkurzi
10.12.2021

Šesťáci ze ZŠ Mládí na exkurzi

Naši šesťáci jeli v pátek 3. prosince do MALÉHO SVĚTA TECHNIKY U6  na exkurzi. Cílem bylo poznat okolí našeho města a blíže se seznámit s jednoduchými stroji a párou. Pokud si někdo náhodou myslel, že si pouze něco poslechne, velmi se spletl. Kromě prolínání do různých předmětů, ať už to byl český jazyk a francouzský spisovate... více informací

Mikulášská nadílka v ZŠ Jarní
7.12.2021

Mikulášská nadílka v ZŠ Jarní

Také letos dne 06.12.2021 v naší Základní škole Jarní v Orlové, v speciálních a praktických třídách řinčely řetězy, doprovázené zvukem zvonků. Děti opět po roce ve škole navštívil Mikuláš se svými pomocníky, aby je potěšil svým vystoupením a mikulášskou nadílkou. Již pár dnů před Mikulášem se děti připravovaly na jeho příchod.... více informací

ZŠ JARNÍ BUDE SE ZVÍŘÁTKY PO CELÝ ROK DÍKY NADACI OKD
7.12.2021

ZŠ JARNÍ BUDE SE ZVÍŘÁTKY PO CELÝ ROK DÍKY NADACI OKD

  Zvířata by žáka měla provázet nejen ve venkovním prostředí, ale každý den. Ve škole se snažíme co nejvíce žákům přiblížit zvířecí svět a díky nadaci OKD, která podpořila projekt "ZOOTERAPIE" a poskytla finance na nákup skvělých a zajímavých didaktických pomůcek a her, se se zvířátky budeme ve vyučování potkávat po celý rok.... více informací

Mikuláš na ZŠ K. Dvořáčka
7.12.2021

Mikuláš na ZŠ K. Dvořáčka

  Ač je současná situace na školách velmi složitá, Mikuláš je tradice, kterou jsme pro naše nejmenší žáky nemohli opomenout. Celá akce proběhla za přísných opatření a jsme rádi, že se Mikuláš, čert i anděl na naši školu dostavili a mohli tak potěšit (postrašit) žáky 1. až 3. tříd. Velké poděkování patří žákům dětského parlame... více informací

Vánoce na MŠ K. Dvořáčka Orlová
6.12.2021

Vánoce na MŠ K. Dvořáčka Orlová

  I přesto, že nás pandemie zatím neopustila, zase tady po roce, budou krásné vánoce. Dlouhou dobu všichni zdobili třídy i okna, až jsme se konečně dočkali a byl tu ten den, kdy se na obou budovách slavnostně zahájil vánoční čas. Ve středu 1. 12. se děti  shromáždily na zahradě MŠ, kde si společně zazpívaly koledy, písně o ... více informací

Vánoční čas na MŠ Orlík Orlová
6.12.2021

Vánoční čas na MŠ Orlík Orlová

  I na MŠ Orlík v Orlové – Porubě se společně s dětmi připravujeme na nadcházející Vánoce. Věnovali jsme některá dopoledne voňavému pečení vánočního cukroví, které jsme následně ochutnali na "Dopoledních čertovinách" dne 10.12.2021 i s Mikulášskou nadílkou. Celý rok  posléze zakončíme "Svátečním vánočním dopolednem", a to v ... více informací

DĚTSKÁ KAVÁRNIČKA JE STÁLE OBLÍBENÁ
6.12.2021

DĚTSKÁ KAVÁRNIČKA JE STÁLE OBLÍBENÁ

Před více jak osmi léty přišla Milada Ptáková s projektem založení Dětské kavárničky. Vzhledem k úžasnému nápadu vznikl kroužek Dětská kavárnička, který slaví úspěchy u dětí i rodičů dodnes. Dětská kavárnička je především pro děti s nevyhraněnými zájmy, pro děti, které nechtějí pravidelné aktivity, pro děti, které ale chtějí být... více informací

ZŠ Jarní - Badatelská výuka v 9.A
1.12.2021

ZŠ Jarní - Badatelská výuka v 9.A

V rámci výuky přírodopisu, kdy jsme probírali vnější geologické děje si žáci mohli zahrát na malé badatelé. Pomocí mnou přinesených pomůcek se snažili přijít na 3 typy erozí. Vše si značili do nachystaných pracovních listů. Musím říct, že se opravdu snažili a vše rozluštili. Jak jsme postupovali: Z papírových kuliček jsme v... více informací

LISTOPAD PLNÝ CANISTERAPIE V ZŠ JARNÍ
1.12.2021

LISTOPAD PLNÝ CANISTERAPIE V ZŠ JARNÍ

Díky nadaci OKD, která společně se školou sponzoruje projekt "ZOOTERAPIE", nás v měsíci listopadu navštívila paní canisterapeutka se svými čivavami hned dvakrát. Canisterapie byla zaměřená především na rozvoj hrubé i jemné motoriky, komunikačních dovedností, kognitivních funkcí, prostorového vnímání a vnímání barev. Terapie by... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Shrnutí Hýbeme se hezky česky
30.11.2021

ZŠ Ke Studánce 1050 - Shrnutí Hýbeme se hezky česky

Soutěž Hýbeme se hezky česky s Penny Marketem za podpory AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) už skončila v září 2021. Konečné a krásné druhé místo v našem okrese si zaslouží ještě malé ohlédnutí, protože ceny jsou teprve na cestě nebo částečně dorazily. Na cestě k našim žákům je florbalový set holí a míčků za 5000 Kč ... více informací

ŠKOLÁCI SE UČÍ HOSPODAŘIT S PENĚZI FORMOU HRY
30.11.2021

ŠKOLÁCI SE UČÍ HOSPODAŘIT S PENĚZI FORMOU HRY

Dne 23. listopadu se na základní škole U Kapličky uskutečnila soutěž Finanční svoboda, které se zúčastnilo osm dvoučlenných družstev z 8. a 9. ročníků orlovských základních škol. S pomocí deskové hry Finanční svoboda družstva soutěžila v plánování finanční strategie v průběhu života. Hrálo se ve dvou místnostech, přičemž z každ... více informací