Školství

Podzim v Mateřské škole Ke Studánce 1033
16.11.2021

Podzim v Mateřské škole Ke Studánce 1033

Děti z 5. třídy Pilné včeličky z MŠ Ke Studánce zpracovávaly na podzim jablíčka a vyráběly si zdravé mlsání, které jim dodalo dost sil na zazimování školní zahrady, kde si vyzkoušely hrabat listí a postarat se o své vřesoviště. Děti nezapomínají ani na to, že zvířata v zimě mají málo jídla, a proto šly naplnit místní krmelec. ... více informací

MŠ Ke Studánce 1033 - Přinášet úsměv a potěšení ...
16.11.2021

MŠ Ke Studánce 1033 - Přinášet úsměv a potěšení ...

Přinášet úsměv a potěšení - spolupráce s Domovem seniorů Pohoda Naše oboustranná spolupráce s Domovem seniorů Pohoda má v současné době omezené možnosti vzájemného setkávání generací, přesto v pozměněné podobě trvá. Vzájemné návštěvy vystřídala forma předávání drobných dárečků, videozáznamy jako milé pozdravy těch nejmenších, ... více informací

MŠ Ke Studánce 1033 - Uspávání broučků
16.11.2021

MŠ Ke Studánce 1033 - Uspávání broučků

 Mateřské školy Ke Studánce. Podzim je v plném proudu, listy ze stromu již opadaly a příroda se pomalu chystá k zimnímu spánku. Ježci i veverky si snáší zásoby do svých nor a pelíšků, ale také broučci si musí hledat místečko, kde přečkají zimu. A tak se jim děti z MŠ Ke Studánce rozhodly pomoct. Ve čtvrtek 4. 11. se děti sešly ... více informací

MŠ Ke Studánce 1033 - Jablíčkohraní
16.11.2021

MŠ Ke Studánce 1033 - Jablíčkohraní

Mateřská škola Ke Studánce pořádala jako každý rok podzimní slavnost plnou her a zábavného programu "Jablíčkohraní". Každá třída mateřské školy si vytvořila své stanoviště s tématem jablíček. Děti dostaly sladkou odměnu za splnění všech "jablíčko-hrátek" a na závěr si užily společně s rodiči pohádku o "Červené karkulce a zdravé ... více informací

MAP II - Exkurze na Střední zdravotnickou školu Karviná
16.11.2021

MAP II - Exkurze na Střední zdravotnickou školu Karviná

V rámci projektu MAP II - ORP Orlová připravila Pracovní skupina č.6 Kariérové poradenství a rozvoj podnikavosti, iniciativy a zájmů dětí a žáků pro vybrané žáky z Orlové, Petřvaldu a Doubravy zajímavou exkurzi na Střední zdravotnickou školu Karviná p.o. s názvem Zdravověda prožitkem. Exkurze byla určena pro žáky, které hlavně... více informací

Preventivní programy projektu MAP II-ORP Orlová, proběhly v ZŠ Ke Studánce
12.11.2021

Preventivní programy projektu MAP II-ORP Orlová, proběhly v ZŠ Ke Studánce

V rámci projektu MAP II - ORP Orlová proběhlo v ZŠ Ke Studánce v Orlové, několik preventivních programů s lektorem Radomírem Palackým z KAM, z.s. Skoro 50 žáků 6. ročníků se se svými třídními učiteli zúčastnilo programu Vztahy a komunikace. Během dvou hodin se hodně dozvěděli o svých spolužácích i o sobě samých, o tom, jak d... více informací

MŠ Lesní 859 - Myslivecké povídání
12.11.2021

MŠ Lesní 859 - Myslivecké povídání

  K podzimním tématům vzdělávacího programu na naší mateřské škole patří i téma lesa. A protože je pro předškolní děti nejlepší prožitkové učení pozvaly děti a učitelky dvou tříd na návštěvu pana myslivce. Na návštěvu se připravily, protože sbíraly, ve školce i s rodiči, žaludy a kaštany pro zvířátka na zimu. A ty předaly panu ... více informací

