Získej novou profesi

Přemýšlíte o změně zaměstnání? Hledáte práci po mateřské či rodičovské dovolené? Chcete změnit kvalifikaci? Projekt „Získej novou profesi!“ vám může pomoci. Byl schválen v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a bude probíhat od července letošního roku do června 2012. Realizátorem je Střední odborné učiliště DAKOL, s.r.o. z Petrovic u Karviné.

Projekt se snaží podpořit zvýšení zaměstnanosti v regionu Karvinska prostřednictvím nabídky komplexního balíku služeb, který usnadní zájemcům o zaměstnání nalézt vhodné uplatnění na trhu práce. Je tedy určen zájemcům o zaměstnání, kteří hledají nové uplatnění na trhu práce, s důrazem na skupiny osob znevýhodněných na trhu práce a osoby ohrožené dlouhodobou nezaměstnaností. Do projektu se však nemohou zapojit osoby nezaměstnané, vedené v evidenci úřadu práce.

Zájemci se mohou ZDARMA přihlásit do rekvalifikačních programů a získat tak novou kvalifikaci nebo zvýšit či rozšířit svou dosavadní kvalifikaci. Po úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží osvědčení o absolvování rekvalifikačního programu s celostátní platností. Součástí každé rekvalifikace se stane motivačně-poradenský program, ve kterém účastníci získají cenné a důležité informace o možnostech hledání práce a způsobu prezentace sebe sama tak, aby v co nejkratší době nalezli pro sebe co nejvhodnější zaměstnání. Své profesní předpoklady si mohou zájemci ověřit prostřednictvím bilanční diagnostiky, která jim umožní komplexní posouzení schopností, dovedností, psychických a osobnostních potencialit vzhledem k jejich adekvátnímu pracovnímu uplatnění a získají tak informace, jak a kam mohou nejlépe směřovat svou další profesní kariéru. Projekt podpoří také vznik nových pracovních míst, které vytvoří pro pět úspěšných absolventů rekvalifikačních programů. Aktivity projektu jsou určeny především zájemcům z regionu Karvinska a probíhat budou v Petrovicích u Karviné a Orlové. Účastníci rekvalifikačních programů mohou získat příspěvek na dopravu. Více informací o bezplatné nabídce rekvalifikačních programů, termínech konání jednotlivých aktivit a dalších možnostech zapojení se do projektu získáte na www.dakol-karvina.cz v sekci Projekty školy – Projekt Získej novou profesi!

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení DOC [218.5KB]

Datum zveřejnění/aktualizace: 23.8.2010

Zpět na výpis