Školství

MŠ Ke Studánce 1033 -     Těšíme se na Vánoce
14.12.2021

MŠ Ke Studánce 1033 - Těšíme se na Vánoce

             Vánoční stromeček zavoněl v pokoji, maminka u stolu jablíčko rozkrojí,……..    Jak moc se třída Motýlků těší na vánoce, je znát v každém koutku naší třídy, který si děti postupně vánočně zdobí nejen vánočními motivy, ale každý den si zpívají české vánoční písně a koledy u klavíru, recitují, povídají si o adventu, v... více informací

Andělský den v Mateřské škole Ke Studánce
13.12.2021

Andělský den v Mateřské škole Ke Studánce

 Andělská křidýlka jsou docela malinká. Někdy anděl milé děti, vůbec nikam nedoletí. V úterý 7. 12. prožily děti z mateřské školy Ke Studánce krásný Andělský den. Naši andílci proletěli nebeskou branou přímo k obláčkům. U každého z obláčku plnili andělské úkoly. Navlékali poztrácené hvězdičky na šňůrku, zdobili obláčky, sklá... více informací

Šesťáci ze ZŠ Mládí na exkurzi
10.12.2021

Šesťáci ze ZŠ Mládí na exkurzi

Naši šesťáci jeli v pátek 3. prosince do MALÉHO SVĚTA TECHNIKY U6  na exkurzi. Cílem bylo poznat okolí našeho města a blíže se seznámit s jednoduchými stroji a párou. Pokud si někdo náhodou myslel, že si pouze něco poslechne, velmi se spletl. Kromě prolínání do různých předmětů, ať už to byl český jazyk a francouzský spisovate... více informací

Mikulášská nadílka v ZŠ Jarní
7.12.2021

Mikulášská nadílka v ZŠ Jarní

Také letos dne 06.12.2021 v naší Základní škole Jarní v Orlové, v speciálních a praktických třídách řinčely řetězy, doprovázené zvukem zvonků. Děti opět po roce ve škole navštívil Mikuláš se svými pomocníky, aby je potěšil svým vystoupením a mikulášskou nadílkou. Již pár dnů před Mikulášem se děti připravovaly na jeho příchod.... více informací

ZŠ JARNÍ BUDE SE ZVÍŘÁTKY PO CELÝ ROK DÍKY NADACI OKD
7.12.2021

ZŠ JARNÍ BUDE SE ZVÍŘÁTKY PO CELÝ ROK DÍKY NADACI OKD

  Zvířata by žáka měla provázet nejen ve venkovním prostředí, ale každý den. Ve škole se snažíme co nejvíce žákům přiblížit zvířecí svět a díky nadaci OKD, která podpořila projekt "ZOOTERAPIE" a poskytla finance na nákup skvělých a zajímavých didaktických pomůcek a her, se se zvířátky budeme ve vyučování potkávat po celý rok.... více informací

Mikuláš na ZŠ K. Dvořáčka
7.12.2021

Mikuláš na ZŠ K. Dvořáčka

  Ač je současná situace na školách velmi složitá, Mikuláš je tradice, kterou jsme pro naše nejmenší žáky nemohli opomenout. Celá akce proběhla za přísných opatření a jsme rádi, že se Mikuláš, čert i anděl na naši školu dostavili a mohli tak potěšit (postrašit) žáky 1. až 3. tříd. Velké poděkování patří žákům dětského parlame... více informací

Vánoce na MŠ K. Dvořáčka Orlová
6.12.2021

Vánoce na MŠ K. Dvořáčka Orlová

  I přesto, že nás pandemie zatím neopustila, zase tady po roce, budou krásné vánoce. Dlouhou dobu všichni zdobili třídy i okna, až jsme se konečně dočkali a byl tu ten den, kdy se na obou budovách slavnostně zahájil vánoční čas. Ve středu 1. 12. se děti  shromáždily na zahradě MŠ, kde si společně zazpívaly koledy, písně o ... více informací

