ZŠ Školní 862 - Co dělají ptáčkové v zimě

Beseda se uskutečnila 20. prosince. 
Téma besedy se hodilo k učivu probíranému v přírodovědě a doplnilo znalosti žáků o nové poznatky. S panem Burou si děti prohlédly fotografie u nás žijících ptáků, zkoušely je poznat a připomněly si také, kteří ptáci v zimě odlétají, kteří naopak přilétají a kteří u nás přezimují. U posledně zmíněných si také spolu povídali o způsobu a vhodném krmení. Po této části si pak děti prohlédly a pohladily zvířata, která doma běžně nechovají. Celý program byl pro děti zajímavý a příjemný.
Moc děkujeme
J. Wotkeová a žáci 4.B

Datum zveřejnění/aktualizace: 21.12.2022

Zpět na výpis