MŠ Okružní 917 - Dopravní odpoledne s tatínky a Městskou policií Orlová

DOPRAVNÍ ODPOLEDNE S TATÍNKY A MĚSTSKOU POLICIÍ ORLOVÁ

 

Dopravní výchova je nedílnou součástí při vzdělávání dětí. Díky dopravní výchově se děti učí zvýšené bezpečnosti při provozu na pozemních komunikacích, jsou vedeny k ochraně zdraví a života. Jako účastníci provozu zastávají různé role – chodci, cyklisté řidiči. Děti se pohybují v prostředí, kde se setkávají s různými dopravními prostředky, značkami a nebezpečnými situacemi. To vše vyžaduje základní znalosti a správné bezpečnostní návyky. Cílem dopravní výchovy je aktivně ovládat různé dopravní situace. Proto je v naší mateřské škole dopravní výchova součástí našich aktivit a činností.

Pro děti je nepřirozenější forma vzdělávání hra.  Děti se seznamují s dopravními prostředky, světelnými signály, základními dopravními značkami. Učí se rozpoznávat strany, zvuky a získávají další důležité poznatky o dopravě. To vše se děje prostřednictvím her, protože právě při nich děti většinou ztrácejí pocit nejistoty.

V naší mateřské škole jsme využili spolupráci s městkou policií Orlová a pozvali je na naše odpoledne s tatínky na dopravním hřišti. Strážnici Filip Daněk a Daniel Rázga se aktivně zapojili do všech činností. Dětem pomáhali plnit úkoly, které byli pro ně nachystány. Děti skládaly obrázky dopravních prostředků, třídily dopravní prostředky dle jejich místa pohybu, počítaly autíčka a tím upevňovaly početní orientaci, házely míčky dle barvy do semaforu, hledaly na hřišti dopravní značky a skládaly značku stop. Součástí byla i jízda na koloběžkách a v autíčcích za odborného dohledu našich strážníků. Děti si také prohlédly policejní auto. Závěrem byly děti odměněny památečním diplomem, řidičským průkazem, upomínkovými předměty a sladkou odměnou.

Veliké díky za účast a pomoc patří strážníkům Filipovi Daňkovi a Danielovi Rázgovi. Také děkujeme za hojnou účast všem tatínkům ale i maminkám.

Za MŠ Okružní 917

Mgr. Veronika Holková

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 26.4.2023

Zpět na výpis