ZŠ Jarní děkuje společnosti ČEZ Teplárenska, a.s.

 

Naše škola obdržela finanční dar ve výši 25 000,- Kč na nákup vzdělávacích pomůcek do přírodovědných předmětů. Tímto bychom chtěli poděkovat společnosti ČEZ Teplárenská a.s. a také panu Ing. Marku Kostialovi, který pomohl tento dar zprostředkovat a předal nám symbolický šek. Za získané finanční prostředky pořídíme mnoho krásných, potřebných a zajímavých pomůcek pro naše žáky. Model lidské páteře v životní velikosti, vývojová stádia některých živočichů nebo sada optiky pro pochopení funkce lidského oka pomohou žákům rozvíjet myšlení a  umožní jim vytvářet si konkrétnější představu o probíraném učivu.

Za poskytnutý finanční dar velmi děkujeme.

 

PhDr. Soňa Balonová

    ředitelka školy


Datum zveřejnění/aktualizace: 18.9.2023

Zpět na výpis