Školství

VÁNOČNÍ BESÍDKA v V. B ZŠ Jarní
21.12.2022

VÁNOČNÍ BESÍDKA v V. B ZŠ Jarní

Písničky, básnička, tanečky, kreslení i koleda. Toho mohli být účastni rodiče dětí v naší třídě na vánoční besídce. Dětem se vystoupení povedlo a po zásluze byly odměněny dárečkem, který pro ně připravily jejich maminky. Rodiče dostali od dětí přáníčko a dáreček s láskou vyrobený. Všichni jsme si sváteční dopoledne užili. Mg.... více informací

Vánoční prázdniny ve školách
21.12.2022

Vánoční prázdniny ve školách

Termín vánočních prázdnin ve školách stanovilo MŠMT v letošním roce ... více v příloze ... více informací

ZŠ Školní 862 - Bohatý prosinec žáků 3. A třídy
21.12.2022

ZŠ Školní 862 - Bohatý prosinec žáků 3. A třídy

Žáci 3. A si prosinec užili maximálně.  Dne 6.12. navštívili naši třídu žáci devátých tříd převlečeni za Mikuláše, čerty a andílky. I když děti poznávaly starší kamarády, přesto některým dětem do zpěvu nebylo, když čerti chodili po třídě. Dále jsme zavítali na vánoční výstavu v KD v Orlové, na kterou žáci společně vyrobili... více informací

ZŠ Školní 862 - Co dělají ptáčkové v zimě
21.12.2022

ZŠ Školní 862 - Co dělají ptáčkové v zimě

Beseda se uskutečnila 20. prosince.  Téma besedy se hodilo k učivu probíranému v přírodovědě a doplnilo znalosti žáků o nové poznatky. S panem Burou si děti prohlédly fotografie u nás žijících ptáků, zkoušely je poznat a připomněly si také, kteří ptáci v zimě odlétají, kteří naopak přilétají a kteří u nás přezimují. U pos... více informací

ZŠ Školní 862 - Bruslení 4. B
21.12.2022

ZŠ Školní 862 - Bruslení 4. B

V rámci tělesné výchovy chodíme s dětmi bruslit na přilehlé umělé kluziště.  Dětem se bruslení moc líbí. Mnozí sice stoj na bruslích poprvé, ale snaha a odvaha jim rozhodně nechybí. Je fajn, že škola tuto možnost má. Snad, když to počasí dovolí, využijeme bruslení i po novém roce. J. Wotkeová a žáci 4.B ... více informací

ZŠ Mládí - Čtení žádná věda není
20.12.2022

ZŠ Mládí - Čtení žádná věda není

  Členové čtenářského klubu tříd 5.A a 4.A,B ZŠ Mládí Orlová si společně se svou vedoucí Lenkou Božoňovou připravili zábavný program pro mateřské školy s názvem Čtení žádná věda není. Celkem tři představení tohoto programu se konala ve dnech 13. a 14.12.2022. Malým předškolákům ze školek MŠ Kpt. Jaroše a MŠ Ke Studánce se n... více informací

„Buďme kamarádi“ a hrajme si spolu v ZŠ Jarní 400
20.12.2022

„Buďme kamarádi“ a hrajme si spolu v ZŠ Jarní 400

Náš projekt „Buďme kamarádi“ se tentokrát odvíjel ve třídách formou společenských her. Z poskytnuté účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na podporu aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže jsme nakoupili společenské hry. Hra je přirozenou součástí našeho života stejně jako... více informací

Perníčkobraní na ZŠ Mládí
20.12.2022

Perníčkobraní na ZŠ Mládí

Letos poprvé se na naší škole konalo „Perníčkobraní  - se srdcem na dlani“. Cílem této akce bylo přinést do školy vlastnoručně vyrobené a nazdobené perníčky. Ty se pak ve třídách krásně zabalily, přidalo se k nim vánoční přání a poté je vybraní žáci odnesli jako sladký dáreček pro naše seniory z DS Pohoda. Všem zúčastněným t... více informací

MŠ Okružní 917 -  Uteklo to jako voda a 1. čtvrtletí je pryč
16.12.2022

MŠ Okružní 917 - Uteklo to jako voda a 1. čtvrtletí je pryč

1.třída Berušky, MŠ Okružní 917 Jako každé září, i to letošní se neobešlo bez slziček. Ale teď už je všechno za námi. Děti mají nové kamarády a jsou ve školce veselé a spokojené. V průběhu podzimu jsme využívali dopravní hřiště pro upevňování pravidel chodců i „řidičů“ (význam barev na semaforu, jízda vpravo, rozhlédnutí se p... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Festival Pražské Vánoce
16.12.2022

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Festival Pražské Vánoce

Ve dnech 9. - 10. 12. se festivalu zúčastnily dva sbory ze Základní školy Karla Dvořáčka, a to DPS Sněženka a DPS Kopretina.  Vystoupení proběhlo v městské části Praha – Libeň pod názvem „Pocta Libeňskému vánočnímu stromku“. Zpěváci svým vystoupením navodili posluchačům vánoční atmosféru a reprezentovali naší školu a město Orlov... více informací

ZŠ Školní 862 - Mikulášská laťka
16.12.2022

ZŠ Školní 862 - Mikulášská laťka

Dne 7. 12. 2022 se na ZŠ K. Dvořáčka konala již tradiční Mikulášská laťka nejlepších výškařů z Orlové a přilehlého okolí. Naše třináctičlenná skupinka, zastoupená ve všech kategoriích, se vyšperkovala na medailová umístění mladších žákyň, starších a mladších žáků. Ella Polášková se umístila na krásném 1. místě za výkon 135 cm, v... více informací

