Informace ČŠI týkající se integrace a vzdělávání dětí z Ukrajiny / Інтеграція та навчання українських дітей

Informace České školní inspekce týkající se integrace a vzdělávání dětí z Ukrajiny.

S ohledem na aktuální vývoj migračních událostí, které jsou důsledkem válečné agrese Ruské federace na Ukrajině, poskytuje Česká školní inspekce školám metodickou podporu s cílem pomoci přímo na místě zvládnout náročnou situaci spojenou s příchodem ukrajinských dětí do českého vzdělávacího systému, s jejich začleňováním a s udržitelným vzděláváním smíšených kolektivů českých a ukrajinských dětí. Česká školní inspekce bude provádět metodicky orientované návštěvy škol s vyšším počtem ukrajinských dětí a v dohodě se školou pomůže na místě řešit témata, která budou v danou chvíli pro danou školu relevantní. Školy se však mohou o podporu přihlásit i samostatně prostřednictvím InspIS HELPDESK. Pro úspěšnou integraci je zcela zásadní v první fázi zvládnout zejména následující témata, s nimiž je Česká školní inspekce připravena školám na místě pomoci.

Беручи до уваги актуальний розвитокміграційних подій, які є наслідком воєнної агресії Російської Федерації в Україні, Чеська шкільна інспекція надає школам методичну підтримку, щоб допомогти безпосередньо на місці впоратися зі складною ситуацією, пов’язаною з приходом українських дітей до чеської системи освіти, з їх інтеграцією та з неперервним навчанням змішаних колективів чеських та українських дітей. Чеська шкільна інспекція буде здійснювати методично орієнтовані візити до шкіл з більшою кількістю українських дітей і за домовленістю зі школою допоможе вирішувати на місці теми, які на даний момент для даної школи будуть релевантними. Школи можуть звернутися за підтримкою й самостійно за допомогою InspIS HELPDESK. Для успішної інтеграції ключовою є перша фаза, яка охоплює наступні теми, з якими Чеська шкільна інспекція готова допомогти школам на місці.Připojené dokumenty:

Dokument ke stažení PDF [583.2KB] 24.3.2022
Dokument ke stažení PDF [545.1KB] 24.3.2022

Datum zveřejnění/aktualizace: 24.3.2022

Zpět na výpis