Vánoční čas na MŠ Orlík Orlová
6.12.2021

Vánoční čas na MŠ Orlík Orlová

  I na MŠ Orlík v Orlové – Porubě se společně s dětmi připravujeme na nadcházející Vánoce. Věnovali jsme některá dopoledne voňavému pečení vánočního cukroví, které jsme následně ochutnali na "Dopoledních čertovinách" dne 10.12.2021 i s Mikulášskou nadílkou. Celý rok  posléze zakončíme "Svátečním vánočním dopolednem", a to v ... více informací

DĚTSKÁ KAVÁRNIČKA JE STÁLE OBLÍBENÁ
6.12.2021

DĚTSKÁ KAVÁRNIČKA JE STÁLE OBLÍBENÁ

Před více jak osmi léty přišla Milada Ptáková s projektem založení Dětské kavárničky. Vzhledem k úžasnému nápadu vznikl kroužek Dětská kavárnička, který slaví úspěchy u dětí i rodičů dodnes. Dětská kavárnička je především pro děti s nevyhraněnými zájmy, pro děti, které nechtějí pravidelné aktivity, pro děti, které ale chtějí být... více informací

ZŠ Jarní - Badatelská výuka v 9.A
1.12.2021

ZŠ Jarní - Badatelská výuka v 9.A

V rámci výuky přírodopisu, kdy jsme probírali vnější geologické děje si žáci mohli zahrát na malé badatelé. Pomocí mnou přinesených pomůcek se snažili přijít na 3 typy erozí. Vše si značili do nachystaných pracovních listů. Musím říct, že se opravdu snažili a vše rozluštili. Jak jsme postupovali: Z papírových kuliček jsme v... více informací

LISTOPAD PLNÝ CANISTERAPIE V ZŠ JARNÍ
1.12.2021

LISTOPAD PLNÝ CANISTERAPIE V ZŠ JARNÍ

Díky nadaci OKD, která společně se školou sponzoruje projekt "ZOOTERAPIE", nás v měsíci listopadu navštívila paní canisterapeutka se svými čivavami hned dvakrát. Canisterapie byla zaměřená především na rozvoj hrubé i jemné motoriky, komunikačních dovedností, kognitivních funkcí, prostorového vnímání a vnímání barev. Terapie by... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Shrnutí Hýbeme se hezky česky
30.11.2021

ZŠ Ke Studánce 1050 - Shrnutí Hýbeme se hezky česky

Soutěž Hýbeme se hezky česky s Penny Marketem za podpory AŠSK (Asociace školních sportovních klubů) už skončila v září 2021. Konečné a krásné druhé místo v našem okrese si zaslouží ještě malé ohlédnutí, protože ceny jsou teprve na cestě nebo částečně dorazily. Na cestě k našim žákům je florbalový set holí a míčků za 5000 Kč ... více informací

ŠKOLÁCI SE UČÍ HOSPODAŘIT S PENĚZI FORMOU HRY
30.11.2021

ŠKOLÁCI SE UČÍ HOSPODAŘIT S PENĚZI FORMOU HRY

Dne 23. listopadu se na základní škole U Kapličky uskutečnila soutěž Finanční svoboda, které se zúčastnilo osm dvoučlenných družstev z 8. a 9. ročníků orlovských základních škol. S pomocí deskové hry Finanční svoboda družstva soutěžila v plánování finanční strategie v průběhu života. Hrálo se ve dvou místnostech, přičemž z každ... více informací

MAP II - Kritické myšlení
29.11.2021

MAP II - Kritické myšlení

    Po úvodním přivítání a představení nás lektorka Ing. Radana Sedláčková seznámila s náplní webináře Kritické myšlení.  Dozvěděli jsme se, co je kritické myšlení, v čem se odlišuje od čtenářské gramotnosti, se kterou bývá často zaměňováno. Lektorka hovořila také o tom, co je třeba rozvíjet v jednotlivých etapách vývoje dítě... více informací

