MAP III - ORP Orlová

V rámci projektu, který jsme zahájili 01.05.2022, začaly pracovat od 01.08.2022 pracovní skupiny, a to s různým zaměřením.

Cílem je prohloubení procesu společného plánování v území včetně procesu strategického plánování ve školách a rozvoj partnerství, jehož výsledkem je aktualizovaný místní akční plán. Cílem je také monitoring realizace projektu a naplňování cílů místního akčního plánu včetně vyhodnocení procesu přípravy aktualizovaného místního akčního plánu.

PS 1 Pro financování

PS 2 Pro rovné příležitosti

PS 3 Pro rozvoj čtenářské gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

PS 4 Pro rozvoj matematické gramotnosti a k rozvoji potenciálu každého žáka

PS 5 Rozvoj kompetencí dětí a žáků v polytechnickém vzdělávání

PS 6 Kariérové poradenství a rozvoj podnikavosti, iniciativy a zájmů dětí a žáků

PS 7 Předškolní vzdělávání a péče: dostupnost - inkluze - kvalita

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.9.2022

Zpět na výpis