Školství

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Beseda se zdravotní sestrou ve školní družině
12.5.2022

ZŠ K. Dvořáčka 1230 - Beseda se zdravotní sestrou ve školní družině

Měsíc duben je měsícem bezpečnosti. V tomto období se naše škola důkladně věnuje dopravní výchově. S dopravou je úzce spjata také dovednost poskytnout první pomoc. Již v průběhu dubna jsme si v rámci měsíce bezpečnosti povídali o ošetření běžných úrazů a důležitých telefonních číslech. Tyto znalosti si děti mohly upevnit a pr... více informací

MAP II - Polytechnické dílničky pro děti z MŠ Na Vyhlídce 1143
12.5.2022

MAP II - Polytechnické dílničky pro děti z MŠ Na Vyhlídce 1143

Na začátku dubna navštívily děti z Mateřské školy Na Vyhlídce 1143 DDM v Orlové, kde byly v rámci aktivit MAP II-ORP Orlová, pro ně připraveny polytechnické dílničky. Program byl velice pestrý, zajímavý a naučný. Ve skupinkách si děti vyzkoušely práci s kladívkem, zatloukaly a vytahovaly hřebíky. Nejvíce děti zaujala práce s v... více informací

ZŠ Jarní - Žáci 9. a 6. A se zapojili do kampaně Ukliďme svět.
9.5.2022

ZŠ Jarní - Žáci 9. a 6. A se zapojili do kampaně Ukliďme svět.

Nezisková organizace Český svaz ochránců přírody (ČSOP) spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Od roku 1993 zajišťují kampaň „Ukliďme svět“. Když byl úklid vyhlášen i letos, neváhali jsme a opět se zapojili. Cílem bylo uklidit okolí školy. Odhadem jsme nasbírali 5 Kg odpadu. Okolí bylo bohužel řádně znečištěno sm... více informací

Nabídka z Karviné
9.5.2022

Nabídka z Karviné

Nabídka návštěvy Flascharova dolu - ideální tip pro jednodenní školní výlet :) V letošní sezóně jsme se lépe připravili také na školní výlety. Navýšili jsme počet dětských přileb, pro menší děti je připravena expozice důlních permoníků a od poloviny května se děti projdou netopýří štolou (s modely hibernujících netopýrů)! Tyto ... více informací

ZŠ Jarní - BĚH OSVOBOZENÍ
9.5.2022

ZŠ Jarní - BĚH OSVOBOZENÍ

  Dnes se chlapci V. A třídy zúčastnili štafetového závodu u příležitosti oslav 77. výročí osvobození města Orlová s názvem "BĚH OSVOBOZENÍ," která se konala pro žáky základních a středních škol a žáky škol z polských partnerských měst a občany města.  Reprezentovali nás Martin J. Karas, Ladislav Kalok, Kristián Sivák a nemo... více informací

ZŠ Jarní - Pečeme pro maminku
9.5.2022

ZŠ Jarní - Pečeme pro maminku

Projektový den ve výuce jsme realizovali dne 3. 5. 2022 Cílem projektového dne bylo přispět k rozšiřování poznatků dětí, ale především  k vytváření  pracovních dovedností a návyků, které jsou  využívány v běžném životě. Děti jsme poučily o bezpečnosti při práci s nástroji, které budou používat a správně s nimi zacházet. Pro... více informací

Návštěvy Včeliček z MŠ Lesní v Klubu Spirála
5.5.2022

Návštěvy Včeliček z MŠ Lesní v Klubu Spirála

Děti ze speciální třídy Včeličky z Mateřské školy Lesní 859 už několik let pravidelně navštěvují Klub Spirála, odloučené pracoviště DDM Orlová. Děti mají možnost využít sportovní a společenské herny, které jim nabízí zase jiné a nové podněty a aktivity. Mají možnosti cvičit na balančních míčích, na žebřinách, jezdit na koloběžká... více informací

Čarodějnický rej v MŠ Ke Studánce
2.5.2022

Čarodějnický rej v MŠ Ke Studánce

  Při příležitosti blížící se Filipojakubské noci, jsme si v pátek 29. 4. uspořádali na třídě Včeličky „Čarodějnický rej“. A tak se stalo, že v pátek ráno do třídy Včeliček nepřišly překvapivě žádné děti, ale kouzelné čarodějnice a čarodějové. Hned z rána jsme si společně umíchali kouzelný lektvar, na kterém jsme si pak vel... více informací

Projekt  MAP III - ORP Orlová byl zahájen
2.5.2022

Projekt MAP III - ORP Orlová byl zahájen

  "MAP III - ORP ORLOVÁ" V rámci obce s rozšířenou působností byl ukončen k 31.04.2022 projekt "MAP II - ORP Orlová". Spolupracující obce - Orlová, Petřvald a Doubrava se dohodly v projektu dále spolupracovat. Z tohoto důvodu byla podána na MŠMT žádost a projekt může dále pokračovat. Číslo a název výzvy: 02_20_082  Akční pl... více informací

Den Země a bezpečnosti na ZŠ Mládí
29.4.2022

Den Země a bezpečnosti na ZŠ Mládí

Ve středu 27. 4. 2022 se na naší škole uskutečnil Den Země a bezpečnosti.  Organizátory akce byli učitelé a žáci 9. tříd. Ve třídách bylo zřízeno 16 stanovišť, které nabízely rozlišné aktivity. Žáci 7. a 8. ročníků se rozdělili do menších skupinek, ve kterých společně plnili různé úkoly a snažili se získat co nejvíce bodů pro ... více informací

