Školství

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Pozor! Nebezpečí!
23.5.2022

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Pozor! Nebezpečí!

Tato varování mohli slyšet žáci 1. -3. tříd ze ZŠ K. Dvořáčka dne 11. května. Dnešní doba je plná překvapení, záludností a nečekaných situací, na které je třeba žáky upozornit. Vždy se jim nevyhnou, ale můžeme je na setkání s nimi částečně připravit. To se nám povedlo během projektového dne s názvem ,,Bezpečná cesta životem“.... více informací

Osmáci ze ZŠ Mládí vyzkoušeli novou soutěž
23.5.2022

Osmáci ze ZŠ Mládí vyzkoušeli novou soutěž

  V pondělí 2.5. 2022 odjelo naše čtyřčlenné družstvo z 8.B do Havířova reprezentovat naši školu v branně vědomostní soutěži Wolfram. Tuto soutěž pořádá Krajské vojenské velitelství Ostrava. Soutěž čtyřčlenných družstev žáků osmých tříd základních škol a žáků prvního a druhého ročníků středních škol zahrnuje celkem 8 disciplí... více informací

ZŠ Školní 862 - Májový bál
23.5.2022

ZŠ Školní 862 - Májový bál

Zcela netradičně se 13. 5. v jídelně ZŠ Školní konal májový bál Šťastná třináctka. Byl to již 13. ročník školního plesu, který pořádal Dětský parlament naší školy. Žáci 8. a 9. ročníků si užili taneční odpoledne doplněné bohatou tombolou. Letošním šoumenem bálu byl zvolen Vojta z VIII. A a šoumenkou se stala Filippa z 9.A. C... více informací

Pozvánka na Den dětí
20.5.2022

Pozvánka na Den dětí

Den dětí se blíží a v letošním roce chystáme pro všechny soutěže, zábavu kulturní program a mnoho překvapení... Přijďte se podívat 01.06.2022, více informací v příloze  ... více informací

Beseda o bezpečnosti při hře a v dopravě na MŠ Orlík
20.5.2022

Beseda o bezpečnosti při hře a v dopravě na MŠ Orlík

Dne 13.5.2022 se uskutečnila tematická beseda pro děti na MŠ Orlík pod názvem „Bezpečnost při hře a v dopravě“, a to za přítomnosti městské policie Orlová, kterou vedla paní Mgr.  Denisa Sapíková a strážník Pavel Černoušek. Akce byla velice nápaditá, děti se hravou a nenásilnou formou dozvěděly, jak se mají chovat při hře a v... více informací

NDZ DUHA V ZŠ JARNÍ
20.5.2022

NDZ DUHA V ZŠ JARNÍ

Ve středu 18. května jsme po dvouleté odmlce, zapříčiněné nouzovými opatřeními, navázali zase na spolupráci s NESTÁTNÍM DENNÍM ZAŘÍZENÍM DUHA. Celou tu dobu jsme byli ve spojení, jen jsme se nemohli navštěvovat, jak v letech minulých. Naše setkání naplnilo svá očekávání. Setkali jsme se s našimi bývalými žáky, kteří jsou dnes ... více informací

ZŠ Slezská 850 - Navštívil nás EDUbus
20.5.2022

ZŠ Slezská 850 - Navštívil nás EDUbus

EDUbus je mobilní polytechnická laboratoř určená pro školy. Žákům umožňuje poznávat výuku pomocí moderních technologií a atraktivního prostředí. EDUbus ukazuje praktičnost a smysluplnost polytechnického vzdělávání, což může vést k vyšší motivaci dětí pro studium technických či přírodních věd. Dopolední program je určen pro žák... více informací

Zdraví z přírody připravené na ZŠ Slezská 850
20.5.2022

Zdraví z přírody připravené na ZŠ Slezská 850

Na konci dubna byla jarní příroda v plném květu a čtvrtá třída ze ZS Slezské se rozhodla, využít v rámci výuky přírodovědy její léčivou sílu.  Po vyhledání receptu a pečlivého plánování sběru květů vzhledem k počasí, se žáci pustili do sběru květů pampelišek neboli smetánky lékařské. Pampeliška se užívá při léčbě trávící sous... více informací

Jarní dílničky u Včeliček  v Mateřské škole Na Vyhlídce 1143
20.5.2022

Jarní dílničky u Včeliček v Mateřské škole Na Vyhlídce 1143

Po rozvolnění covidových opatření se konečně naše nejmenší děti ze třídy Včeliček také dočkaly první společné akce s rodiči – Jarní dílničky, které proběhly v dubnu. Děti si s rodiči i prarodiči v rámci dílen nazdobili velikonoční perníčky, které si nejdříve s paní učitelkami dopoledne napekly. Poté si všichni vyrobili malý hm... více informací

Žáci ZŠ Jarní na dopravní soutěži mladých cyklistů
19.5.2022

Žáci ZŠ Jarní na dopravní soutěži mladých cyklistů

 Dnes se žáci V. A třídy zúčastnili městského kola dopravní soutěže mladých cyklistů, které se konalo na Základní škole K. Dvořáčka v Orlové.  Družstvo bylo složeno z Anety Pohlodkové, Kristýny Prokopové, Martina J. Karase a Kristiána Siváka. Náhradníky, kteří soutěžili o nejlepšího cyklistu byli Sára Frúhaufová a Matyáš Žiga... více informací

Dopravní soutěž mladých cyklistů
19.5.2022

Dopravní soutěž mladých cyklistů

Dne 18. 5. 2022 se konalo na ZŠ K. Dvořáčka městské kolo dopravní soutěže mladých cyklistů. V letošním roce soutěžilo 6 družstev kategorie starších žáků a 8 družstev žáků mladších. Závod samotný byl složen ze tří disciplín, a to jízdy zručnosti, testů silničního provozu a zdravovědy. Jednotlivá družstva byla složena vždy ze dv... více informací

