Školství

ZŠ U Kapličky 959 - Hodina s Merkurem ve 3. B
30.1.2023

ZŠ U Kapličky 959 - Hodina s Merkurem ve 3. B

Ve volitelném předmětu „Technická výchova“ sestavují žáci deváté třídy různé modely ze známé stavebnice Merkur. Jejich vystavené modely zaujaly chlapce ze třídy 3. B, a tak kluci z devátých tříd pro ně připravili hodinu s Merkurem. Ukázali jim stavebnice, co vše se dá z nich postavit a kluci si jejich pomocí vyzkoušeli postavit ... více informací

Tři králové v Mateřské škole Ke Studánce 1033
16.1.2023

Tři králové v Mateřské škole Ke Studánce 1033

        Tradice Tři králů se v posledních letech vrátila zpět do povědomí lidí, a proto jsme se ve třídě Motýlků rozhodli nacvičit si s dětmi koledování k svátku Tří králů. S koledou jsme  navštívili třídy mateřské školy a popřáli dětem i paní učitelkám hodně zdraví a štěstí po celý rok 202023.                           ... více informací

Žáci ze zš Jarní prožili dramadílny – Pohni svým světem
16.1.2023

Žáci ze zš Jarní prožili dramadílny – Pohni svým světem

Ve středu 11. ledna jsme se s žáky naší školy zúčastnili dramadílen – Pohni svým světem. Do školy za námi přijely dvě lektorky z organizace THeatr ludem se svým programem. Všechny fáze programu na sebe pěkně navazovaly. Na začátku proběhlo seznámení s lektory a společná aktivita, kde jsme rozhýbali naše těla. Poté jsme si povída... více informací

ZŠ K. Dvořáčka začíná s 3D tiskem
16.1.2023

ZŠ K. Dvořáčka začíná s 3D tiskem

  V rámci projektu NPO na podporu digitalizace škol jsme zakoupili 10 kusů menších 3D tiskáren pro žáky. Další tiskárnu se žáci 8. ročníků pokusí získat v rámci projektu firmy Průša -Tiskárny do škol, kde se učí vytvářet 3D modely na počítačích a následně je tisknout na 3D tiskárně. Od nového školního roku je algoritmizace a... více informací

Pozvánka
9.1.2023

Pozvánka

Den otevřených dveří - MŠ, ZŠ a SŠ Slezské diakonie Bohumín. Více informací v příloze ... více informací

Tři králové na ZŠ Jarní
9.1.2023

Tři králové na ZŠ Jarní

Svátek Tří králů je významný den, který se podle kalendáře slaví vždy 6.ledna, což bylo dnes. Podle legendy to byli králové z Východu. Jedná se o tři mudrce, kteří se objevili v Betlémě krátce po narození Ježíška a jako dary mu přinesli zlato, myrhu a kadidlo. Jmenovali se Kašpar, Melichar a Baltazar. Tak jsme dnes v naší tříd... více informací

ZŠ Školní 862 - Mladý chemik
22.12.2022

ZŠ Školní 862 - Mladý chemik

Této tradiční soutěže se naše škola účastní od roku 2015. V předchozích dvou covidových letech byla v roce 2020 úplně zrušena a loni se konala pouze on-line formou. Letos jsme se vrátili k tradiční prezenční formě a opět sklidila velký úspěch. Žáci po absolvování testů zamířili k prohlídce školy, laboratoří i přírodovědného kout... více informací

VÁNOČNÍ BESÍDKA v V. B ZŠ Jarní
21.12.2022

VÁNOČNÍ BESÍDKA v V. B ZŠ Jarní

Písničky, básnička, tanečky, kreslení i koleda. Toho mohli být účastni rodiče dětí v naší třídě na vánoční besídce. Dětem se vystoupení povedlo a po zásluze byly odměněny dárečkem, který pro ně připravily jejich maminky. Rodiče dostali od dětí přáníčko a dáreček s láskou vyrobený. Všichni jsme si sváteční dopoledne užili. Mg.... více informací

Vánoční prázdniny ve školách
21.12.2022

Vánoční prázdniny ve školách

Termín vánočních prázdnin ve školách stanovilo MŠMT v letošním roce ... více v příloze ... více informací

ZŠ Školní 862 - Bohatý prosinec žáků 3. A třídy
21.12.2022

ZŠ Školní 862 - Bohatý prosinec žáků 3. A třídy

Žáci 3. A si prosinec užili maximálně.  Dne 6.12. navštívili naši třídu žáci devátých tříd převlečeni za Mikuláše, čerty a andílky. I když děti poznávaly starší kamarády, přesto některým dětem do zpěvu nebylo, když čerti chodili po třídě. Dále jsme zavítali na vánoční výstavu v KD v Orlové, na kterou žáci společně vyrobili... více informací

ZŠ Školní 862 - Co dělají ptáčkové v zimě
21.12.2022

ZŠ Školní 862 - Co dělají ptáčkové v zimě

Beseda se uskutečnila 20. prosince.  Téma besedy se hodilo k učivu probíranému v přírodovědě a doplnilo znalosti žáků o nové poznatky. S panem Burou si děti prohlédly fotografie u nás žijících ptáků, zkoušely je poznat a připomněly si také, kteří ptáci v zimě odlétají, kteří naopak přilétají a kteří u nás přezimují. U pos... více informací

