OMFŠK - Běh osvobození se blíží a školáci se připravují na závody

Město Orlová pořádá u příležitosti oslav 78. výročí osvobození města Orlové „BĚH OSVOBOZENÍ“ ve sportovním areálu města Orlové pro žáky základních a středních škol z Orlové a polských partnerských měst a pro občany města Orlové. Celoměstská akce proběhne ve spolupráci s MSM Orlová.

BĚH OSVOBOZENÍ je štafetovým závodem (4 x 400m) mládežnických kategorií a otevřená kategorie dospělých - závod jednotlivců.

Termín konání:        úterý 3. května 2023
Prezence:               od 9.00 hodin na fotbalovém hřišti FK Slavia Orlová (bílo-modrý stan)
Start:                       Atletický ovál ve sportovním areálu města

Program: 

                09:45 zahájení

                10:00 start štafet chlapců – ročník narození                 2011 – 2012
                10:10 start štafet běhu dívek – ročník narození            2011 – 2012

                10:20 start štafet chlapců – ročník narození                 2009 – 2010
                10:30 start štafet dívek – ročník narození                     2009 – 2010

                10:40 start štafet chlapců – ročník narození                 2006 – 2008
                10:50 start štafet dívek – ročník narození                     2006 – 2008

                11:00 start jednotlivců mužů a žen – ročník narození   2005 a starší

                11:15 slavnostní vyhodnocení a předání cen za účasti vedení města a delegací partnerských měst z Polska

! Časový harmonogram je pouze orientační starty běhů budou na sebe plynule navazovat !


Všechny organizační záležitosti této akce je možno řešit s pracovníkem odboru městských financí a školství Městského úřadu Orlové Bc. Tomášem Siekierou: tomas.siekiera@muor.cz, 596 581 360, 724 143 545.


Datum zveřejnění/aktualizace: 24.4.2023

Zpět na výpis