Školství

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Environmentální výchova
10.12.2020

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Environmentální výchova

Naše škola se již dlouhodobě věnuje environmentální výchově, kterou se snažíme podporovat a rozvíjet aktivity v oblasti ochrany životního prostředí. V letošním školním roce jsme se rozhodli podpořit akce v rámci celostátního programu RECYKLOHRANÍ a zapojit se do těchto aktivit: sběr starých a nepotřebných mobilů a sběr použitýc... více informací

MŠ Okružní 917 - Čertí týden ve třídě Motýlků
9.12.2020

MŠ Okružní 917 - Čertí týden ve třídě Motýlků

„Paní učitelko, existuje opravdu čert?“ „Opravdu odnáší zlobivé děti do pekla?“ Na tyto otázky hledaly odpovědi děti z mateřské školy Okružní. Tak jako loni i letos byl příchod Mikuláše a jeho věrných pomocníků anděla a čerta očekáván nejen s radostí, ale i s malými obavami. Avšak čertím dováděním a pekelnými hrami jsme nepříjem... více informací

POHODO - Děkujeme, že o Tobě víme! ZŠ Mládí Orlová
8.12.2020

POHODO - Děkujeme, že o Tobě víme! ZŠ Mládí Orlová

Žákovská samospráva se odvážně a aktivně pustila do práce a přemýšlela, jak využít kampaň pro sdílení s okolním světem. Vedle naší školy stojí Dům seniorů Pohoda. Domluvili si google meet a zeptali se klientů a personálu, jak se jim nyní daří. Poté žáci poděkovali za otevřenost zaslaným logem DÍKY, ŽE O TOBĚ VÍM! a takhle nastar... více informací

Nadace OKD - Srdcovka
8.12.2020

Nadace OKD - Srdcovka

Srdcovka Mezi zaměstnanci našich dárců je mnoho aktivních lidí, kteří se ve svém volném čase věnují nejrůznějším veřejně prospěšným aktivitám, ať už se jedná o sbory dobrovolných hasičů, přípravu kulturních a sportovních akcí pro veřejnost, děti nebo kolektivy zdravotně či sociálně znevýhodněných osob nebo zájmové kroužky v... více informací

Výzva Pro region na rok 2021 SPUŠTĚNA
8.12.2020

Výzva Pro region na rok 2021 SPUŠTĚNA

7.12.2020 Karviná (7. prosince 2020) – Nadace OKD spustila příjem žádostí v programu Pro region na rok 2021. Tento grantový program se snaží směřovat finance do organizací zaměřených na děti, seniory, hendikepované osoby, životní prostředí, vzdělání a sport. O podporu mohou požádat neziskové organizace, města a obce v... více informací

ZŠ MLÁDÍ se aktivně staví ke sdílení!
7.12.2020

ZŠ MLÁDÍ se aktivně staví ke sdílení!

Celoroční motto letošního školního roku máme: PODPORA SDÍLENÍ. Po návratu z prázdnin se třídní kolektivy na třídnických hodinách věnovali tomuto tématu a v každé ze tříd vznikla výzdoba, která to potvrzuje. Co třída, to originál! Zvládli jsme také proškolit šest tříd na téma Rizika internetu a komunikačních technologií v rámci ... více informací

Začalo testování pedagogických pracovníků. Je dobrovolné a bezplatné.
7.12.2020

Začalo testování pedagogických pracovníků. Je dobrovolné a bezplatné.

Také v Moravskoslezském kraji jsou testováni pedagogové všech školských zařízení. Testování antigenními testy vychází z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. listopadu 2020 a je dobrovolné. Toto testování je bezplatné, hrazeno je zdravotními pojišťovnami. Testování proběhne od 4. prosince do 18. prosin... více informací

Nové vybavení ZŠ Školní pro distanční výuku
7.12.2020

Nové vybavení ZŠ Školní pro distanční výuku

Pojem distanční výuka jsme si zvykli hojně používat až v tomto roce 2020, kdy nás zasáhla v plné míře pandemie koronaviru. V případě prvního uzavření škol na jaře jsme byli všichni zaskočeni a každý se s distanční výukou vypořádal, jak nejlépe uměl a jak umožnilo technické vybavení školy. Na podzim se pak očekávala druhá virová... více informací

MŠMT - Jak tento rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky?
1.12.2020

MŠMT - Jak tento rok proběhnou přijímací a maturitní zkoušky?

Praha, 30. listopadu 2020 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy avizovalo, že do konce listopadu oznámí detaily k přijímacím a maturitním zkouškám v tomto školním roce tak, aby byli ředitelé škol, ale také žáci a jejich rodiče s dostatečným předstihem informováni o podmínkách, za kterých se tyto důležité zkoušky uskuteč... více informací

MAP II - ORP Orlová - Kariérové poradenství se stále rozvíjí
1.12.2020

MAP II - ORP Orlová - Kariérové poradenství se stále rozvíjí

Místní akční plán MAP II - ORP Orlová, jenž byl zahájen v roce 201á, stále pokračuje. Vzhledem k současným hygienickým opatřením jsou však některé plánované aktivity posunuty nebo pozměněny. Stejně tak činí i pracovní skupina č. 6 Kariérové poradenství a rozvoj podnikavosti a iniciativy dětí a žáků. Exkurze a burzy povolání n... více informací  |  Připojené soubory: 1

MŠMT - Školství podle PES 3 od pondělí 7.12.
30.11.2020

MŠMT - Školství podle PES 3 od pondělí 7.12.

