ZŠ Mládí si hraje na města

 

Náš celoroční celoškolní projekt Hrajeme si na města je určený třídním kolektivům a celý je zaměřen k letošnímu 800. výročí první zmínky o Orlové.

 

Žáci jednotlivých tříd se stylizovali do rolí občanů svých vlastních měst. Vymysleli si název svého města, jeho správu, erb a někteří i hlavní motto, nebo i vlastní historii, ve které se objevují i společné zážitky žáků ve škole. Trávili nad výrobou erbů i vymýšlením celé koncepce společný čas. Vznikla nám tak města: Smíškov, Bystrouškov, Chalkov, Krasov, Sluníčkov, P.E.KOV, Čtyřkovice, Vybíšov, Prvňákova Lhota, Evženov, Sováčkov, Relaxov a další. Výsledkem je škola s osmnácti krásně prezentovanými městy. 

Žáci se pod názvy měst účastní mezitřídních soutěží, které pořádá školní žákovská samospráva. Bylo to například Perníčkobraní a nyní Zajdovy Velikonoce - akce spojené s našimi sousedy z domova seniorů Pohoda. Nebo města také soutěžila o nejhezčí vánoční výzdobu, halloweenskou masku a těšíme se na 23.3. na den s crazy účesy. V hodinách finanční gramotnosti také vymyslela 8.B svou mezitřídní soutěž spojenou s hospodařením měst. 

O připravovaných městských akcích Orlové jsou naši žáci informováni hned v hlavním vchodě školy nástěnkami a nezapomínáme je také připomínat přes samosprávu, nebo i školním rozhlasem a facebookem.

Když jsme za poradenské pracoviště pro třídní kolektivy projekt Hrajeme si na města připravovali, zdálo se nám to jako skvělý nápad, ale vidět pak výsledek na jednom místě je opravdu skvělé. Žasneme nad kreativitou žáků i jejich třídních učitelů. Tento projekt nás spojuje a připomíná důležité hodnoty občanského soužití. Jednoznačně také zlepšuje klima celé školy. Jsme vděční, že dokážeme spolupracovat, být k sobě tolerantní a povzbuzovat se k tomu, být dobrými kolektivy.

 

Za poradenské pracoviště Mgr. Lenka Pastirčáková

školní metodik prevence

ZŠ Mládí Orlová

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 22.3.2023

Zpět na výpis