Zdravotní péče pro občany z Ukrajiny

Základní informace

První kontakt se zdravotníkem probíhá přednostně v Krajských asistenčních centrech pomoci Ukrajině (KACPU), která vznikla ve všech krajských městech. Zde působí zdravotničtí pracovníci, případně členové Českého červeného kříže. Příchozí z Ukrajiny zde zároveň dostávají k vyplnění zdravotní dotazník, který následně předloží při zdravotní prohlídce. Doporučuje se jim, aby absolvovali prohlídku buď v ambulanci praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost, případně v centru primární péče v nemocnici.

Co se týká dětí, pediatr při první zdravotní prohlídce kontroluje očkovací průkaz. Pokud ho rodiče či doprovod nemají k dispozici, přistupuje se k dítěti jako k neočkovanému a očkování se u něho zahájí během této první zdravotní prohlídky. V některých případech je možné na přechodnou dobu vycházet z anamnestických údajů rodičů a očkování odložit o maximálně 4 týdny.

Podmínkou pro vstup dítěte do mateřské školy je lékařská prohlídka. Dítě nelze do školky přijmout bez očkování, výjimka se vztahuje pouze na předškoláky, pro které je docházka povinná.

Pediatr se dále rodičů dotazuje na:

  • tuberkulózu u dítěte,
  • v případě pozitivní epidemiologické anamnézy nebo příznaků bude dítě vyšetřeno.

Více informací naleznete na webu Ministerstva zdravotnictví ČR.


Kontakt

S dotazy ke zdravotnické péči pro občany z Ukrajiny je k dispozici infolinka Ministerstva zdravotnictví:

  • 226 201 221 (volba č. 8.).

Doporučení Ministerstva zdravotnictví k poskytování zdravotní péče uprchlíkům z Ukrajiny ze dne 11.3.2022

Zdroj:

Zdravotní péče pro uprchlíky z Ukrajiny – edu.cz


Datum zveřejnění/aktualizace: 23.3.2022

Zpět na výpis