Vláda na svém nedělním zasedání rozhodla o přechodu do nižšího stupně 3 systému hodnocení PES, a to od čtvrtka 3. 12. 2020.    Školství pak přejde na 3. stupeň PES od pondělí 7. 12. 2020. MŠMT deklarovalo, že bude školy o změnách informovat tak, aby měli ředitelé dostatek času na přípravu. Do škol bude v nejbližších dnech dis... více informací

ZŠ Jarní 400 - Kreativní tvoření s vůní  podzimu  v I. A
25.11.2020

ZŠ Jarní 400 - Kreativní tvoření s vůní podzimu v I. A

Projektový den se měl uskutečnit již koncem října. Z důvodu uzavření škol a přechodu na distanční výuku jsme projektový den realizovali dne 25. 11. 2020. Na projektový den jsme se začali připravovat již koncem září a začátkem října. V prvouce jsme se učili o přírodě, osvojovali jsme si nové vědomosti. Lidé sklízejí ovoce a zelen... více informací

MAP II - Určené školy v ORP Orlová
20.11.2020

MAP II - Určené školy v ORP Orlová

                              Od 14. 10. 2020 je naše škola ZŠ Mládí  zařazena do sítě tzv. určených škol, které mají vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 6 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a v soci... více informací  |  Připojené soubory: 1

MŠ K. Dvořáčka 1228 - Se skřítkem přichází podzimní čas
20.11.2020

MŠ K. Dvořáčka 1228 - Se skřítkem přichází podzimní čas

Nastal podzimní čas. Doba, která zabalí přírodu do barev ohně a zapadajícího slunce. Čas padajícího listí, kaštanů a žaludů, jež rozvíjejí dětskou fantazii a lákají děti ke sběru. Těmito dary podzimu jsme se s dětmi rozhodli oživit zahradu naší MŠ. Využili jsme k tomu environmentální projekt, v jehož rámci se děti seznámily se z... více informací

Opatření PES pro oblast školství
20.11.2020

Opatření PES pro oblast školství

Podrobné informace najdete v příloze ...... více informací  |  Připojené soubory: 1

MŠMT - Školství od 25. a 30.11.2020
20.11.2020

MŠMT - Školství od 25. a 30.11.2020

V příloze se nachází informace k provozu škol. Zdroj: https://www.msmt.cz/... více informací  |  Připojené soubory: 1

MŠMT - Školství od 18.11.2020
20.11.2020

MŠMT - Školství od 18.11.2020

Informace k novým omezením v oblasti školství uplatňovaným od počátku dne 18. 11. 2020 Aktualizováno k 18. 11. 2020: Doplněny informace o možnostech omlouvání žáka.  Mateřské školy – pro prezenční docházku nejsou omezeny. Základní školy – pro prezenční docházku jsou omezeny takto: S výjimkou žáků ... více informací  |  Připojené soubory: 1

V Mateřské škole Orlová-Lutyně Okružní 917 - vzděláváme ke zdravému životnímu stylu
9.11.2020

V Mateřské škole Orlová-Lutyně Okružní 917 - vzděláváme ke zdravému životnímu stylu

Zdraví člověka neznamená pouze nepřítomnost nemoci, ale jedná se o interakci celého člověka. Propojují se všechny systémy a složky na úrovni biologické, duševní, sociální, duchovní a environmentální. Posilovat a upevňovat zdraví znamená pozitivně působit na všechny jeho složky. Neoddělitelnou roli ve zdraví člověka hraje jeho ž... více informací

MŠ Na Vyhlídce, MŠ Lesní, MŠ Kpt. Jaroše - Podzimní dny v přírodě
9.11.2020

MŠ Na Vyhlídce, MŠ Lesní, MŠ Kpt. Jaroše - Podzimní dny v přírodě

Na počátku školního roku jsme se rozhodly, vzhledem k okolnostem, směřovat podzimní aktivity našich tříd ze všech tří pracovišť do přírody. Zpestřily jsme tak vzdělávací nabídku a umožnily zdravý pohyb dětí. Třídy využívaly lesopark, ale některé se vydaly i dále. Děti ze třídy Motýlků a Berušek z MŠ Lesní zamířily na celodenní ... více informací

Doba "Distanční" na Školní
4.11.2020

Doba "Distanční" na Školní

O tom, jak zvládáme distanční výuku i když je to pro všechny, pro děti, rodiče a učitele, nelehké.... Na jaře 2020 byla distanční výuka pro všechny zúčastněné jistým šokem. Školy se zavřely ze dne na den a nikdo pořádně nevěděl, co se bude dít a kdy znovu otevřou. Výuka byla na bázi dobrovolnosti žáků a všichni jsme žili v tí... více informací

ZŠ Jarní 400 - Barevný podzim
4.11.2020

ZŠ Jarní 400 - Barevný podzim

Nastal barevný podzim. Krása podzimní přírody vždy lidi uchvacovala a okouzluje dospělé i děti dodnes. Proto bylo velmi snadné motivovat a nadchnout naše žáky k jejímu výtvarnému ztvárnění v rámci oblastní výtvarné soutěže Barevný podzim, kterou pořádá DDM v Ostravě-Porubě. V zadaném termínu jsme odeslali přihlášku a s ní velmi... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30