MAP II - beseda v MŠ Orlík
10.11.2021

MAP II - beseda v MŠ Orlík

Dne 25. října 2021 proběhla v MŠ Orlík beseda s názvem “Aktuální pohled na ochranu práv”. Lektorka, Mgr. Alena Šarovská, se tomuto tématu věnovala z pohledu Zákona o sociálně-právně ochraně dětí, Zákona o rodině a z pohledu Trestního zákoníku.   Nejdelší časový úsek této aktivity byl zaměřen na problematické situace, se kterým... více informací

ZŠ Jarní 400 - Záložka do knihy
10.11.2021

ZŠ Jarní 400 - Záložka do knihy

 12. ročník česko-slovenského pojektu Záložka do knihy spojuje školy Již několik let se naše škola  pravidelně zapojuje do česko-slovenského projektu Záložka do knihy spojuje školy. V září odesíláme přihlášku a netrpělivě čekáme na přidělení slovenské školy, se kterou následně spolupracujeme.  V letošním školním roce 2021/2022 ... více informací

Zookoutek na ZŠ K. Dvořáčka
10.11.2021

Zookoutek na ZŠ K. Dvořáčka

Zookoutek v přírodopisné učebně se v tomto školním roce rozrostl o nové druhy. Kromě gekončíka nočního (Eublepharis macularius) a afrických plžů rodu Achatina, kteří jsou již několik let našimi stálými obyvateli, můžete vidět i malé mnohonožky (Telodeinopus aoutii). V insektáriu mohou žáci pozorovat život filipínských druhů ... více informací

UČNI Z DAKOLU HOSTILI DĚTI ZE ŠKOLKY OKRUŽNÍ
10.11.2021

UČNI Z DAKOLU HOSTILI DĚTI ZE ŠKOLKY OKRUŽNÍ

Začátkem listopadu proběhl ve školce Okružní projektový týden zaměřený na zdravý životní styl dětí předškolního věku. Formou her děti zjistily správné zásady hygieny a péče o tělo člověka. Pohybové dovednosti rozvíjí v rámci celoročního projektu Se Sokolem do života – Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky. Prostřednictvím... více informací

ZŠ Jarní 400 - Puntíkový den – Světový den psoriázy
9.11.2021

ZŠ Jarní 400 - Puntíkový den – Světový den psoriázy

  25.10.2021 se V. B připojila k celorepublikovému happeningu k příležitosti Světového dne psoriázy. Uskutečnil se v naší třídě Puntíkový den. Výrazem podpory lidí nemocných lupenkou bylo puntíkové oblečení, ve kterém někteří žáci přišli do školy a puntíková čelenka, kterou si vyrobili a v tento den nosili. Žáci se seznámili ... více informací

ZŠ K. Dvořáčka - HALLOWEEN ve školní družině
9.11.2021

ZŠ K. Dvořáčka - HALLOWEEN ve školní družině

Těsně před podzimními prázdninami jsme si s dětmi školní družiny udělali strašidelné odpoledne. V průběhu měsíce října jsme připravovali výzdobu školy a tříd, pro vypuknutí tohoto dne. Ve vestibulu prvního stupně vznikl díky píli všech oddělení menší hřbitov. Třídy zdobili mimo pavoučků také dýně, netopýři a všelijaká strašid... více informací

MŠ Orlík, Kosmonautů 1229 -  „Když podzim barvami kouzlí, všude kolem se strašidýlka probouzí“
9.11.2021

MŠ Orlík, Kosmonautů 1229 - „Když podzim barvami kouzlí, všude kolem se strašidýlka probouzí“

V MŠ Orlík tomu nebylo jinak. Dne 3.11.2021 v odpoledních hodinách proběhlo tvořivé odpoledne s dětmi na téma: „Hrajeme si s podzimem“. Děti pracovaly s různorodými přírodninami, které si na vycházce i doma s rodiči připravili dle svých představ a fantazií. Během tohoto odpoledne vznikly velmi hezké a působivé výrobky, které j... více informací

