Školství

Mikuláš na ZŠ K. Dvořáčka 1230
7.12.2022

Mikuláš na ZŠ K. Dvořáčka 1230

  Mikuláš je tradice, kterou jsme pro naše nejmenší žáky nemohli opomenout. Mikuláš, čerti i andělé se na naši školu dostavili 5. 12. a mohli tak potěšit žáky I. stupně. Velké poděkování patří žákům dětského parlamentu a jeho koordinátorce paní učitelce Papajové za organizaci celé akce. Třídní učitelky své žáky pochválily za ... více informací

Mikuláš na ZŠ Slezská 850
6.12.2022

Mikuláš na ZŠ Slezská 850

Krásný den s Mikulášem prožily děti prvního stupně a přípravné třídy. Návštěva Mikuláše, čertů a andělů pokračovala v MŠ Orlík. Děti byly podle zásluh obdarovány, ale nebylo to zadarmo. Musely si odměnu zasloužit písničkou, básničkou nebo správnou odpovědí na otázky Mikuláše. Akce proběhla pod záštitou dětského parlamentu. Mg... více informací

Advent na ZŠ Jarní- pečení lineckého cukroví
5.12.2022

Advent na ZŠ Jarní- pečení lineckého cukroví

    Ve třídě I. A proběhla projektová výuka spojená s přípravou Vánoc. Cílem projektového dne bylo přiblížit dětem začátek adventu, zvyky a tradice předvánočního času a také vytváření dovedností, které používáme v běžném životě. My jsme se rozhodli pro pečení lineckého cukroví. Pracovali jsme ve skupinkách. Žáci váleli, vyk... více informací

S Partners o finanční gramotnosti na ZŠ Mládí
5.12.2022

S Partners o finanční gramotnosti na ZŠ Mládí

  Pro 8. ročníky jsme do hodin předmětu Finanční gramotnost pozvali hosta - odborníka z praxe. Finanční poradce Tomáš Mičuta s žáky během čtyř vyučovacích hodin prošel základy správného zacházení s financemi. SPOŘENÍ, PŮJČKY, FINANČNÍ PRODUKTY a INVESTOVÁNÍ byla základní témata workshopu, který nabízí školám a jiným institucí... více informací

LEDOVÁ PLOCHA SE PRO VEŘEJNOST OTEVŘE VE ČTVRTEK
30.11.2022

LEDOVÁ PLOCHA SE PRO VEŘEJNOST OTEVŘE VE ČTVRTEK

Bližši informace: LEDOVÁ PLOCHA SE PRO VEŘEJNOST OTEVŘE VE ČTVRTEK (mesto-orlova.cz) ... více informací

Žáci ZŠ Slezská 850 sázeli stromy
25.11.2022

Žáci ZŠ Slezská 850 sázeli stromy

Dne 24. 11. 2022 se žáci 2. stupně naší školy zapojili do zkvalitnění životního prostředí v lokalitě Orlová – Poruba a se školním asistentem panem Illéšem pomáhali při sázení stromů. Po příchodu na místo byly již jámy vyhloubené a žáci se učili, jak správně stromy usadit a obsypat. Spolupracovali tak se zaměstnanci SMO, kteří ... více informací

Šachisti ZŠ Školní v okresním kole
25.11.2022

Šachisti ZŠ Školní v okresním kole

Ve čtvrtek 24. 11. 2022 se v Havířově ve SVČ Asterix uskutečnilo okresní kolo v šachu. Naše škola dlouhodobě spolupracuje se šachovým oddílem a každé pondělí máme ve školní družině kroužek šachu pro nejmenší žáky školy. Naši šachisté obsadili okresní kolo hlavně z důvodu sbírání zkušeností. Výkony týmu nestačily pro umístění na ... více informací

Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje
22.11.2022

Veletrh středních škol Moravskoslezského kraje

Vyber si svou střední školu podle oboru vzdělání nebo okresu a zapoj se do videohovoru s učitelem nebo žákem tvé budoucí školy. Online veletrh středních škol Moravskoslezského kraje proběhne ve dnech: 21.-30.11.2022 10:00 - 18:00 Žáci základních škol, zejména žáci 9. ročníků a jejich rodiče, mohou účastí na online veletrhu... více informací

„PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 2022“ na ZŠ Slezská 850
22.11.2022

„PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 2022“ na ZŠ Slezská 850

    V pátek 11. 11. 2022 se žáci VIII. D zúčastnili projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2022 společnosti Člověk v tísni, který je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Projekt je zařazen do doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století. V letošním roce se jedná již o 18. ročník tohoto projektu a leto... více informací

ZŠ Školní 862 - Listopad - měsíc stolního tenisu
21.11.2022

ZŠ Školní 862 - Listopad - měsíc stolního tenisu

V tělesné výchově je poslední dobou finišováno testování zdatnosti žáků 3. a 7. ročníků, dle nařízení MŠMT. Turnaj ve stolním tenise přinesl oživení, které tu poslední 2 roky, díky covidu, nebylo. Školního kola pro mladší a starší žáky 2. stupně se na ZŠ Školní zúčastnilo 35 hráčů a hráček. Nejlepší z nich reprezentovali školu... více informací

Žáci ZŠ Jarní pracují se dřevem
21.11.2022

Žáci ZŠ Jarní pracují se dřevem

Dne 15. 11. 2022 proběhl ve speciální třídě VIII. B projektový den ve výuce v rámci projektu Děti naše budoucnost III s názvem „Pracujeme se dřevem“, který byl zorganizován ve spolupráci s odborníkem z praxe. Tohoto projektu se zúčastnili i naši spolužáci ze třídy IX. B. Žáci se dozvěděli, odkud se dřevo bere, která povolání ... více informací

