Školství

ZŠ Jarní - Poděkování za poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
20.9.2023

ZŠ Jarní - Poděkování za poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje

Zš Jarní připravuje projekt s názvem „Hravě stravovat se zdravě“, jelikož jsme v uplynulém školním roce podali žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, která nám byla schválena. Spolu s metodikem prevence Mgr. Marii Šnokhousovou jsme se rozhodly podpořit aktivity v oblasti prevence rizikového chování. Riz... více informací

Žáci ZŠ Slezská 850 na adaptačním kurzu
19.9.2023

Žáci ZŠ Slezská 850 na adaptačním kurzu

V polovině září proběhl třídenní adaptační kurz žáků 6. ročníku naší školy. Zázemí našel za Evangelickým kostelem v Orlové 1, kde se nachází několik hřišť, stanové tábořiště i učebna, kterou je možno využít v chladných a deštivých dnech. Pro mnohé žáky byl kurz první zkušeností s odloučením od rodiny či spaním ve stanu, někteř... více informací

OMFŠK - Plavecká soutěž měst 2023 – 04.10.2023
19.9.2023

OMFŠK - Plavecká soutěž měst 2023 – 04.10.2023

Město Orlová se každoročně účastní Plavecké soutěže měst, kterou pod patronací České unie sportu – projekt Tipsport Sportuj s námi, vyhlašuje Česká asociace Sport pro všechny. Letos se uskuteční již 32. ročník této plavecké soutěže.    Akci pořádá město Orlová, oddělení školství, kultury a sportu ve spolupráci s komisí pro... více informací  |  Připojené soubory: 1

Přihlášení do soutěže "Zlatý oříšek"
19.9.2023

Přihlášení do soutěže "Zlatý oříšek"

  Milí učitelé, trenéři a vedoucí zájmových aktivit, vážení rodiče, dovolujeme si vás opět oslovit s naší tradiční otázkou, kterou vám všem, kteří pracujete s aktivními dětmi, touto dobou pokládáme již 25 let! Máte ve škole, v oddíle, kroužku nebo doma úspěšné talentované dítě ve věku 6 až 14 let? Přihlaste ho do soutěže Zlatý... více informací

VYUŽIJTE OZDRAVNÝCH POBYTŮ V METYLOVICÍCH A POSILTE IMUNITU SVÝCH DĚTÍ
18.9.2023

VYUŽIJTE OZDRAVNÝCH POBYTŮ V METYLOVICÍCH A POSILTE IMUNITU SVÝCH DĚTÍ

Podrobné informace: VYUŽIJTE OZDRAVNÝCH POBYTŮ V METYLOVICÍCH A POSILTE IMUNITU SVÝCH DĚTÍ (mesto-orlova.cz)... více informací

DDM - V KLUBU SPIRÁLA PROTI NUDĚ
18.9.2023

DDM - V KLUBU SPIRÁLA PROTI NUDĚ

V rámci zaměstnaneckých grantů Bonatrans Group a.s. jsme se zapojili do BONAGRANTU       a byli velice nadšení, že jsme uspěli. Takto jsme mohli zajistit lepší podmínky pro trávení volného času dětí na zahradě Klubu Spirála. Nejde jen o smysluplnou nabídku aktivit dětí, které naše zařízení navštěvují, ale i aktivně využívali n... více informací

ZŠ Jarní - Program na podporu dobrých vztahů ve škole se sociálním pedagogem
18.9.2023

ZŠ Jarní - Program na podporu dobrých vztahů ve škole se sociálním pedagogem

Od září na ZŠ Jarní nově funguje pozice sociálního pedagoga. Jedním z jeho úkolů je vytvářet pozitivní klima na škole, podporovat a propojovat vztahy mezi žáky navzájem, působit preventivně. V rámci seznámení se, proběhl během prvních dvou týdnů školy program ve třídách na prvním i druhém stupni, který měl za cíl podpořit dobr... více informací

ZŠ Jarní děkuje společnosti ČEZ Teplárenska, a.s.
18.9.2023

ZŠ Jarní děkuje společnosti ČEZ Teplárenska, a.s.

  Naše škola obdržela finanční dar ve výši 25 000,- Kč na nákup vzdělávacích pomůcek do přírodovědných předmětů. Tímto bychom chtěli poděkovat společnosti ČEZ Teplárenská a.s. a také panu Ing. Marku Kostialovi, který pomohl tento dar zprostředkovat a předal nám symbolický šek. Za získané finanční prostředky pořídíme mnoho krásn... více informací

Patroni v ZŠ K. Dvořáčka
14.9.2023

Patroni v ZŠ K. Dvořáčka

Nápad ,,Patron pro prvňáčka“ je dlouhodobou oblíbenou tradicí v základní škole K. Dvořáčka. Každý prvňáček na naší škole má svého patrona z řad žáků devátých tříd. Patron = kamarád, který doprovází při prvních dnech ve škole, s prvňáčkem si povídá, naslouchá a pomáhá překonat strach ze školy. A letošní školní rok není výjimkou... více informací

DDM - Zahajujeme nový kroužek
14.9.2023

DDM - Zahajujeme nový kroužek

Novinkou letošního školní roku v DDM je to, že zahajují činnost zcela nového kroužku "DRAMAK", divadlo tak trochu jinak a máte možnost se ještě přihlásit. Více informací v příloze ... ... více informací

POZOR, POZOR - Pomozte jim vyhrát
13.9.2023

POZOR, POZOR - Pomozte jim vyhrát

POMOZTE NÁM VYHRÁT Podpořte naši hokejovou mládež v souboji o hodnotné ceny, které si pro mladé hokejové talenty připravil Kaufland ze své iniciativy na podporu českého hokeje.???? V termínu od 13. 9. do 24. 10. stačí nakoupit v prodejnách Kaufland za 300 Kč a spolu s účtenkou si vzít i puk za nákup. Ten následně vhodit do t... více informací

