Školství

MŠ Na Vyhlídce - Maminky čtenářky v mateřské škole.
31.5.2023

MŠ Na Vyhlídce - Maminky čtenářky v mateřské škole.

Poslech čtených pohádek a příběhů v rodinách pomalu ustupuje a je potlačován velkou škálou pořadů v televizi a dalšími technologiemi. Ale knihy, pohádky a ilustrace mají své kouzlo a velký význam pro vývoj dětí, jejich fantazii a samozřejmě rozvoj jejich jazykového projevu. Proto jsme se v naší třídě Ježečků v Mateřské škole L... více informací

ZŠ Mládí opět pomáhá
30.5.2023

ZŠ Mládí opět pomáhá

Jako již tradičně se i letos konala na naší škole sbírka pro Psí útulek v Orlové. Žáci měli možnost v týdnu od 15. do 19. 5 přinést pamlsky, deky, vodítka, či různé hračky, které pomohou psím nalezencům. Naše sbírka dopadla úžasně! Žákovské samosprávě se podařilo vybrat přes 100 různých darů, od obřího pytle s granulemi, přes... více informací

Jarní ples na ZŠ Mládí
30.5.2023

Jarní ples na ZŠ Mládí

Ve čtvrtek 25. 5. 2023 se na naší škole konal tradiční Malý školní ples pro žáky 8. a 9. ročníku. O zábavu jsme měli postaráno díky pestrému programu – taneční vystoupení talentovaného žáka Honzy B., zábavné hry a soutěže, oblíbený foto koutek, občerstvení, opravdu bohatá tombola a samozřejmě i spousta tance, který je neodmys... více informací

ZŠ U Kapličky - Dílničky pro MŠ
30.5.2023

ZŠ U Kapličky - Dílničky pro MŠ

Žáci 9. tříd ZŠ U Kapličky společně s panem učitelem Mgr. Jiřím Ploškem připravili technické dílničky pro děti z mateřských škol v Orlové. Malí předškoláci se při nich seznámili se základním nářadím, jako jsou kladívko, kleště, šroubováky, klíče, a už rozeznají, jak vypadá hřebík, vrut či šroub. V praktické části dílniček si ... více informací

ZŠ Studánka -  Sportovně turistický kurz
30.5.2023

ZŠ Studánka - Sportovně turistický kurz

Poslední týden v květnu žáci 8.tříd ZŠ Ke Studánce absolvovali sportovně-turistický kurz pod vedením ředitele školy Mgr. Roberta Kalety a dalších tří pedagogů. První den 33 žáků pod dohledem zkušených vodáckých instruktorů z Bohumína zkoušelo první záběry pádlem na člunech a raftech. na vodní ploše Vrbice.  Základní vodácký ... více informací

Na Mládí proběhl další Barevný týden
29.5.2023

Na Mládí proběhl další Barevný týden

  V letošním školním roce jsme již po patnácté na ZŠ Mládí věnovali jeden celý týden oblíbené akci “Barevný týden”.Tato akce podporuje naši vzájemnou spolupráci, soudržnost nejen třídních kolektivů, ale i celé naší školní rodiny. Zapojují se totiž opravdu všichni - od toho nejmenšího prvňáka, přes žáky napříč školou, všichni ... více informací

ZŠ Ke Studánce - Okresní kolo Atletického čtyřboje v Havířově
29.5.2023

ZŠ Ke Studánce - Okresní kolo Atletického čtyřboje v Havířově

Okresní kolo Atletického čtyřboje v Havířově proběhlo 22.5.2023. Městské kolo se letos konalo  v Rychvaldě 17.5.2023.  Jak dopadly vítězná družstva z MK z Rychvaldu v Havířově?  Pětičlenná družstva žáků 2.stupně, soutěžila v těchto disciplínách. Sprint na 60 m, vytrvalostní běh 600m, 800m, 1000m dle věku, skok do výšky nebo dá... více informací

