Global money week na ZŠ Mládí

V týdnu 20. - 26. 3. 2023 se základní škola Mládí opět zapojila do celosvětové kampaně na podporu finanční gramotnosti Global money week. Žáci se během tohoto týdne věnovali netradičním aktivitám týkajících se financí a podnikavosti. Na prvním stupni se učili prvňáci manipulovat s penězi,  druháci zkoušeli být obchodníky v obchodě, pracovali s mincemi a bankovkami, také se učili nákupy správně plánovat podle svých finančních možností. Starší žáci se ve vlastivědě dozvěděli něco o historii peněz a řešili slovní úlohy, kde se zabývali cenami zboží.

Mladší žáci na vyšším stupni pronikali do tajů finančnictví díky deskové hře „Finanční svoboda“, kde pracují s reálnými životními situacemi a mohou si tak vyzkoušet řešení finančních problémů. Pro žáky 8. a 9. ročníku jsme naplánovali velmi atraktivní návštěvu místní pobočky České spořitelny. Zde byla k diskusi naplánována tato velmi aktuální témata: finanční zdraví, profesní orientace, osvěta v moderním bankovnictví a spolupráce finančních poradců s klienty.

Ve spořitelně si žáci nejprve prohlédli interiér pobočky a seznámili se s paní manažerkou Věrou Halíkovou a dvěma dalšími finančními poradci. Určitě také stálo za zmínku, jak se k profesi v bankovnictví dostali. Po absolvování maturitní zkoušky museli absolvovat bankéřské zkoušky a stále se, i nyní během praxe, věnují dalšímu vzdělávání. Projít si různými pracovními pozicemi může být ideální start pro budoucí manažery nebo ředitele. Žákům 8. a 9. ročníků byl tak představen jeden z možných modelů profesní kariéry.

Základní částí exkurze byla prezentace o finančním zdraví a práce s klienty. Moderní technologie a internetové bankovnictví ruku v ruce viděli žáci v praxi. Měli velký prostor pro dotazy, pracovali s bankéři ve skupinkách a nakonec si i zasoutěžili.

Žáci třídy 9.A v hodině mediální výchovy napsali:

“Bylo to velmi zajímavé - přivítali nás milí lidé a taky jsme se zasmáli. Odnesli jsme si spoustu informací. Ukázali nám svůj přístup ke klientům a poučili nás o hospodaření. Provedli nás online systémem banky. Zdůraznili, že je důležité naučit se šetřit. Překvapilo nás množství exekucí v ČR.
 Za naše třídy bychom chtěli za jejich provedení Českou spořitelnou poděkovat.”

Základy finanční gramotnosti žáci získali už v předmětu finanční gramotnost a tak si některé informace připomněli a některé rozšířili. Náhled na rozsah a působnost spořitelny, která je na českém trhu již téměř 200 let, všechny překvapil. Byla to pro každou třídu hodina nabitá informacemi i zážitkem a mnozí o ní mluvili i doma.

Letošní Global money week na ZŠ Mládí byl tak opět unikátní a nezapomenutelný. Moc děkujeme všem třídám a učitelům za skvělou spolupráci!

Mgr. Lenka Pastirčáková

koordinátorka kampaně Global Money week na ZŠ Mládí Orlová

https://www.globalmoneyweek.org/

https://www.facebook.com/ZSMladiOrlova

https://www.instagram.com/ceskasporitelna/

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.3.2023

Zpět na výpis