ZŠ Mládí reprezentovalo na republikovém finále OVOV
12.9.2023

ZŠ Mládí reprezentovalo na republikovém finále OVOV

První sportovní soutěží v novém školním roce se znovu a opět stalo republikové finále atletické soutěže Odznaku všestrannosti, kam se naši borci se znovu – již poosmé v řadě – probojovali přes okresní a krajská kola.   Celkem 650 dětí ze škol z celé republiky a s nimi téměř 220 učitelů. Taková byla ve dnech 6. až 8. září 2023 ... více informací

Pozvánka na akci - POHYBEM ZA ZDRAVÍM 2023
7.8.2023

Pozvánka na akci - POHYBEM ZA ZDRAVÍM 2023

Vedení města Orlová, odbor městských financí a školství společně s Městským sportovním klubem Orlová srdečně zvou občany města Orlová k účasti na tradiční sportovně společenské akci „Pohybem za zdravím“. „Pohybem za zdravím se uskuteční v neděli 17. září. Prezence účastníků akce proběhne v době od 14,00 do 14,45 hodin před vs... více informací

Orlová rozezpívala a roztančila Prahu
11.9.2023

Orlová rozezpívala a roztančila Prahu

  Všichni v Orlové víme, že celý letošní rok je ve znamení osmistého výročí našeho města. Tři hudební tělesa vyrazila ve čtvrtek 8. září do Prahy, kde pod záštitou pana senátora Víchy  a pana senátora Febera prezentovala toto výročí a celou Orlovou. Naše město zastupovala paní starostka Lenka Brzyszkowská. Děti z Dětského pě... více informací  |  Připojené soubory: 1

Knihovna - "Má vlast cestami proměn" - pozvánka na výstavu
11.9.2023

Knihovna - "Má vlast cestami proměn" - pozvánka na výstavu

TERMÍN KONÁNÍ: 07.09. až 31.10.2023Letos vstoupí do jubilejního 15. ročníku. Přináší aktuální zprávy o proměnách. Atributem projektu je kamenné Srdce vlasti nalezené na Vyšehradě. Dohlíží na ně prof. Jan Pirk. Proměny soutěží na internetu a mohou získat cenu Odborné poroty pod vedením arch. Josefa Pleskota. Proměny přihlašují je... více informací

Školní a Slezská jsou připraveny na nový školní rok 2023/2024
8.9.2023

Školní a Slezská jsou připraveny na nový školní rok 2023/2024

Krásné léto, teploty zvoucí ke koupání, ale na našich budovách se pilně pracovalo. ZŠ Slezská se rozšířila o dvě nové učebny, ve kterých jsou nové interaktivní tabule. Celá škola i přilehlá jídelna jsou aktuálně napojovány na centrální zásobování teplem z Elektrárný Dětmarovice. Pevně věříme, že se vše stihne do prvních podzim... více informací

ZŠ Ke Studánce 1050 – přivítali jsme naše nové prvňáčky
5.9.2023

ZŠ Ke Studánce 1050 – přivítali jsme naše nové prvňáčky

V pondělí 4. září jsme ve škole přivítali dvě třídy prvňáčků a zahájili tak nový školní rok. Nejdříve děti a rodiče přivítalo vedení školy a pak společně s nejstaršími žáky vyrazili poprvé do školních lavic. Ostatní děti našim novým spolužákům připravily špalír. Učitelé se také samozřejmě přivítali se všemi žáky. Na ně čekalo... více informací

MŠ Orlík - Poděkování Městskému úřadu Orlová
4.9.2023

MŠ Orlík - Poděkování Městskému úřadu Orlová

V průběhu letních prázdnin, kdy MŠ Orlík byla uzavřena, probíhala v interiéru budovy modernizace osvětlení tříd včetně kompletního vyčištění střechy, která potřebovala odstranit dlouhodobé usazeniny a nečistoty. Tímto, by chtěl kolektiv Mateřské školy Orlík poděkovat zaměstnancům MěÚ a všem,kteří se podíleli na veškerých opravá... více informací

Pěstitelské úspěchy na Studánce
1.9.2023

Pěstitelské úspěchy na Studánce

 V minulém školním roce jsme započali práce na naší školní zahradě, protože se snažíme podporovat děti v rámci environmentální výchovy a napříč všemi přírodovědnými předměty   je vést ke správnému přístupu nejen k sobě, k ostatním , ale i k přírodě.   V předmětu  pracovní činnosti se tedy po dlouhé době   výuka   vrátila na ... více informací

ZŠ Jarní je připravena na návrat žáků
31.8.2023

ZŠ Jarní je připravena na návrat žáků

Prázdninové rekonstrukce, úpravy a modernizace proběhly podle plánu. Na budově Jarní 400 se žáci mohou těšit na nově vymalované chodby. Nová výmalba prosvětlila a rozzářila prostory školy. Část budovy Slezská 200 prošla výměnou elektroinstalace, za což děkujeme zřizovateli. Žáci 7. ročníku usednou do třídy, která je vybavena ... více informací

ZŠ K. Dvořáčka - HOTOVO
30.8.2023

ZŠ K. Dvořáčka - HOTOVO

Na začátku prázdnin na ZŠ K. Dvořáčka začala probíhat velká rekonstrukce toalet na 1. patře I. stupně. Rekonstrukce trvala 7 týdnů a jsme velmi rádi, že se stihla před zahájením nového školního roku. Jednalo se o novou dlažbu, obklady, nové rozvody a odpady, nové toalety. Velké poděkování patří zřizovateli školy, všem provozn... více informací