Školství

ZŠ Jarní 400 - Výzdoba školy
14.6.2021

ZŠ Jarní 400 - Výzdoba školy

Žáci 7.A třídy (žáci 7. a 9. ročníku) v minulých dnech, v rámci předmětu – pracovní činnosti vyrobili květináče z betonové směsi. Do rozmíchaného betonu namáčeli kusy froté prostěradla a tvarovali je na obaly od květináčů. Květináče osychaly a tuhly přes celý víkend. Po úplném zaschnutí do nich vysázeli rostlinky afrikánů. Sazen... více informací

ZŠ Mládí - Online beseda s chovatelkou severských psů
9.6.2021

ZŠ Mládí - Online beseda s chovatelkou severských psů

  Mnozí z nás máme doma pejska. Je to náš kamarád a víme, jak se o něj starat. Jinak je to v případě, když pečujete o více psů v chovatelské stanici. Na začátku května jsme se mohli zúčastnit členové badatelského klubu ZŠ Mládí ze 6. ročníku dvou besed s chovatelkou psů paní Yvonou Galgaňákovou. Věnuje se chovu tří plemen: alj... více informací

Děvčata ze ZŠ Slezská 850 umí aranžovat květy
9.6.2021

Děvčata ze ZŠ Slezská 850 umí aranžovat květy

Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu v Karviné pořádalo již devátý ročník okresního kola soutěže Staň se „hvězdou floristiky“. Soutěž proběhla dne 3. června 2021 ve venkovních prostorech územního sdružení ČZS na ul. Mlýnské v Karviné Fryštátě. Soutěž byla rozdělena na dvě kategorie, a to na žáky ZŠ do 9. třídy, tedy 1... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Projekt: Orlová očima dětí
9.6.2021

ZŠ Ke Studánce 1050 - Projekt: Orlová očima dětí

V průběhu měsíce května se na naší škole uskutečnil projekt s názvem Orlová očima dětí. Realizován byl v rámci mezipředmětových vztahů občanské a výtvarné výchovy. Do projektu se zapojili všichni žáci 2. stupně. Prvním úkolem žáků bylo zpracovat dotazník Moje město, moje škola, kde se žáci, jako řádní občané, vyjádřili k živo... více informací

Korfbal na ZŠ Dvořáčka
7.6.2021

Korfbal na ZŠ Dvořáčka

  Korfbal je jeden z netradičních sportů, který jsme se rozhodli zařadit do výukového obsahu předmětu tělesná výchova. Zajímavostí tohoto sportu jsou smíšená družstva, kdy družstvo tvoří 4 hoši a 4 dívky. Cílem hry je získat co nejvíce bodů vhazováním míče do obroučky korfbalového koše, který je 3,5m vysoko. Každý koš se počítá... více informací

ZŠ Jarní - Projektový den „Malí návrháři“
4.6.2021

ZŠ Jarní - Projektový den „Malí návrháři“

Dne 3. 6. 2021 proběhl projektový den s názvem „ Malí návrháři“. Projektový den je součástí projektu  „ Tvořivá škola“ financovaného z nadačního příspěvku OKD a ZŠ. Žáci navrhovali motivy z nichž budou některé použity pro výmalbu stěny před školou. V rámci projektu byly nakoupeny výtvarné potřeby a ceny za nejlepší návrhy. ... více informací

ZŠ Jarní  - Olympiáda ve školní družině
4.6.2021

ZŠ Jarní - Olympiáda ve školní družině

  Dne 1.6.2021 proběhla na školním hřišti Olympiáda ke Dni dětí. Děti z obou oddělení ŠD se utkaly v běhu, skoku do dálky a hodu granátem. Všem se moc dařilo. Po rozdání diplomů a odměn si děti na hřišti vyzkoušely soutěže na různých stanovištích. Bylo to přetahování lanem, hod míčkem do krabice, trasa na chůdách, hod kroužky... více informací

Provoz MŠ  v době hlavních prázdnin
16.3.2021

Provoz MŠ v době hlavních prázdnin

Mateřské školy ve městě Orlová plánují provoz MŠ v době hlavních prázdnin - viz příloha. Vzhledem k nejasné situaci, doporučujeme sledovat webové stránky dané MŠ, kterou dítě navštěvuje. ... více informací

Spolupráce ZŠ Mládí a  SŠTO v Havířově v době distanční výuky
1.6.2021

Spolupráce ZŠ Mládí a SŠTO v Havířově v době distanční výuky

  V únoru naši školu oslovila Střední škola technických oborů v Havířově jako dlouholeté partnery se zajímavou a poučnou online soutěží spojenou s prezentací oborů a aktivit střední školy. Tímto se střední škola snaží oslovit potenciální zájemce z řad našich žáků o studium na střední škole. Soutěže se účastnily i některé zákla... více informací

MAP II - Projekt „Mladý farmář“ v MŠ Ke Studánce
1.6.2021

MAP II - Projekt „Mladý farmář“ v MŠ Ke Studánce

Projekt naší MŠ probíhá jako součást vzdělávacího programu „Mladý farmář“ v rámci projektu MAP II – ORP Orlová, reg. č. Z.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482. Činnosti projektu budou probíhat celý rok. Jsou zaměřeny na environmentální vzdělávání. Cílem projektu je motivovat děti k respektování a úctě k životnímu prostředí, přiblí... více informací

Turecká studentka v ZŠ Školní
31.5.2021

Turecká studentka v ZŠ Školní

Na přelomu zimy jara, kdy už se distanční výuka ve školách zdála téměř nekonečná všem učitelům, žákům, i jejich rodičům, tehdy vyučující hledali všemožné způsoby, jak online výuku zpestřit. Přesně v té době se naše škola zapojila do projektu Erasmus in Schools, který byl akcí dobrovolníků Vysoké školy ekonomické v Praze a byl... více informací

