MŠ Ke Studánce 1033 - PODĚKOVÁNÍ pro BONATRANS GROUP a.s.

V závěru uplynulého školního roku jsme obdrželi finanční dar od firmy BONATRANS GROUP a.s. díky napsanému projektu „Pojďme si číst a hrát se slovíčky“. Tento projekt si klade za cíl utvářet u dětí kladný vztah ke čtení, ke knize, schopnost porozumět psanému textu, přemýšlet, vstřebávat informace a rozšiřovat aktivní slovník dětí.

Díky finančnímu daru jsme mohli dětem zakoupit krásné knihy - naučné, encyklopedické, o zvířatech i knihy s dětským hrdinou. Naše edukační činnosti pak obohatí nové didaktické pomůcky, které nám pomohou rozvíjet předčtenářskou gramotnost dětí, tzn. procvičovat dovednosti související s přípravou na čtení a psaní.

Takto vybaveni již s radostí očekáváme děti, které se vrátí do mateřské školy zpět po prázdninách i děti, které začnou mateřskou školu navštěvovat poprvé.

Naplánované činnosti projektu budeme uskutečňovat v průběhu celého školního roku, ale  budeme pokračovat i v následujících letech, protože některé účinky se projeví ihned, některé ve svém důsledku až později.

Pokusíme se dokázat to, aby dítě rádo sáhlo po knize, při nejmenším tak, jako rádo sahá pro tablet či usedá k televizi.

Děkujeme mnohokrát bohumínské firmě BONATRANS GROUP a.s. a Mgr. Davidu Němcovi za finanční dar, který jsme mohli získat díky firemnímu grantovému programu BONAGRANTY. Těšíme se na další spolupráci.

Pavla Zajícová

MŠ Ke Studánce 1033, Orlová-Lutyně

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 6.9.2022

Zpět na výpis