Zš Jarní opékala špekáčky s rodiči
29.5.2023

Zš Jarní opékala špekáčky s rodiči

  Ve středu 24. května se uskutečnilo 1. opékání spolu s rodiči. Celé odpoledne se neslo ve velmi přátelském duchu a atmosféra byla příjemná. Snahou této akce bylo posílení vztahů a spolupráce mezi školou a rodiči. Akce se opravdu vydařila, pozvání přijala i naše paní ředitelka. Velké díky patří ochotným rodičům, kteří se neb... více informací

ZŠ K. Dvořáčka - Badatelský koutek je hotov
26.5.2023

ZŠ K. Dvořáčka - Badatelský koutek je hotov

Badatelský koutek vybudovaný na školní zahradě se stal významným prvkem pro přímý kontakt dětí a přírody, který je v dnešní době nenahraditelný pro pochopení důležitosti ochrany přírody člověkem. Badatelský koutek nám otevřel možnost přenesení teoretického vyučování do praktických aktivit žáků, efektivně doplnil prostor na ško... více informací

Žáci ZŠ Jarní jako „Kamarádi ve sportu“
24.5.2023

Žáci ZŠ Jarní jako „Kamarádi ve sportu“

  Z dotace KÚ MSK v projektu Buďme kamarádi jsme kromě jiného nakoupili sportovní vybavení pro naše žáky. Projektové hodiny jsme nazvali Kamarádi ve sportu. Účelem bylo zapojit děti do sportovních aktivit, soutěží a her a současně posilovat kamarádské vztahy. Nebylo důležité vyhrát, ale společně se pobavit, zdolávat překážky,... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Den kouzelníků MŠ a ZŠ
24.5.2023

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Den kouzelníků MŠ a ZŠ

  V rámci spolupráce mezi mateřskou školou Karla Dvořáčka 1228 a školní družinou při základní škole Karla Dvořáčka 1230 jsme na  pátek 28. 4. pozvali do naší školní družiny předškolní děti. Děti i jejich paní učitelky naše pozvání přijaly a dorazily v perfektně připravených čarodějnických a kouzelnických maskách.  Malé čarod... více informací

DDM - DEN ZEMĚ 2023
22.5.2023

DDM - DEN ZEMĚ 2023

  V dubnu a květnu probíhala opět naše největší přírodovědná akce na podporu Dne Země. Téma jsme se rozhodli spojit s oslavami 800 letého výročí založení našeho města a na děti tak čekaly úkoly zaměřené na orly a jiné dravce. Vyzkoušely si tak, zdali znají potravu jednotlivých druhů, kde jednotlivé druhy žijí, či jestli dokáž... více informací

Relaxační aktivity pro žáky speciálních tříd na ZŠ Jarní
22.5.2023

Relaxační aktivity pro žáky speciálních tříd na ZŠ Jarní

Relaxační aktivity s terapeutickým přesahem a cílem zklidnit žáky se zdravotním, sociálním znevýhodněním a s psychomotorickým neklidem vedla odborná lektorka pro speciální třídy v polovině května. Tato akce byla realizována a hrazena z projektu PROP (B6). Relaxační techniky byly motivovány pohádkovým příběhem. Lektorka využila... více informací

Besídky ke Dni matek na Jarní 400
22.5.2023

Besídky ke Dni matek na Jarní 400

V pátek 12.5.2023 všechny děti naší školy oslavily Den matek se svými maminkami a babičkami. S láskou si pro ně připravily krásná vystoupení z básniček, písniček a tanečků. Potom si někteří společně zatančili, zahráli různé společenské hry, jako např. Ubongo, domino, karty, šachy atd. Nakonec se občerstvili a třeba i poseděli ... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Pozorování Slunce hvězdářským dalekohledem
17.5.2023