ZŠ Jarní 400 - Aktivace klenby nohy
2.11.2021

ZŠ Jarní 400 - Aktivace klenby nohy

V dnešní době má dost žáků problémy s plochou nohou, což se může projevit vadným držením těla, bolestmi kloubů nebo dokonce bolestmi hlavy. Ve zdravotní tělesné výchově se zaměřujeme na správné držení těla, protahovací a uvolňovací cviky, rozvíjíme motoriku, rovnováhu atd... V jedné z hodin jsme se zaměřili na zpevnění nožní kle... více informací

MAP II - Mladý farmář MŠ K. Dvořáčka Orlová
2.11.2021

MAP II - Mladý farmář MŠ K. Dvořáčka Orlová

Během roku se v rámci projektu MAP II – ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482, mateřské školy v Orlové, Doubravě a Petvaldě zapojily do společného projektu Mladý farmář, jehož cílem bylo umožnit dětem praktické poznávání přírodních prvků a podtrhnout význam ekologie. Byl kladen důraz na harmonii s přírodou a vztah k ... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Soustředění, soustředění – to je naše potěšení
2.11.2021

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Soustředění, soustředění – to je naše potěšení

  Tak asi takhle by si děti ze ZŠ K. Dvořáčka mohly prozpěvovat cestou z  pěveckého soustředění.  Ale popořádku. Po dlouhé, skoro dvouleté pauze mohli konečně v druhé půlce října zpěváci sborů Sluníčko, Sněženka a Kopretina vyjet na pěvecké soustředění do Valašských Klobouků. V rámci hygienických opatření jely děti z prvního ... více informací

MAP II - Webinář - Finanční gramotnost na školách
29.10.2021

MAP II - Webinář - Finanční gramotnost na školách

  4. pracovní skupina MAP II-ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482, uspořádala pro podporu výuky finanční gramotnosti pro základní školy města Orlové a přilehlé obce Petřvald a Doubravu webinář Finanční gramotnost na školách. Pedagogové nejrůznějších vyučovacích předmětů, prvního i druhého stupně ZŠ se mohli zoriento... více informací

ZŠ Jarní - HALLOWEENSKÉ REJDĚNÍ
29.10.2021

ZŠ Jarní - HALLOWEENSKÉ REJDĚNÍ

Poslední den před podzimními prázdninami se to ve speciálních třídách hemžilo nejrůznějšími strašidly, čaroději, dýněmi, netopýry, kouzelnicemi, piráty a snad poprvé jsme na naší společné akci mohli spatřit i jeptišku. V prostorách tělocvičny předvedly třídy svá krátká taneční vystoupení, prošly všechna stanoviště s atrakcemi ... více informací

MAP II - výjezdní zasedání Dětského parlamentu
29.10.2021

MAP II - výjezdní zasedání Dětského parlamentu

Ve dnech 22. - 24.10.2021 proběhlo již tradiční Výjezdní zasedání Dětského parlamentu. Letos jsme opět vyjeli do Ski Parku Gruň ve Starých Hamrech, bylo nás celkem 17.   Výjezdní zasedání se mohlo uskutečnit za podpory projektu MAP II-ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482.   Letošní rok do Dětského parlamentu přibylo... více informací

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Dětský pěvecký sbor Sněženka pojede do Uničova
29.10.2021

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Dětský pěvecký sbor Sněženka pojede do Uničova

ZŠ K. Dvořáčka za podpory Města Orlové a NIPOS - ARTAMA Praha opět organizovala třicátý ročník Krajské přehlídky dětských pěveckých sborů s postupem do celostátního kola, které se bude konat na konci listopadu v Uničově. Letošní ročník byl zcela netradiční. Byl organizován čtyřikrát a konečně se podařilo jej uskutečnit. Odborná... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40