ZŠ K. Dvořáčka - Sbírka „Krabice od srdce“

Školní družina ZŠ K. Dvořáčka se zapojila do celorepublikové sbírky „Krabice od srdce", která byla uspořádána na pomoc ukrajinským dětem a probíhala od 18. - 20. 3. 2022.

Děti mohly přinést do školní družiny různé výtvarné potřeby, hry pro ukrácení dlouhé chvíle a trvanlivé cukrovinky, které chtějí ukrajinským dětem věnovat. Většinu krabic stačily děti i ozdobit. Někteří rodiče  přinesli do školní družiny i zcela zaplněné krabice, které děti jen ozdobili hezkým obrázkem. Společně jsme určili, zda krabici věnujeme chlapci či dívce. Celkově se nám povedlo naplnit 17 krabic.

Touto cestou děkujeme všem rodičům, kteří do sbírky přispěli.

Irma Uherková, vedoucí ŠD


Datum zveřejnění/aktualizace: 25.3.2022

Zpět na výpis