ZŠ Ke Studánce 1050 - Pozorování Slunce hvězdářským dalekohledem

  V úterý 16.5 se žáci třídy 7.A zúčastnili v rámci předmětu Fyzika, kde probírají tematický celek Optika, pozorování naši nejbližší hvězdy  Slunce hvězdářským dalekohledem.  Exkurze proběhla v Planetáriu Ostrava Poruba a pozorování bylo doplněno zajímavou přednáškou z oboru astronomie. Objednaný termín v planetáriu, je vždy ... více informací

Konkurs na ředitele základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v Třinci
15.5.2023

Konkurs na ředitele základní školy a mateřské školy s polským jazykem vyučovacím v Třinci

Rada města Třince vyhlásila konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele organizace Základní škola a mateřská škola Gustawa Przeczka s polským jazykem vyučovacím. Termín pro podání přihlášky k výběrovému řízení končí 11. září 2023. Více informací v příloze nebo odkaz  https://www.trinecko.cz/konkurs-na-red... více informací  |  Připojené soubory: 1

MŠ Kosmonautů - „Jak se žilo dříve, jak se žije dnes, aneb vrátili jsme se v čase“
15.5.2023

MŠ Kosmonautů - „Jak se žilo dříve, jak se žije dnes, aneb vrátili jsme se v čase“

  Dne 5.5.2023 jely děti z mateřské školy Orlík na tematický výlet v rámci projektu pod názvem: „Jak se žilo dříve, jak se žije dnes, aneb vrátili jsme se v čase“. Projektový den do Rožnova pod Radhoštěm byl hrazen z dotačního programu: „Inovativní vzdělávání Jana Amose Komenského 2022 - 2024.“ Děti se seznamovaly již během tý... více informací

Žáci ZŠ Jarní navštívili Kozí farmu
12.5.2023

Žáci ZŠ Jarní navštívili Kozí farmu

5.5.2023 se v rámci OP JAK vydalo celkem 17 žáků na Kozí farmu do Havířova. Ta se zabývá  zejména chovem  bílé krátkosrsté kozy, produkcí mléka a výrobou produktů z tohoto mléka.   Cesta autobusovou dopravou netrvala dlouho. Po příjezdu do Havířova žáky čekala půlhodinová chůze na farmu. Tam je přivítaly dvě milé a usměvavé l... více informací

MŠ Lesní 859 - Než budeme školáci
11.5.2023

MŠ Lesní 859 - Než budeme školáci

Během března pokračovala naše Mateřská škola Lesní ve spolupráci se Základní školou Školní. Ve škole proběhla zdařilá akce – Den otevřených dveří. Paní učitelky spolu se staršími žáky připravili pro naše děti zábavné dopoledne v tělocvičně školy. Děti měly možnost vyzkoušet si cvičení s náčiním a také na různém nářadí. Za odmě... více informací

ZŠ U Kapličky 959 - Exkurze do Krakova a solných dolů ve Wieliczce
10.5.2023

ZŠ U Kapličky 959 - Exkurze do Krakova a solných dolů ve Wieliczce

Dne 27. dubna 2023 jsme vyrazili na celodenní výlet, jehož cílem byla návštěva největších solných dolů v Evropě. Dopoledne jsme strávili prohlídkou nejrozlehlejšího náměstí v Krakově, kde jsme využili volný čas k posilnění a občerstvení. Něco málo jsme se od pana průvodce dozvěděli o historii hradu Wawel, o působení papeže Jan... více informací

MAP III - Komunikace s rodinou v krizi
9.5.2023

MAP III - Komunikace s rodinou v krizi

Dne 4. května 2023 se v Městské knihovně Orlová sešli zájemci o besedu Komunikace s rodinou v krizi. Metodické setkání zákonných zástupců s odborníkem připravila pracovní skupina č. 2 - Pro rovné příležitosti projektu MAP III–ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/20_082/0023052.  Její lektorkou byla Mgr. Alena Šarochová. Beseda byla z... více informací