Finanční gramotnost za ZŠ Jarní 400
31.5.2021

Finanční gramotnost za ZŠ Jarní 400

Dne 27. května jsme na naší základní škole připravili pro žáky projektový den na téma „Finanční gramotnost.“ Smyslem a hlavním cílem této akce je porozumění finančním situacím, do kterých se mohou děti dostat, učí se rozhodovat o svých penězích.    Žáci byli v průběhu projektu seznámeni se základními pojmy v oblasti finančn... více informací

KVĚTINOVÝ DEN V ZŠ JARNÍ
27.5.2021

KVĚTINOVÝ DEN V ZŠ JARNÍ

  Pro jarní měsíc květen jsou typické rozkvetlé zářivé květiny, proto jsme se rozhodli, že ve třídě VI.B uskutečníme na toto téma projektový den s názvem „KVĚTINOVÝ DEN“. Tímto projektem jsme chtěli podnítit zájem dětí o přírodu a naučit je ohleduplnému chování k živé přírodě a získaní prvních zkušeností s pěstováním rostlin ... více informací

ZŠ Jarní 400 - Praktické činnosti – práce se dřevem
27.5.2021

ZŠ Jarní 400 - Praktické činnosti – práce se dřevem

V hodinách praktických činností si žáci VIII. A třídy vyzkoušeli zpracování přírodní kulatiny. Dřevěná polena zkrátili na požadovanou tloušťku ručními pilami a ruční pokosovou pilou. Následovalo opilování a broušení. Nakonec jsme nažehlili připravené motivy a nanesli lak.   Mgr. Michal Sebroň  ... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - ŽÁCI 1. B SE SMĚJÍ OD UCHA K UCHU
24.5.2021

ZŠ Ke Studánce 1050 - ŽÁCI 1. B SE SMĚJÍ OD UCHA K UCHU

Třída 1. B se ve čtvrtek dne 20. 5. zúčastnila zábavně vzdělávací akce s názvem „Ztracené vejce,“ která se konala ve Spirále DDM Orlová. Díky této akci už známe vejce mnoha živočichů. Děti si zahrály týmovou hru, ve které hledaly ztracené vejce ve volné přírodě. Za odměnu dostaly sladkosti. Děkujeme panu Adamu Burovi, který sp... více informací

MAP II - STÁŘÍ NAŠÍ PLANETY
21.5.2021

MAP II - STÁŘÍ NAŠÍ PLANETY

Minulý týden měli žáci 5. A ze ZŠ Ke Studánce 1050 z Orlové, možnost zhlédnout on – line program „Stáří naší planety“. Vzhledem k epidemiologické situaci probíhalo spojení pomocí aplikace Google meet. Tento pořad byl realizován prostřednictvím projektu „MAP II – ORP Orlová“,  CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482,  jehož účelem j... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Hurá do přírody
21.5.2021

ZŠ Ke Studánce 1050 - Hurá do přírody

Hurá do přírody Tentokrát do zahrady volnočasového střediska Spirála,kde se konala přírodovědná akce ,,Ztracená vejce". Tuto akci připravil a vedl p.Adam Bura,který již několik let vede přírodovědné oddělení DDM. Nejprve jsem si vyslechli přednášku s ukázkami vajec různých druhů živočichů, od zástupců hmyzu, ryb, přes oboj... více informací

Zábavné dopoledne žáků speciální třídy ZŠ Jarní
20.5.2021

Zábavné dopoledne žáků speciální třídy ZŠ Jarní

Dne 19. 5. jsme přijali pozvání Bc. Adama Bury, vedoucího oddělení přírodních vět DDM v Orlové na zábavně vzdělávací akci s názvem „ Ztracené vejce“. V první části byla dětem formou projekce představena pestrá škála vajec různých živočichů, od bezobratlých, přes obojživelníky až po savce. Děti si také mohly prohlédnout a ohma... více informací

Mediální vzdělávání v ZŠ Mládí
20.5.2021

Mediální vzdělávání v ZŠ Mládí

V úterý 18. 5. 2021 se oba deváté ročníky ZŠ Mládí Orlová v rámci hodin mediální výchovy zapojily do Online debaty PRAVDA vs. LEŽ. Debatu pořádala u příležitosti "Týdne mediálního vzdělávání" organizace Člověk v tísni v rámci jejich vzdělávacího programu Jeden svět na školách (www.JSNS.cz). 9.A sledovala debatu v rámci distančn... více informací

Preventivní programy na ZŠ Slezská 850
19.5.2021

Preventivní programy na ZŠ Slezská 850

Díky projektu MAP II – ORP Orlová, CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009482, dostaly školy možnost financovat pro své žáky preventivní programy. Mohly vybírat z celé škály nabídek zaměřených na prevenci rizikového chování a seznámení s úskalím dospívání. Žáci naší školy byli zapojeni do programu společnosti MP Education. Tématy je c... více informací

AKTUALIZOVÁNO: ZMĚNY VE FUNGOVÁNÍ ŠKOL OD 24. KVĚTNA
17.5.2021

AKTUALIZOVÁNO: ZMĚNY VE FUNGOVÁNÍ ŠKOL OD 24. KVĚTNA

Druhé stupně ZŠ (nižší ročníky víceletých gymnázií) budou od 24. května v celé ČR bez rotací. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1x týdně. Střední školy se od 24. května vrací k plné teoretické výuce. V případě antigenních testů se žáci budou testovat 1x týdně. Teoretickou výuku mohou obnovit také vysoké škol... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28