Školství

ZŠ Jarní Poznává podzim všemi smysly
20.10.2021

ZŠ Jarní Poznává podzim všemi smysly

  Příchod podzimu nás přirozenou cestou vtáhl do svých krás. S dětmi jsme pozorovali přírodu na podzim a její plody nejen při každodenních vycházkách do přírody, ale také v rámci podzimní výzvy "poznáváme podzim všemi smysly", které se účastnili všichni žáci naší školy. Během této výzvy žáci poznávali podzimní plody, rozvíjel... více informací

Žáci ZŠ U Kapličky navštívili Planetárium
19.10.2021

Žáci ZŠ U Kapličky navštívili Planetárium

Dne 8.10. 2021 navštívili žáci třetích tříd Základní školy U Kapličky Planetárium v Ostravě. I přesto, že to nebyla naše první návštěva, tak nás Planetárium opět okouzlilo. Prostředí, ve kterém se nachází, impozantní stavba, velice milý personál i samotné představení s názvem „Se zvířátky o vesmíru“ – to vše v nás zanechalo mim... více informací

ZŠ JARNÍ - Finále Legohrátek
18.10.2021

ZŠ JARNÍ - Finále Legohrátek

Již od jara letošního roku mají děti díky finančnímu příspěvku Nadace OKD možnost tvořit, rozvíjet svou fantazii a procvičovat jemnou motoriku se stavebnicí LEGO. Naučily se skládat jednotlivé komponenty stavebnice tak, aby vzniklo dílko, které bude reprezentovat jejich třídu. Pracovaly ve skupinách i samostatně, pracovaly v h... více informací

ZŠ Slezská 850 - Čistírna odpadních vod
15.10.2021

ZŠ Slezská 850 - Čistírna odpadních vod

  Žáci VIII. E  a VIII. D  ZŠ Slezská 850 navštívili ve dvou termínech, tj. dne 21. 9. a 29. 9.  2021  Čistírnu odpadních vod v Orlové. Seznámili se s celým postupem  mechanicko-biologického čištění odpadní vody, nahlédli do plynojemu a zásobárny kalů. Dověděli se, jak se využívají všechny produkty a porovnali čistotu přiték... více informací

MŠ Okružní 917 - MÝM ZRAKEM JE MŮJ PES….
15.10.2021

MŠ Okružní 917 - MÝM ZRAKEM JE MŮJ PES….

Zní vám to zvláštně? Tak to jste ještě neviděli ukázku pana Ladislava Holby a jeho labradorky Ami. My jsme tu možnost s dětmi v naší MŠ měli. „Pan Láďa“ nám představil svého vodícího pejska. Děti si mohly Aminku pohladit a sledovat, jak podává svému pánovi předměty, jak jej vede přes přechod (na dopravním hřišti). Dozvěděli js... více informací

Plavecká soutěž měst 2021 v Orlové
15.10.2021

Plavecká soutěž měst 2021 v Orlové

Dne 6.10.2021 proběhl 30.ročník Plavecké soutěže měst. Pravidla soutěže jsou jasně dané, každý účastník od dítěte až po veterány, tedy všechny věkové kategorie, může libovolným způsobem uplavat 100 m. Není to závod, čas se měří z toho důvodu, aby dle bodových tabulek a věkové kategorie, mohl plavec pro své město získat body, kte... více informací

Adaptační kurzy ZŠ Mládí
15.10.2021

Adaptační kurzy ZŠ Mládí

  Práce s třídními kolektivy na základních školách je náročný proces. Školní poradenské pracoviště proto pro kolektivy, které letos prošly většími změnami, uspořádalo tři dvoudenní adaptační kurzy, vždy pro dvě třídy stejného ročníku. Právě 5. až 7. ročníky byly nově změněny na třídy “bez” a “s rozšířenou výukou tělesné výcho... více informací

Tradiční podzimní exkurze v ZŠ Mládí
15.10.2021

Tradiční podzimní exkurze v ZŠ Mládí

  Tak jako v minulých letech, jsme pro naše žáky uspořádali 8. října tradiční podzimní exkurze. Cílem exkurzí je bližší poznání zajímavých míst v našem kraji, přírody a kulturního dědictví. Také se snažíme o stmelení kolektivů v rámci školních tříd po pandemii v minulém školním roce, kdy žáci měli většinu času online výuku. ... více informací

Adaptační kurzy ZŠ Mládí
13.10.2021

Adaptační kurzy ZŠ Mládí

Práce s třídními kolektivy na základních školách je náročný proces. Školní poradenské pracoviště proto pro kolektivy, které letos prošly většími změnami, uspořádalo tři dvoudenní adaptační kurzy, vždy pro dvě třídy stejného ročníku. Právě 5. až 7. ročníky byly nově změněny na třídy “bez” a “s rozšířenou výukou tělesné výchovy” t... více informací

Květinkový den v ZŠ Mládí se opět povedl
7.10.2021

Květinkový den v ZŠ Mládí se opět povedl

    V termínu od 29. září do 3. října se konal Český den proti rakovině, tzv. Květinový den a s ním spojená veřejná sbírka na boj proti rakovině. Letošní ročník musel být přesunut z tradičního květnového termínu z důvodu špatné pandemické situace. Organizátor akce Liga proti rakovině Praha z.s. vyhlašuje každoročně téma sbír... více informací

MAP II - MŠ Okružní - FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI
7.10.2021

