Školství

DDM - Výstava keramiky
8.4.2019

DDM - Výstava keramiky

Pozvánka na výstavu keramiky, která se koná v DDM, více v příloze ...... více informací  |  Připojené soubory: 1

Velmi dobrá spolupráce ZŠ Školní 862 s MŠ Lesní
3.4.2019

Velmi dobrá spolupráce ZŠ Školní 862 s MŠ Lesní

  V rámci spolupráce již mnoho let připravujeme společné akce pro děti této mateřské školy. Předškoláci se svými rodiči nás navštívili již začátkem března. První společné učení se současnými prvňáky bylo pro všechny zajímavé. Děti hravou formou počítaly, poznávaly písmenka, rozšiřovaly si slovní zásobu. Odnesly si drobné dárky,... více informací

Den učitelů
28.3.2019

Den učitelů

  Dne 27. března 2019 proběhlo ve výstavní síni Domu kultury města Orlové slavnostní ocenění pedagogů. Den učitelů je den vyhlášený k poctě učitelů.  V České republice a na Slovensku je určen na 28. března, na výročí narození Jana Amose Komenského.  Tento den je věnován učitelům i proto, že je to velmi důležité povolání, vždyť... více informací

ZŠ Mládí - Úspěch ZŠ Mládí na výtvarné soutěži DDM
25.3.2019

ZŠ Mládí - Úspěch ZŠ Mládí na výtvarné soutěži DDM

Ve středu 20. března opět ukázala naše škola, že máme mnoho výtvarně šikovných žákůl! 9 vybraných děvčat z 1. stupně malovalo a soutěžilo v Domě dětí. Byli zde žáci nejen z Orlovských škol, ale i Rychvaldu, Doubravy a Lutyně. Soutěžilo se ve třech kategoriích a 3 tématech: “Exotická zvířata”, “Mé toulky přírodou” a “Když nemůžeš... více informací

MŠ K. Dvořáčka - Malí šachisté
25.3.2019

MŠ K. Dvořáčka - Malí šachisté

  Děti z Mateřské školy Karla Dvořáčka hrají od letošního školního roku šachy, jež jsou nejstarší a nejrozšířenější deskovou hrou, kterou vynalezl moudrý učenec z Indie již před 2000 lety. Při této hře se utkávají soupeři na čtvercové desce zvané šachovnice, po níž posunují kameny s cílem dobýt soupeřova krále, dát mu mat. A to... více informací

ZŠ K. Dvořáčka - Podpora polytechnického vzdělání
25.3.2019

ZŠ K. Dvořáčka - Podpora polytechnického vzdělání

  V rámci projektového týdne se žáci 7. B zúčastnili exkurze na SŠ Albrechtová v Českém Těšíně. Studenti této školy pomohli našim žákům nahlédnout do tajů práce tiskařů a pekařů. Během exkurze si vyrobili  tričko s potiskem, sešit s návrhem úvodní strany a mohli si také upéct svou housku. Získané dovednosti jim pomůžou lépe se... více informací

ZUŠ J.R.Míši - Tvoření rodičů s dětmi v ZUŠ
22.3.2019

ZUŠ J.R.Míši - Tvoření rodičů s dětmi v ZUŠ

          V rámci projektu, který realizujeme na úseku školství připravujeme celou řadu zajímavých aktivit, které jsou zaměřené pro žáky, pedagogy, zákonné zástupce, veřejnost.  Akce jsou financovány z projektu "MAP-ORP II Orlová", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482.   Výstavu a výsledné díla z akce Tvoření ... více informací  |  Připojené soubory: 1

MŠ Na Vyhlídce - Jarní procházka dětí
22.3.2019

MŠ Na Vyhlídce - Jarní procházka dětí

Krásnou jarní procházku si užily děti  a paní učitelky Aneta a Jana ze třídy HVĚZDIČEK.  Naučily se vnímat přírodu všemi smysly J, plnily úkoly a krásně se prošly lesoparkem. ... více informací

ZŠ Mládí - Úspěch v okresním kole Odznaku všestrannosti v Havířově
21.3.2019

ZŠ Mládí - Úspěch v okresním kole Odznaku všestrannosti v Havířově

  Opět po roce jsme se účastnili okresního kola Odznaku všestrannosti – atletické soutěže -  v Havířově. V konkurenci skoro 150 žáků z Havířova, Českého Těšína, Bohumína, Karviné, Těrlicka a Orlové, naši žáci opět předvedli skvělé výkony a hned v několika kategoriích se umístili na stupních vítězů! Soutěž se skládala z pěti di... více informací

ZŠ Mládí - Mládí na horách
20.3.2019

ZŠ Mládí - Mládí na horách

  Minulý týden se žáci šestých až devátých tříd účastnili lyžařského a snowboardového kurzu ve Velkých Karlovicích. I když už byla polovina března, sněhové podmínky byly vynikající a sjezdovky prázdné. Všichni žáci úspěšně zvládli základní lyžařské a snowboardové dovednosti počínaje nácvikem pádů, různých rovnovážných cvičení ... více informací