MAP II - DÍLNIČKY PRO ŠKOLÁKY
29.4.2022

MAP II - DÍLNIČKY PRO ŠKOLÁKY

  V předškolním věku se děti setkávají s prvky polytechnické výchovy v praktické podobě během každodenních činností v rodině a v mateřské škole. Je tedy důležité, aby mohlo dítě s materiály, nástroji a pomůckami přímo pracovat a aby si nástroje i vzniklé situace zachovaly co nejvíce reálnou podobu. A proto jsme se v naší MŠ Ok... více informací

ZŠ K. Dvořáčka - Spolupráce 9.B a 1.B
29.4.2022

ZŠ K. Dvořáčka - Spolupráce 9.B a 1.B

    Nápad ,,Patron pro prvňáčka“ je dlouhodobou oblíbenou tradicí na základní škole K. Dvořáčka. Každý prvňáček na naší škole má svého patrona z řad žáků devátých tříd. Patron = kamarád, který doprovází při prvních dnech ve škole, s prvňáčkem si povídá, naslouchá a pomáhá překonat strach ze školy. Žáci společně jezdí na výle... více informací

Studánka oslavila Den Země
29.4.2022

Studánka oslavila Den Země

27. dubna vykouklo ranní sluníčko a my se vypravili do školy. Neměli jsme na zádech aktovky, byli jsme spotrovně oblečeni a těšili jsme se na to, co si pro nás připravili vyučující ve škole k oslavám Dne Země. Sešli jsme se ve třídách, ale hned po 8. hodině jsme vyrazili ven na pozemek školy. Rozděleni do družstev jsme plni... více informací

MAP II - Kurz češtiny pro ukrajinské občany
29.4.2022

MAP II - Kurz češtiny pro ukrajinské občany

Dobrý den,   vzhledem ke kladnému ohlasu a zájmu, jsme se rozhodli pokračovat s kurzem češtiny i v měsíci květnu. Z důvodu uzavření Knihovny v květnu, bude kurz probíhat v DKMO - viz příloha ... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 - Úspěch žáků 5.A v soutěži „Evropa ve škole“
28.4.2022

ZŠ Ke Studánce 1050 - Úspěch žáků 5.A v soutěži „Evropa ve škole“

V tomto školním roce vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní pedagogický institut již 31. ročník výtvarné a literární soutěže s názvem Evropa ve škole. Krajské kolo pořádalo ostravské Středisko volného času Korunka. Hlavním mottem tohoto ročníku byla Udržitelnost života v Evropě. Soutěž byla rozdělena ... více informací

MŠ kpt. Jaroše 762 - VYNÁŠENÍ MORANY
28.4.2022

MŠ kpt. Jaroše 762 - VYNÁŠENÍ MORANY

Po dlouhém období plném opatření a omezení jsme se s dětmi rozhodli přivolat jaro pomocí starodávné pohanské tradice. Vytvořili jsme si symbol zimy – MORANU – netypicky ze suchého pečiva, které současně posloužilo jako potrava pro ryby, kachny i jiné živočichy. Touto volbou jsme chtěli podpořit ekologické vzdělávání dětí, uvě... více informací

DEN ZEMĚ na ZŠ Jarní
25.4.2022

DEN ZEMĚ na ZŠ Jarní

  Den Země je den věnovaný Zemi. Je to každoroční celosvětová událost, která připadá na 22.dubna. Důvodem jejího vzniku bylo připomenout si tento den důležitost naší planety a ochranu životního prostředí. Naše škola Jarní 400 letošní Den Země oslavila ve čtvrtek 21. 4. V DDM Orlová. Hned v úvodu si děti 5. třídy vyrobily čáp... více informací

PZŠ a PMŠ Lutyňská - „Poznáváme přírodu v Beskydech“
25.4.2022

PZŠ a PMŠ Lutyňská - „Poznáváme přírodu v Beskydech“

To byl název naší školy v přírodě realizované s přispěním Státního fondu životního prostředí České republiky. Vydali se na ni žáci naší školy spolu s dětmi z mateřské školy. Cílem naší cesty byla Horní Lomná. Počasí nám přálo, a tak spousta času jsme trávili v nádherné jarně se probouzející přírodě našich Beskyd. Velmi zajíma... více informací

Výsledek zápisů dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/2023
22.4.2022

Výsledek zápisů dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/2023

V základních školách ve městě Orlová proběhly zápisy dětí do 1. tříd pro školní rok 2022/2023. Celkem se do 1. tříd zapsalo 265 dětí. Počty dětí se určitě změní, protože jako každý rok se k dodatečnému zápisu dostaví další zájemci, takže víme, že se nejedná o konečný počet prvňáčků. Níže uvádíme počty budoucích školáků, které j... více informací

MŠ O kružní 917 - Pojď si zahrát fotbal
22.4.2022

MŠ O kružní 917 - Pojď si zahrát fotbal

K dětem neodmyslitelně patří přirozený pohyb a hra. Jedná se o jednu z nejdůležitějších součástí učení dětí. Prostřednictvím hry a pohybu děti objevují svět, zkoumají a získávají nové zkušenosti a zážitky. Posilují nejen svou fyzickou zdatnost, ale i psychickou stránku osobnosti. Pohyb pomáhá posilovat v dětech jejich houževna... více informací

MŠ Husova 1211 -  Přes noc ve školce
22.4.2022

MŠ Husova 1211 - Přes noc ve školce

Mateřská škola je prostředí, které dítě zná, a i když pro něj není přímo domovem, zároveň pro něj není úplně cizí. Rozhodně by se v něm mělo cítit bezpečně. Nakolik je tento předpoklad pravdivý, lze prakticky vyzkoušet nočním spaním ve školce. A právě takovouto zkoušku odvahy podstoupili předškoláci z MŠ Husova v Orlové Městě.... více informací

Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40