Úspěšné deváťačky ze ZŠ Slezská 850
26.11.2021

Úspěšné deváťačky ze ZŠ Slezská 850

Dne 23. 11. 2021 se na ZŠ U Kapličky v Orlové uskutečnila soutěž Finanční svoboda, které se zúčastnilo osm dvoučlenných družstev z 8. a 9. ročníků orlovských ZŠ. S pomocí deskové hry Finanční svoboda družstva soutěžila v plánování finanční strategie v průběhu života. Naši školu reprezentovaly dva týmy žáků devátých ročníků a v... více informací

„PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ “ na ZŠ Slezská 850
26.11.2021

„PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ “ na ZŠ Slezská 850

  V úterý 16. 11. 2021 se žáci IX. C zúčastnili projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách 2021 společnosti Člověk v tísni, který je součástí vzdělávacího programu Jeden svět na školách. Projekt je zařazen do doporučení MŠMT k výuce dějin 20. století. V letošním roce se jedná již o 17. ročník tohoto projektu a letošn... více informací

MŠMT vydalo informace pro školy a školská zařízení k testování v termínech 22. a 29. listopadu 2021
22.11.2021

MŠMT vydalo informace pro školy a školská zařízení k testování v termínech 22. a 29. listopadu 2021

Dne 12. listopadu 2021 Vláda ČR schválila s účinností od 22. 11. 2021 mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které navazuje na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 27. 10. 2021, a ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění covid... více informací

DĚTI Z MŠ OKRUŽNÍ SE UČÍ BRUSLIT NA LEDU
22.11.2021

DĚTI Z MŠ OKRUŽNÍ SE UČÍ BRUSLIT NA LEDU

  V předškolním věku je pro děti častý pohyb přirozenou součástí života, děti projevují nadšení při zkoušení různých druhů sportů. Bruslení na ledě přispívá ke zdokonalování pohybových schopností, podporuje psychickou a fyzickou zdatnost. Dětem pomáhá začlenit se do kolektivu a rozvíjí jejich manipulační a koordinační dovednost... více informací

MŠ Husova 1211 -  Podzimní plody pro zvířátka
22.11.2021

MŠ Husova 1211 - Podzimní plody pro zvířátka

Děti z MŠ Husova v Orlové Městě již tradičně na podzim sbíraly kaštany a žaludy, určené pro místní lesní zvěř, o níž se stará zdejší myslivecké sdružení. V průběhu měsíce října tak mohly děti s rodiči nosit a odevzdávat nasbírané plody, které byly následně předány myslivcům. To, že to byl velmi úspěšný sběr, dokazuje, že se po... více informací

ZŠ Školní 862 - Exkurze v Praze
19.11.2021

ZŠ Školní 862 - Exkurze v Praze

Pandemie nám překazila loni i předloni všechny školní akce (školu v přírodě, lyžák, kulturu). Proto jsme využili možnost navštívit před podzimními prázdninami naše hlavní město. Ani brzké vstávání nás neodradilo, někteří spánek doháněli ve vlaku. Energii jsme potřebovali, protože nás čekal bohatý program. Ihned po ubytování ... více informací

MŠ Okružní 917 - TEN DĚLÁ TO, TEN ZAS TOHLE
19.11.2021

MŠ Okružní 917 - TEN DĚLÁ TO, TEN ZAS TOHLE

Během dvou týdnů jsme si s dětmi povídali o povolání, profesích, zaměstnáních... zkrátka o tématu „Ten dělá to a ten zas tohle“.  Každý dospělák má svou práci a povolání. Dětem jsme se snažili přiblížit důležitost práce pro člověka a vytvořit u nich kladný vztah k různým činnostem a aktivitám. V komunitním kruhu zodpovídaly n... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40