Učebna pod širým nebem v ZŠ Jarní
21.11.2022

Učebna pod širým nebem v ZŠ Jarní

  Žáci naší školy prožili listopadové dopoledne projektovým dnem nesoucí název „Učebna pod širým nebem“, který se uskutečnil v rámci projektu Děti naše budoucnost III. Žáci prožili zážitkové dopoledne s paní zahradnicí Monikou Zechovou, která přivezla veškerý potřebný materiál na projektový den. Paní Zechová poutavě přiblížil... více informací

Vzkaz v láhvi – Recyklohraní na ZŠ Jarní
16.11.2022

Vzkaz v láhvi – Recyklohraní na ZŠ Jarní

  Naše škola je již řadu let zapojena do Recyklohraní. V minulosti jsme za splněné úkoly získali spoustu drobných odměn. Podstatou plnění úkolů je podpora environmentální výchovy ve školách, cílem je prohloubit znalosti o třídění odpadů, recyklaci i šetření energiemi. Prvním úkolem letošního školního roku byl Vzkaz (v) láhvi... více informací  |  Připojené soubory: 1

Nové metody vzdělávání na MŠ Orlík
16.11.2022

Nové metody vzdělávání na MŠ Orlík

O přednostech digitálního vzdělávání v mateřských školách se stále diskutuje, přestože jsme zastánci především výuky v přírodě, vedení ke zdravému životnímu stylu a polytechnickému vzdělávání, nebráníme se ani novým metodám a novinkám, které mohou výuku v MŠ obohatit. Z peněz určených na digitální vzdělávání pro MŠ byly zakoup... více informací

ZŠ Ke Studánce - Badatelský projekt s čidly Vernier
15.11.2022

ZŠ Ke Studánce - Badatelský projekt s čidly Vernier

Ve středu 12. 10. 2022 proběhlo finále soutěže „Bádám, bádáš, bádáme“, kterou organizovala Základní škola a mateřská škola Ostrava-Zábřeh Březinova 52. Celkem se finále účastnilo 24 základních škol z Moravskoslezského kraje.  Soutěžícím školám byla organizátory zapůjčena na tři měsíce měřicí čidla Vernier (pH metr, konduktomet... více informací

MŠ Ke Studánce 1033 - Uspávání broučků
15.11.2022

MŠ Ke Studánce 1033 - Uspávání broučků

Co vlastně dělají broučci v zimě? No přece spí! Ale nejdříve je potřeba všechny pořádně uspat.   Ve čtvrtek 10. listopadu jsme se všichni sešli na školní zahradě, abychom společně uložili broučky k zimnímu spánku, ale i pasovali naše nejstarší děti na předškoláky.   Už při příchodu na zahradu nás vábila vůně občerstvení a te... více informací

MŠ Lesní 859 - Podzimní překvapení
15.11.2022

MŠ Lesní 859 - Podzimní překvapení

Začátek listopadu nepřifoukal dětem na třídu Soviček v Mateřské škole Lesní 859 jen listy k barevnému vyrábění. Přichystal jim také velké překvapení. Na návštěvu do třídy jsme pozvali jejich milé rodiče. Celé rodiny tak měly možnost společně strávit hravý den v útulném prostředí třídy. Děti, které už mamince a tátovi ukázaly a... více informací

ZŠ Školní 862 - HALLOWEEN – SPOLUPRÁCE 9. B a 1. B
14.11.2022

ZŠ Školní 862 - HALLOWEEN – SPOLUPRÁCE 9. B a 1. B

V pondělí 31. 10. 2022 se uskutečnila hallowenská akce 1. a 9. B třídy. Pro malé kamarády byla připravena spousta her a také drobný dáreček. Děti soutěžily v týmech a samozřejmě nechyběly ani sladké odměny. Byly to hezké 2 hodiny kamarádství velkých a malých, vše zakončeno společnou písní a tanečkem. Vše připravila a zorgan... více informací

Barevný podzim u žáků 3. A ze ZŠ Školní
14.11.2022

Barevný podzim u žáků 3. A ze ZŠ Školní

Krásné a slunečné podzimní počasí nás lákalo ven. Žáci 3.A toho využili a vydali se na podzimní vycházku do okolí školy - do přilehlého lesoparku, kdy procházkou pozorovali proměny přírody, v rámci Prvouky poznávali stromy, keře a jejich plody. Krásně zbarvený les předvedl všechny barvy podzimu.  Hezkého počasí děti využi... více informací

MŠ Okružní -  Cvičení rodičů s dětmi
11.11.2022

MŠ Okružní - Cvičení rodičů s dětmi

 „Paní učitelko, kdy už přijde maminka na to cvičení? “ Neboj, Vanessko, maminka má ještě čas, určitě to stihne. A dneska dorazí tatínek“ hned vzápětí reaguje Anetka.  Celý den se děti natěšeně ptaly a vyprávěly o dnešním dni. A proč? Protože nás čekala třídní akce CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI. Co v tento den bylo připraveno pro ro... více informací

ZŠ Mládí 726 - Pedagogická stáž na Maltě
10.11.2022

ZŠ Mládí 726 - Pedagogická stáž na Maltě

ZŠ Mládí v Orlové podporuje své pedagogy ve vzdělávání. Školní metodička prevence  Mgr. Lenka Pastirčáková se poslední týden v říjnu 2022 vydala na pedagogickou stáž na Maltu, kde se zajímala o místní klima ve školách a o práci poradenských pracovišť.   Na podobnou stáž se učitel jen tak nepodívá. Měla jsem velké štěstí, že ... více informací