Školství

Podpořené projekty Nadací OKD v ZŠ Jarní
25.3.2021

Podpořené projekty Nadací OKD v ZŠ Jarní

V březnu 2021 byly Nadací OKD podpořeny dva projekty naší školy, a to projekt s názvem “Tvořivá škola“ a “ZOOTERAPIE“. Těmito projekty jsme získali z Nadace OKD celkovou částku 65 000 Kč. Nadaci OKD za finanční příspěvek velmi děkujeme. Peníze využijeme v rámci projektu Tvořivá škola na nákup stavebnic LEGO a barev na výmalbu... více informací

MŠ Na Vyhlídce 1143 - Netradiční pozvánka pro děti a rodiče
25.3.2021

MŠ Na Vyhlídce 1143 - Netradiční pozvánka pro děti a rodiče

Děti i rodiče si mohou při procházce kolem MŠ Lesní splnit úkol v poznávání kytiček na obrázku. Pak doporučujeme pokračovat do lesoparku a kolem zahrad a zkusit je najít, třeba i přivonět, ale netrhat! ... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Houslový klíč
24.3.2021

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Houslový klíč

Houslový klíč ZŠ K. Dvořáčka je školou, kde z 22 tříd je 9 zaměřených na rozšířenou výuku hudební výchovy. Pojem houslový klíč se tedy již učíme od 1. třídy a je všeobecně známo, že se používá většinou pro notový zápis partu houslí, vysokých dechových nástrojů (např. příčné flétny), či ženských hlasů jako je soprán, mezzosoprán... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Prvňáci pilně pracují online
24.3.2021

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Prvňáci pilně pracují online

Přestože probíhá distanční výuka, ani prvňáci nezahálí. Každý den se připojují do online vyučovacích hodin, s úsměvem a chutí počítají, učí se číst a psát. Přečetli si popletenou pohádku O perníkové chaloupce, zabloudili do světa fantazie a nakreslili svou kouzelnou chaloupku. Jindy zase netradičně procvičují psaní. A to vše z... více informací

Očkování ve školství
23.3.2021

Očkování ve školství

Připravili jsme pro vás stránku ockovani.edu.cz, kde najdete veškeré informace o očkování pro zaměstnance škol a školských zařízení. Zdroj informací: https://koronavirus.edu.cz/ockovani-ve-skolstvi... více informací

MŠMT - Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví
23.3.2021

MŠMT - Doporučení k distanční výuce a duševnímu zdraví

Tento metodický materiál přináší základní informace a doporučení pro on-line výuku, individuální konzultace a péči o duševní zdraví. Najdete zde rovněž tipy, jak se připravit na návrat žáků do škol, nebo odkazy na materiály, které můžete doporučit rodičům vašich žáků. Podrobnosti a zdroj:  https://www.edu.cz/methodology/doporuc... více informací

Plán je plán a ten se určitě rozšíří
23.3.2021

Plán je plán a ten se určitě rozšíří

a oddělení v rámci OMFŠK se pracuje, i když covid stále útočí a komplikuje situaci nejen ve školství, ale i v kultuře, sportu a v oblasti majetkové zprávy škol. V této době je zpracován seznam plánovaných veřejných zakázek malého rozsahu  do konce března 2021:- Výměna části plotu včetně brány a branky u rampy školní výdejny kol... více informací

Distanční výuka na ZŠ Ke Studánce 1050 v reálu
23.3.2021

Distanční výuka na ZŠ Ke Studánce 1050 v reálu

          ZŠ Ke Studánce 1050 je škola s přírodovědným zaměřením a prioritou jsou zde nejen předměty matematika, fyzika, chemie, ale i biologie, zeměpis. Škola rovněž klade důraz na správný psychomotorický vývoj dětí. Vedle hodin TV je výuka rozšířena o sportovní hry a kroužky, o které je ze stran žáků velký zájem. Zde učitelé ... více informací

MAP II - ORP ORLOVÁ
23.3.2021

MAP II - ORP ORLOVÁ

Projekt, který jsme získali v celkové hodnotě 9 300 000 Kč, byl zahájen k 01.05.2018 a má tvat do 30.04.2022. Zapojily se všechny ZŠ i MŠ v rámci obce III - Orlová, Petřvald a Doubrava. Pedagogové pracují celkem v 7 pracovních skupinách: PS 1 Pro financování                                                                       ... více informací

Veselé pexeso u MŠ Na Vyhlídce
23.3.2021

Veselé pexeso u MŠ Na Vyhlídce

  Milé děti a milí rodiče, zveme Vás na procházku do přírody se zastávkou u MŠ Na Vyhlídce, kde pro vás paní učitelky připravily malé zpestření vaší společné procházky ???. Je to veselé pexeso s lesními zvířátky. Tak pojďte ven a přijďte vyzkoušet! Zve Vás kolektiv zaměstnanců MŠ Na Vyhlídce... více informací

Když musí děti zůstat doma……aneb distanční vzdělávání v MŠ Ke Studánce
19.3.2021

Když musí děti zůstat doma……aneb distanční vzdělávání v MŠ Ke Studánce

  Distanční výuka je velkou zátěží nejen pro učitele a děti, ale i pracující rodiče, kteří kromě podpory svých dětí musí zvládnout i svou vlastní práci. Bohužel současný vývoj epidemie koronaviru předznamenává, že se situace jen tak brzy nezmění. Naše MŠ přistoupila k tomuto problému velice zodpovědně. Je nám známo, že předško... více informací

Školství, MAP II a jak dál ...
17.3.2021

Školství, MAP II a jak dál ...

