ZŠ Jarní opět uklízela Orlovou

 

Po úspěšné jarní akci „Ukliďme Orlovou“, která se pravidelně koná díky spolku „Ukliďme Česko“ a které jsme se hrdě zúčastnili, odstartovaly v tomto školním roce i podzimní úklidy. Proto jsme neváhali a opět přiložili své ruce k úklidu. Podzimního úklidu, který proběhl v pátek 22.9 se zúčastnila celá škola.

Žáci 1. stupně ZŠ Jarní 400 si rozdělili úklid na 2 části. 1.-3. ročník se vydal uklidit školní hřiště a blízké okolí školy. Žáci posbírali špinavé papíry, plechovky, Pet lahve, textil a také pozametali hřiště s průlezkami. Překvapivě bylo na běžecké dráze i spoustu skleněných střepů, ty však posbírala paní učitelka ze III.A, aby se děti neporanily. Žáci 4.-5. ročníku se vydali do okolí kolem obchodu, Hasičárny, pod most a kolem lesíku u žel. dráhy. Nasbírali téměř dva pytle odpadků. Všechny děti byly moc šikovné a za odměnu dostaly nálepku a malou sladkost. Nejlepší sběrači získali omalovánku.

Žáci praktických tříd 2. stupně ZŠ Jarní 200 se společně vydali na blízké fotbalové hřiště, které vyuklízeli. Následně se rozdělili na 2 skupinky. Jedna skupinka vyrazila sbírat směrem do zámeckého parku v Orlové, kde nasbírali 1 pytel odpadků a druhá skupinka se vydala směrem do Orlovského lesoparku přes ulice Lidickou a Sadovou. Za naši cestu jsme nasbírali celkem 3 plné pytle odpadků. V lesoparku dostali žáci za odměnu prostor zrelaxovat či se ještě vyřádit na průlezkách a workoutovém hřišti. 

Žáci ze speciálních tříd se dle vlastních možností vydali vyuklízet blízké okolí školy. V přírodě dokonce nalezli vyhozenou a rozebranou starou sekačku, kterou na místě rozhodně nenechali. Společnými silami ji uklidili a s ní spoustu dalších odpadků.

Za poskytnutí ochranných prostředků – rukavic a pytlů na odpadky děkujeme panu Petru Drozdíkovi, který je organizátorem této akce v Orlové. Také velmi děkujeme všem zúčastněným za pomoc k lepší přírodě.

 

Bc. Marie Šidlová

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 25.9.2023

Zpět na výpis