ZŠ Ke Studánce 1050 - Voda je život

Voda, vodička, voděnka... Tak toto téma se prolínalo na naší škole celým dopolednem ve středu 22. března. U příležitosti Světového dne vody se zde konal celoškolní projektový den s názvem "Voda je život". Žáci i učitelé přišli do školy v modrém oblečení. Všichni víme, že voda je jednou z nezbytných podmínek života na Zemi, proto je potřeba připomínat si její důležitost a také potřebu chránit ji a neplýtvat jí. Učitelé si pro žáky připravili celou řadu zajímavých aktivit. V některých třídách začal den zpěvem písniček o vodě, či poslechem symfonické básně B. Smetany – Vltava. Dále žáci podle sluchu poznávali zvuky vody, učili se o koloběhu vody v přírodě. V hodinách chemie zkoušeli pokusy s vodou, kdy si stanovili hypotézy, bádali a poté zkoumali tvrdost vody, zda obsahuje rozpuštěné nerosty, které výrazně ovlivňují její chuť a vlastnosti. Po provedeném pokusu byli schopni rozlišit jednotlivé druhy vod a pochopili, proč se voda dělí na vodu pitnou, užitkovou a destilovanou. V tento den probíhalo bádání i v přírodovědné učebně, kdy za velkého nadšení žáci mikroskopovali řasy zrněnky, které mají kulový tvar, aby neztrácely svou životadárnou kapalinu. V anglickém jazyce používali vodní idiomy, osmisměrky apod. V dalších třídách řešili hádanky, pranostiky a kvízy, vytvářeli myšlenkové mapy, jednotlivě i ve skupinách plnili pracovní listy, pracovali s texty o vodě, vyhledávali důležité údaje, překládali slovíčka do angličtiny, vydali se k místní studánce, nebo do DDM na naučný program „Život u rybníka“. A v neposlední řadě se zamýšleli nad plýtváním s vodou a tím, co bychom mohli změnit v našem přístupu k vodě. Pěkných a nápaditých činností bylo opravdu hodně. Žákům se projektový den moc líbil a věřím, že si z něj odnesli spoustu nových informací.

Mgr. Andrea Holaňová, Ing. Lenka Urbancová


Datum zveřejnění/aktualizace: 23.3.2023

Zpět na výpis