Školy i školky máme uzavřené, vypadá to jako ticho, klid a pohoda ve školství. Opak je pravdou. Nejen, že probíhá pravidelně distanční výuka, která není jednoduchá pro pedagogy ani žáky a už vůbec ne pro rodiče. Ředitelé řeší neustále nové situce a pokyny z MŠMT, které někdy vyvíjí mnoho úsilí, aby školáci pochopili co "tím básn... více informací

Zápis dětí do MŠ
9.3.2021

Zápis dětí do MŠ

Zápis dětí do mateřských škol ve městě Orlová proběhne ve všech MŠ ve stejném termínu, a to  ve dnech, více v příloze ... Přehled MŠ zřizovaných městem Orlová nabízíme v příloze. Školský obvod spádových mateřských škol:  Vyhláška stanovuje jeden školský obvod pro všechny spádové mateřské školy zřízené městem Orlová, kterým je ú... více informací

MŠMT - Informace k zápisům do mateřských škol pro rok 2021/2022
8.3.2021

MŠMT - Informace k zápisům do mateřských škol pro rok 2021/2022

Zápisy k předškolnímu vzdělávání se konají dle § 34 školského zákona v období od 2. května do 16. května 2021. Aby se mohly mateřské školy na realizaci zápisu včas připravit a o průběhu zápisu mohly informovat rodiče s dostatečným předstihem, vydává MŠMT toto metodické doporučení k jejich organizaci. Zápisy do MŠ pro rok 2021/2... více informací  |  Připojené soubory: 1

Zápis do 1. tříd ZŠ
8.3.2021

Zápis do 1. tříd ZŠ

Vzhledem k mimořádným opatřením v souvislosti s pandemií COVID-19, situace vyžaduje: organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole. Upřednostnit, pokud je to možné, podání přihlášky bez osobní přítomnosti zákonného zástupce dítěte ve škole (datová schránka, email s elektronickým podpisem), případně dle konkrétní situac... více informací

MŠMT - Zápisy do základních škol pro rok 2021/2022
9.3.2021

MŠMT - Zápisy do základních škol pro rok 2021/2022

Zápisy k povinné školní docházce se konají dle § 36 odst. 4 školského zákona v období od 1. dubna do 30. dubna 2021. Vzhledem k vyhlášeným krizovým opatřením vydává MŠMT toto metodické doporučení pro organizaci zápisů. Zápisy do ZŠ pro rok 2021/2022 (pdf) - VIZ PŘÍLOHA Podrobné informace: https://www.edu.cz/methodology/zapis... více informací  |  Připojené soubory: 1

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 zajišťuje nezbytnou péči pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury
16.3.2021

Mateřská škola Orlová-Lutyně Okružní 917 zajišťuje nezbytnou péči pro děti zaměstnanců kritické infrastruktury

Od soboty 27. února platí na území České republiky nový 30 denní nouzový stav. Od 1. března došlo vzhledem k současné epidemické situaci ke zpřísnění zejména v oblasti volného pohybu, maloobchodu a služeb a také ve školství. Mateřské a základní školy jsou z rozhodnutí vlády uzavřené až do odvolání. Avšak naše Mateřská škola ... více informací

ZŠ Jarní 400 - Žáci se zdravotním postižením se začali učit distančně
15.3.2021

ZŠ Jarní 400 - Žáci se zdravotním postižením se začali učit distančně

Je to právě rok, kdy se poprvé zavřely školy a nikdo z nás nepředpokládal, že pandemie bude mít tak dlouhý průběh a natolik ovlivní životy nás všech. Každodenní život se proměnil také ve školách. Naše škola na budově Slezská 200 zůstávala po většinu času v provozu. Vládním opatřením došlo k jeho omezení pouze na 14 dní v měsíci... více informací

MŠ K. Dvořáčka 1228 - Distanční vyučování s využitím moderních technologií
15.3.2021

MŠ K. Dvořáčka 1228 - Distanční vyučování s využitím moderních technologií

   Z důvodu uzavření MŠ naše školka zahájila distanční výuku, která se stala rozhodnutím MŠMT povinnou, a to i v mateřských školách pro 5 leté děti. Vybraly jsme zejména formu sociálních sítí tak, aby byly děti plně připraveny na vstup do ZŠ. Uvědomujeme si, že některé rodiny nemohou umožnit dětem přístup ke vzdělávání na inter... více informací

MŠ Orlík, Kosmonautů 1229 - Výuka v MŠ v době pandemie
15.3.2021

MŠ Orlík, Kosmonautů 1229 - Výuka v MŠ v době pandemie

Náhled na pedagogickou činnost a distanční výuku učitelů na MŠ Orlík v době zpřísněné pandemické situace Na základě zpřísněných epidemiologických opatření vyhlášených vládou České republiky a plošné uzavření mateřských škol ČR od 1. března přistoupila MŠ Orlík ke změně forem výuky především týkajících se předškolních dětí. Rod... více informací

MŠ Ke Studánce 1033 - Distanční vzdělávání v MŠ
12.3.2021

MŠ Ke Studánce 1033 - Distanční vzdělávání v MŠ

Distanční vzdělávání se stalo součástí školského zákona, a to i v mateřských školách. Děti s povinnou předškolní docházkou jsou v tomto případě povinny distanční výuku plnit. Je to způsob výuky, který probíhá na dálku v době, kdy jiné formy výuky jsou znemožněny nebo omezeny pro různé krizové situace – momentálně z důvodu uzavře... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40