Vyhlášení konkursních řízení na ZŠ
12.2.2019

Vyhlášení konkursních řízení na ZŠ

Rada města Orlová vyhlašuje na základě § 166 odst. 2 zákona č. 561/2004, Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích konkursní řízení na ve... více informací  |  Připojené soubory: 1

ZŠ Mládí - Den robotiky a techniky
15.3.2019

ZŠ Mládí - Den robotiky a techniky

Letos již potřetí jsme pro všechny naše žáky zorganizovali Den robotiky a techniky, tentokrát s finanční podporou MAP II – ORP Orlová. Chceme tak našim žákům přiblížit současné možnosti těchto oborů, nabídnout jim ukázky vhodných studijních a učňovských oborů a předvést žákům různé aktivity, které smysluplně naplní jejich volný ... více informací

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ S RODIČI V 1.B
15.3.2019

VÝTVARNÉ TVOŘENÍ S RODIČI V 1.B

Ve čtvrtek 7.3. jsme si do třídy pozvali rodiče, aby nám pomohli při vyrobě věcí na náš školní jarmark. Mnoho našich maminek je zaměstnáno, proto se nemohly zúčastnit, ale poslaly za sebe náhradu - tatínka nebo i tetu. Práce s pomocí dospělých nám šla krásně od ruky a výrobky docela rychle přibývaly. Maminka od Vojtíška K. nám p... více informací

Karnevalové veselí  MŠ Okružní 917
15.3.2019

Karnevalové veselí MŠ Okružní 917

  „Haló pane karnevale! Račte dále, račte dále! Máme všechno na míru, z krepového papíru“.    Tato známá báseň se stala ústřední motivací celého týdne, kdy se naše Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 připravovala na karneval. Karneval je oblíbeným tématem dětí. Dívky se převlékají za princezny s dlouhými závoji, z chla... více informací

ZŠ Mládí - Žákovský ples
15.3.2019

ZŠ Mládí - Žákovský ples

  Letošní výroční 10. (!) malý školní ples, který proběhl na ZŠ Mládí ve čtvrtek 31.1.2019 se opravdu vydařil. Po krátkém přivítání paní ředitelkou, pozdravu zástupce našeho spolku SRPŠ a také zástupkyně žákovské samosprávy, se již žáci 8. a 9. ročníků a naši loňští absolventi vrhli do víru tance. DJ učitele vystřídali v průběh... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Naši druháčci v knihovně
12.3.2019

ZŠ Ke Studánce 1050 - Naši druháčci v knihovně

V pondělí 4. března 2019 navštívily třídy 2. A a 2. B Městskou knihovnu v Orlové. Paní knihovnice si pro děti připravila velmi pěknou besedu na téma „Kamarádi z Večerníčků“. Nejprve si děti připomněly, které postavy z Večerníčků znají, řekly si známé pohádkové dvojice a podle ukázek, které jim paní knihovnice přečetla, hád... více informací

Projekt "MAP II- ORP ORLOVÁ"
11.3.2019

Projekt "MAP II- ORP ORLOVÁ"

V rámci projektu, který realizujeme na úseku školství připravujeme celou řadu zajímavých aktivit, které jsou zaměřené pro žáky, pedagogy, zákonné zástupce, veřejnost. V těchto dnech nás čeká realizace akcí ... více v příloze  Akce jsou financovány z projektu "MAP-ORP II Orlová", reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482. ... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 -  VÝTVARNÉ TVOŘENÍ S RODIČI V 1.B
11.3.2019

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - VÝTVARNÉ TVOŘENÍ S RODIČI V 1.B

  Ve čtvrtek 7.3. jsme si do třídy pozvali rodiče, aby nám pomohli při vyrobě věcí na náš školní jarmark. Mnoho našich maminek je zaměstnáno, proto se nemohly zúčastnit, ale poslaly za sebe náhradu - tatínka nebo i tetu. Práce s pomocí dospělých nám šla krásně od ruky a výrobky docela rychle přibývaly. Maminka od Vojtíška K. ná... více informací

MŠ Okružní - Maminko, tatínku, pojď si hrát
7.3.2019

MŠ Okružní - Maminko, tatínku, pojď si hrát

V úterý 5. 3. 2019, ve třídě „Včeliček“ v Mateřské škole Orlová-Lutyně Okružní 917, se konalo odpoledne plné her s rodiči a jejich dětmi. V mateřské škole se snažíme neustále vymýšlet akce, při níž se zapojí rodiče.  A právě jednou z těchto aktivit je zmiňované odpoledne plné her. A proč právě hraní? Poněvadž dobře víme, že hry... více informací

ZŠ Jarní 400 - Volná pracovní místa
7.3.2019

ZŠ Jarní 400 - Volná pracovní místa

Základní škola Orlová-Poruba Jarní 400 okres Karviná, příspěvková organizace    IČ: 75026678                    tel.: 596 520 329 nebo 739 651 328 www.zsjarni.org                     e-mail: zsjarniorlova@seznam.cz             ID: 8nnmqkg   ZŠ Orlová-Poruba Jarní 400 hledá od příštího školního roku t.j. 2019/2020 nové koleg... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30