Ozdravný pobyt ZŠ Mládí na Morávce
19.5.2022

Ozdravný pobyt ZŠ Mládí na Morávce

  V pondělí 9. 5. 2022 odjelo 80 žáků ze 6., 8. a 9. ročníku na ozdravný pobyt do malebného prostředí Beskyd na Morávku. Záměrem bylo dostat žáky z prostředí se zhoršenou kvalitou ovzduší do ekologicky čistého a zdravého prostředí Moravskoslezských Beskyd. Cílem ozdravného pobytu je vést naše žáky k environmentálnímu myšlení... více informací

Pozvánka na akci ZUŠ J. R. Míši v Orlové
16.5.2022

Pozvánka na akci ZUŠ J. R. Míši v Orlové

Dobrý den Vám všem, vážení přátelé,  v přiloženém letáku naleznete informaci o účasti naší školy v celorepublikovém happeningu základních uměleckých škol. I letos máme pro Vás připravený bohatý program před školou a v prostorách školy, na kterém se podílejí žáci a vyučující ze všech uměleckých oborů a studijních zaměření. Srd... více informací  |  Připojené soubory: 1

ZŠ Jarní  - BESÍDKA KE DNI MATEK
12.5.2022

ZŠ Jarní - BESÍDKA KE DNI MATEK

V pátek 6. května jsme se po dvou letech, kdy jsme kvůli opatřením nemohli uskutečnit tak krásnou akci, jakou je oslava maminek zase společně setkali a popřáli jim k jejich svátku. Rodiče prvňáčků viděli vystoupení svých dětí poprvé a byli překvapeni, kolik se toho děti naučily a jak hezky předváděly jednotlivá čísla. Vystoupe... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Beseda se zdravotní sestrou ve školní družině
12.5.2022

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Beseda se zdravotní sestrou ve školní družině

Měsíc duben je měsícem bezpečnosti. V tomto období se naše škola důkladně věnuje dopravní výchově. S dopravou je úzce spjata také dovednost poskytnout první pomoc. Již v průběhu dubna jsme si v rámci měsíce bezpečnosti povídali o ošetření běžných úrazů a důležitých telefonních číslech. Tyto znalosti si děti mohly upevnit a pr... více informací

MAP II - Polytechnické dílničky pro děti z MŠ Na Vyhlídce 1143
12.5.2022

MAP II - Polytechnické dílničky pro děti z MŠ Na Vyhlídce 1143

Na začátku dubna navštívily děti z Mateřské školy Na Vyhlídce 1143 DDM v Orlové, kde byly v rámci aktivit MAP II-ORP Orlová, pro ně připraveny polytechnické dílničky. Program byl velice pestrý, zajímavý a naučný. Ve skupinkách si děti vyzkoušely práci s kladívkem, zatloukaly a vytahovaly hřebíky. Nejvíce děti zaujala práce s v... více informací

ZŠ Jarní - Žáci 9. a 6. A se zapojili do kampaně Ukliďme svět.
9.5.2022

ZŠ Jarní - Žáci 9. a 6. A se zapojili do kampaně Ukliďme svět.

Nezisková organizace Český svaz ochránců přírody (ČSOP) spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Od roku 1993 zajišťují kampaň „Ukliďme svět“. Když byl úklid vyhlášen i letos, neváhali jsme a opět se zapojili. Cílem bylo uklidit okolí školy. Odhadem jsme nasbírali 5 Kg odpadu. Okolí bylo bohužel řádně znečištěno sm... více informací

Nabídka z Karviné
9.5.2022

Nabídka z Karviné

Nabídka návštěvy Flascharova dolu - ideální tip pro jednodenní školní výlet :) V letošní sezóně jsme se lépe připravili také na školní výlety. Navýšili jsme počet dětských přileb, pro menší děti je připravena expozice důlních permoníků a od poloviny května se děti projdou netopýří štolou (s modely hibernujících netopýrů)! Tyto ... více informací

ZŠ Jarní - BĚH OSVOBOZENÍ
9.5.2022

ZŠ Jarní - BĚH OSVOBOZENÍ

  Dnes se chlapci V. A třídy zúčastnili štafetového závodu u příležitosti oslav 77. výročí osvobození města Orlová s názvem "BĚH OSVOBOZENÍ," která se konala pro žáky základních a středních škol a žáky škol z polských partnerských měst a občany města.  Reprezentovali nás Martin J. Karas, Ladislav Kalok, Kristián Sivák a nemo... více informací

ZŠ Jarní - Pečeme pro maminku
9.5.2022

ZŠ Jarní - Pečeme pro maminku

Projektový den ve výuce jsme realizovali dne 3. 5. 2022 Cílem projektového dne bylo přispět k rozšiřování poznatků dětí, ale především  k vytváření  pracovních dovedností a návyků, které jsou  využívány v běžném životě. Děti jsme poučily o bezpečnosti při práci s nástroji, které budou používat a správně s nimi zacházet. Pro... více informací

Návštěvy Včeliček z MŠ Lesní v Klubu Spirála
5.5.2022

Návštěvy Včeliček z MŠ Lesní v Klubu Spirála

Děti ze speciální třídy Včeličky z Mateřské školy Lesní 859 už několik let pravidelně navštěvují Klub Spirála, odloučené pracoviště DDM Orlová. Děti mají možnost využít sportovní a společenské herny, které jim nabízí zase jiné a nové podněty a aktivity. Mají možnosti cvičit na balančních míčích, na žebřinách, jezdit na koloběžká... více informací