ZŠ Školní 862 - Bruslení 4. B
21.12.2022

ZŠ Školní 862 - Bruslení 4. B

V rámci tělesné výchovy chodíme s dětmi bruslit na přilehlé umělé kluziště.  Dětem se bruslení moc líbí. Mnozí sice stoj na bruslích poprvé, ale snaha a odvaha jim rozhodně nechybí. Je fajn, že škola tuto možnost má. Snad, když to počasí dovolí, využijeme bruslení i po novém roce. J. Wotkeová a žáci 4.B ... více informací

ZŠ Mládí - Čtení žádná věda není
20.12.2022

ZŠ Mládí - Čtení žádná věda není

  Členové čtenářského klubu tříd 5.A a 4.A,B ZŠ Mládí Orlová si společně se svou vedoucí Lenkou Božoňovou připravili zábavný program pro mateřské školy s názvem Čtení žádná věda není. Celkem tři představení tohoto programu se konala ve dnech 13. a 14.12.2022. Malým předškolákům ze školek MŠ Kpt. Jaroše a MŠ Ke Studánce se n... více informací

„Buďme kamarádi“ a hrajme si spolu v ZŠ Jarní 400
20.12.2022

„Buďme kamarádi“ a hrajme si spolu v ZŠ Jarní 400

Náš projekt „Buďme kamarádi“ se tentokrát odvíjel ve třídách formou společenských her. Z poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže jsme nakoupili společenské hry. Hra je přirozenou součástí našeho života stejně jako... více informací

Perníčkobraní na ZŠ Mládí
20.12.2022

Perníčkobraní na ZŠ Mládí

Letos poprvé se na naší škole konalo „Perníčkobraní  - se srdcem na dlani“. Cílem této akce bylo přinést do školy vlastnoručně vyrobené a nazdobené perníčky. Ty se pak ve třídách krásně zabalily, přidalo se k nim vánoční přání a poté je vybraní žáci odnesli jako sladký dáreček pro naše seniory z DS Pohoda. Všem zúčastněným t... více informací

MŠ Okružní 917 -  Uteklo to jako voda a 1. čtvrtletí je pryč
16.12.2022

MŠ Okružní 917 - Uteklo to jako voda a 1. čtvrtletí je pryč

1.třída Berušky, MŠ Okružní 917 Jako každé září, i to letošní se neobešlo bez slziček. Ale teď už je všechno za námi. Děti mají nové kamarády a jsou ve školce veselé a spokojené. V průběhu podzimu jsme využívali dopravní hřiště pro upevňování pravidel chodců i „řidičů“ (význam barev na semaforu, jízda vpravo, rozhlédnutí se p... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Festival Pražské Vánoce
16.12.2022

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Festival Pražské Vánoce

Ve dnech 9. - 10. 12. se festivalu zúčastnily dva sbory ze Základní školy Karla Dvořáčka, a to DPS Sněženka a DPS Kopretina.  Vystoupení proběhlo v městské části Praha – Libeň pod názvem „Pocta Libeňskému vánočnímu stromku“. Zpěváci svým vystoupením navodili posluchačům vánoční atmosféru a reprezentovali naší školu a město Orlov... více informací

ZŠ Školní 862 - Mikulášská laťka
16.12.2022

ZŠ Školní 862 - Mikulášská laťka

Dne 7. 12. 2022 se na ZŠ K. Dvořáčka konala již tradiční Mikulášská laťka nejlepších výškařů z Orlové a přilehlého okolí. Naše třináctičlenná skupinka, zastoupená ve všech kategoriích, se vyšperkovala na medailová umístění mladších žákyň, starších a mladších žáků. Ella Polášková se umístila na krásném 1. místě za výkon 135 cm, v... více informací

ZŠ Školní 862 - Na křídlech fantasy
13.12.2022

ZŠ Školní 862 - Na křídlech fantasy

8. prosince jsme byli s dětmi na besedě  " Na křídlech fantasy". Paní knihovnice si s dětmi povídala na téma fantazie. Vysvětlili si tento pojem a společně jmenovali knihy, které by do této kategorie zařadili. Děti zhlédly i krátkou ukázku z filmu "Nekonečný příběh". Mnohé  už některé z knih četly, jiné je viděly zfi... více informací

Slavnostní předání slabikářů žákům 1. A, B
12.12.2022

Slavnostní předání slabikářů žákům 1. A, B

Slavnostní předání slabikářů žákům 1. A, B Dobré ráno, dobré ráno, všechno máme nachystáno, hláskovat už umíme, slabikář si přejeme. Až princeznu zachráníme, dobře číst se naučíme. Na svou vlastní adresu slabikář si odnesu. Samozřejmostí byla účast jejich parťáků z řad žáků 9. tříd, kteří je provázejí celým školním rokem v rám... více informací