ZŠ Školní 862 - Na křídlech fantasy
13.12.2022

ZŠ Školní 862 - Na křídlech fantasy

8. prosince jsme byli s dětmi na besedě  " Na křídlech fantasy". Paní knihovnice si s dětmi povídala na téma fantazie. Vysvětlili si tento pojem a společně jmenovali knihy, které by do této kategorie zařadili. Děti zhlédly i krátkou ukázku z filmu "Nekonečný příběh". Mnohé  už některé z knih četly, jiné je viděly zfi... více informací

Slavnostní předání slabikářů žákům 1. A, B
12.12.2022

Slavnostní předání slabikářů žákům 1. A, B

Slavnostní předání slabikářů žákům 1. A, B Dobré ráno, dobré ráno, všechno máme nachystáno, hláskovat už umíme, slabikář si přejeme. Až princeznu zachráníme, dobře číst se naučíme. Na svou vlastní adresu slabikář si odnesu. Samozřejmostí byla účast jejich parťáků z řad žáků 9. tříd, kteří je provázejí celým školním rokem v rám... více informací

Žáci ze ZŠ Jarní si vytvořili vlastní miniekosystém
12.12.2022

Žáci ze ZŠ Jarní si vytvořili vlastní miniekosystém

Odměřit, rozmíchat sádru, zasadit semínka, obarvit sklenici... Tohle a mnohem více si vyzkoušeli žáci na projektovém dni s názvem „Miniekosystém“. Projektový den byl realizován za pomocí pracovníků z přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity a jejich projektu Univerzita pro školy. Žáci si nejprve vyhotovili vlastní sádrové k... více informací

Adventní koncert s mikulášskou nadílkou na MŠ K. Dvořáčka
12.12.2022

Adventní koncert s mikulášskou nadílkou na MŠ K. Dvořáčka

  Dne 7. 12. 2022 naše mateřská školka uspořádala poprvé svůj samostatný koncert v Evangelickém kostele Orlová – Město. Naším cílem bylo zazpívat si společně s rodiči v tomto předvánočním čase a vytvořit tak dobrou náladu mezi nákupy dárků, pečením cukroví a úklidem našich domovů. Velkou pomocí nám byla výborná spolupráce se ... více informací

ZŠ Školní 862 - Soutěže v informatice
8.12.2022

ZŠ Školní 862 - Soutěže v informatice

  V listopadu se konaly dvě soutěže: Bobřík informatiky a Soutěž (nejen) v informatice. Obou akcí se účastnili žáci ZŠ Školní. Bobřík informatiky je celostátní soutěž žáků základních a středních škol. Soutěžící 4.-8. tříd vyplňovali online test v hodinách informatiky. Úspěšnými řešili v kategorii Mini (žáci 4.-5. tříd) byli L.... více informací

Prožitkový preventivní program na ZŠ Jarní Orlová - Poruba (2. blok)
8.12.2022

Prožitkový preventivní program na ZŠ Jarní Orlová - Poruba (2. blok)

Ze získané účelové neinvestiční dotace z rozpočtu KÚ MSK na náš projekt "Buďme kamarádi" jsme uhradili další část prožitkového preventivního programu Buď O.K. , který realizuje Centrum primární prevence Renarkon o.p.s. Ostrava. 2. blok prožitkového programu pro žáky 2. stupně ZŠ ve třídách zřízených podle § 16 Školského zákon... více informací

ZŠ Jarní – Mikuláš ve školní družině
8.12.2022

ZŠ Jarní – Mikuláš ve školní družině

V pondělí 5.12. k nám do školní družiny přišel Mikuláš s čertíkem a andělem. Děti Mikulášovi zazpívaly a zatančily tanečky, které si pro něj připravily. Mikuláš je za jejich snahu pochválil a všechny děti obdaroval balíčky. Děti si po Mikulášské nadílce zahrály různé čertovské hry a soutěže. Zatančily si na čertovskou diskoték... více informací

Mikuláš na ZŠ K. Dvořáčka 1230
7.12.2022

Mikuláš na ZŠ K. Dvořáčka 1230

  Mikuláš je tradice, kterou jsme pro naše nejmenší žáky nemohli opomenout. Mikuláš, čerti i andělé se na naši školu dostavili 5. 12. a mohli tak potěšit žáky I. stupně. Velké poděkování patří žákům dětského parlamentu a jeho koordinátorce paní učitelce Papajové za organizaci celé akce. Třídní učitelky své žáky pochválily za ... více informací

Mikuláš na ZŠ Slezská 850
6.12.2022

Mikuláš na ZŠ Slezská 850

Krásný den s Mikulášem prožily děti prvního stupně a přípravné třídy. Návštěva Mikuláše, čertů a andělů pokračovala v MŠ Orlík. Děti byly podle zásluh obdarovány, ale nebylo to zadarmo. Musely si odměnu zasloužit písničkou, básničkou nebo správnou odpovědí na otázky Mikuláše. Akce proběhla pod záštitou dětského parlamentu. Mg... více informací

Advent na ZŠ Jarní- pečení lineckého cukroví
5.12.2022

Advent na ZŠ Jarní- pečení lineckého cukroví

    Ve třídě I. A proběhla projektová výuka spojená s přípravou Vánoc. Cílem projektového dne bylo přiblížit dětem začátek adventu, zvyky a tradice předvánočního času a také vytváření dovedností, které používáme v běžném životě. My jsme se rozhodli pro pečení lineckého cukroví. Pracovali jsme ve skupinkách. Žáci váleli, vyk... více informací