MAP II - MŠ Okružní - FARMÁŘSKÉ SLAVNOSTI

           Projekt školství: MAP II – ORP ORLOVÁ        CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482 Jak vypadá dnešní venkov a jak se žije na farmě? To mohly poznat naše děti v mateřské škole. Farmářským slavnostem předcházela řada činností a aktivit, které dětem toto téma přiblížilo. Děti poznávaly, kde se berou potraviny, které... více informací

CANISTERAPIE V ZŠ JARNÍ
7.10.2021

CANISTERAPIE V ZŠ JARNÍ

  V tomto školním roce zahájily canisterapii speciální třídy ZŠ Jarní v měsíci září. Projekt "ZOOTERAPIE" sponzorovaný nadací OKD a školou nám umožnil zážitkovou Canisterapii, která byla tentokrát zaměřena především na rozvoj hrubé motoriky, ale také na  komunikaci, paměť, kognitivní funkce, orientaci a řeč. Pejsci svou příto... více informací

Adaptační kurz 6. tříd na ZŠ Ke Studánce splnil svůj účel
7.10.2021

Adaptační kurz 6. tříd na ZŠ Ke Studánce splnil svůj účel

Ve dnech 22. – 24. 9. 2021 proběhl adaptační kurz žáků tříd 6. A, 6. B a 6.C na ZŠ Ke Studánce v rekreačním středisku Mostař u Žermanické přehrady.Položme si otázku.  Co je účelem kurzu a proč pořádat adaptační kurz u žáků šestých tříd? Odpověď je jednoduchá.Přechod na 2. stupeň je pro žáky velká změna, nejen v nových vyučovacíc... více informací

Speciální třídy ZŠ Jarní objevují taje Dětského ranče
7.10.2021

Speciální třídy ZŠ Jarní objevují taje Dětského ranče

I když předpověď počasí nebyla příliš příznivá, vyjeli jsme s žáky speciálních tříd s batůžky plnými dobrého jídla a plni očekávání směr Hlučín. Cesta rychle ubíhala a zanedlouho jsme byli na místě. Na samotném okraji města stál veliký ranč, kde již na nás čekala paní průvodkyně, která nám připravila bohatý program. Ukázala ná... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Den řemesel
24.9.2021

ZŠ Ke Studánce 1050 - Den řemesel

Naši nejstarší žáci navštívili Den řemesel v Bohumíně   Bohumínská Střední škola Husova 283, p. o., připravila na středu 22. září 2021 tradiční Den řemesel, kdy žáci a učitelé této školy představují studijní a učební obory, které škola nabízí, žákům vycházejícím ze základních škol. Naši žáci devátých tříd spolu se svými třídní... více informací

Výchovní poradci středních škol na ZŠ Mládí
23.9.2021

Výchovní poradci středních škol na ZŠ Mládí

  Volba povolání je dlouhodobý proces, a proto výchova žáků k volbě povolání probíhá na škole již od první třídy, nejenom formou exkurzí, na kterých se žáci seznamují s konkrétními profesemi, ale také uvědomělou přípravou žáků během vyučování. Pro žáky 9. ročníků a jejich rodiče právě nastává období rozhodování o budoucí pro... více informací

RESTART sborů na ZŠ K. Dvořáčka
21.9.2021

RESTART sborů na ZŠ K. Dvořáčka

Již dva roky se nemohou naši žáci z hudebních tříd věnovat své profilaci, a to rozšířené výuce hudební výchovy. Poslední koncert, který jsme pro veřejnost uskutečnili, byl vánoční koncert v prosinci roku 2019. Od začátku tohoto školního roku není konečně zpěv striktně zakázán, a proto se naši žáci a sbormistři mohli pustit do p... více informací

ZŠ Jarní zahájila školní rok ZOOTERAPIÍ
17.9.2021

ZŠ Jarní zahájila školní rok ZOOTERAPIÍ

Krásné zářijové slunečné dopoledne strávili žáci speciálních tříd v ostravské zoologické zahradě, kterou mohli navštívit díky projektu “ZOOTERAPIE” sponzorovaného Nadací OKD a školou. Děti se ocitly přírodě doslova na dosah. Nejenže viděly spoustu zvířat, ale součástí ZOO je i botanický park s naučnými stezkami, které jim přib... více informací

Startujeme bezpečně na ZŠ MLÁDÍ
17.9.2021

Startujeme bezpečně na ZŠ MLÁDÍ

Tak jako v minulých letech si školní poradenské pracoviště na začátek školního roku připravilo pro  žáky adaptační program s aktivitami pro třídní kolektivy s názvem  Startujeme bezpečně s celoročním tématem “Tváří v tvář“… opět spolu ve škole, oprášíme staré známé zásady slušnosti a zdravé komunikace. První školní den třídn... více informací

Manuál pro školní rok 2021/2022 - provoz škol a testování
17.8.2021

Manuál pro školní rok 2021/2022 - provoz škol a testování

Dobrý den, nabízíme v příloze informace z MŠMT, které byly dnes zveřejněny a týkají se podmínek provozu nového školního roku 2021/2022.   ... více informací  |  Připojené soubory: 1

Na školách se pracuje
26.7.2021

Na školách se pracuje

  Na školách se pracuje a ZŠ K. Dvořáčka není výjimkou. Během letošních letních prázdnin kromě malování tříd a běžné údržby máme v plánu rekonstrukci tří učeben. V rámci vlastních zdrojů jsme zahájili rekonstrukci učebny informatiky a naší snahou je učebnu přizpůsobit novým trendům a očekávaným výstupům Rámcově vzdělávacího pro... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50