Den Země a bezpečnosti na ZŠ Mládí

Ve středu 27. 4. 2022 se na naší škole uskutečnil Den Země a bezpečnosti.  Organizátory akce byli učitelé a žáci 9. tříd. Ve třídách bylo zřízeno 16 stanovišť, které nabízely rozlišné aktivity. Žáci 7. a 8. ročníků se rozdělili do menších skupinek, ve kterých společně plnili různé úkoly a snažili se získat co nejvíce bodů pro svůj tým. Hned prvním úkolem bylo vymyslet si název týmu. Někteří byli velmi kreativní.

Na připravených stanovištích si pak soutěžící zkoušeli práci s mikroskopem, stavbu lidského těla, třídění odpadu, poznávání zvířat dle jejich stop, fyzikální a chemické pokusy a mnoho dalších aktivit. Kromě toho se však dozvěděli i mnoho zajímavostí o naší planetě, první pomoci a chování během mimořádných událostí.

Celý projektový den byl ukončen tvořením společných projektů na téma: Den Země a bezpečnosti a Udržitelný rozvoj, kde žáci hned uplatnili své nabité vědomosti a dovednosti, a cvičným požárním poplachem.

Věříme, že si žáci akci náramně užili a odnesli si domů i mnoho krásných vzpomínek, protože pro nás deváťáky to velký zážitek byl – vyzkoušet si práci na stanovištích a vidět své mladší spolužáky z toho druhého (učitelského) pohledu.

 

 

Anet a Filip z 9.B

ZŠ Mládí Orlová

 

 


Datum zveřejnění/aktualizace: 29.4.2022

Zpět na výpis